КЗО "Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок)№ 139"Дніпровської міської ради

  

Фінансова діяльність

Наказ № 87

По КЗО ДНЗ №139 від 13вересня 2018 року

«Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб»

 

Відповідно до ст..26, 30, 78, 79 Закону України «Про освіту», законів України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про запобігання корупції», Порядку отримання благодійних (добровільних внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 ( зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 28.09.2016 № 22/14 «Про посилення контролю за отриманням благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних і фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури , науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 06.09.2018 №81 «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб» та з метою дотримання працівниками закладу вимог законодавства щодо ефективності та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків, попередження зловживань працівниками закладу, забезпечення прозорості та інформаційної відкритості дошкільного закладу

НАКАЗУЮ:

 1. Забезпечити неухильне виконання всіма учасниками навчально-виховного процесу чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.
 2. Заборонити збір коштів та матеріальних цінностей працівниками дошкільного закладу.
 3. Постійно проводити роз’яснювальну роботу серед працівників дошкільного закладу щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.
 4. Тримати на контролі питання стосовно створення радою дошкільного закладу, батьківським комітетом благодійного рахунку у казначействі відповідно до чинного законодавства.
 5. Здійснювати отримання внесків (благодійних, спонсорських тощо) від фізичних та юридичних осіб відповідно до Порядку  отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я , соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року № 1222 (зі змінами).
 6. Довести до відома громадськості та батьків реквізити благодійного розрахункового рахунку (для зручності, у разі бажання  надання добровільної допомоги дошкільному закладу).
 7. Своєчасно проводити оприбуткування товарів, робіт і послуг. Наданих дошкільному закладу як благодійна допомога.
 8. Систематично, не рідше одного разу на півріччя, проводити звітування про використання бюджетних та благодійних коштів перед педагогічним колективом, радою та батьківським комітетом та батьківською громадськістю дошкільного закладу.
 9. Відповідальному за роботу сайту Бузовері Н.В. – вихователю-методисту постійно оновлювати інформацію про використання коштів на сторінці «Відкритий доступ» у розділі «Фінансова діяльність» відповідно до переліку згідно з ч.2 ст.30 Закону,зокрема розміщувати:
 • Кошторис та фінансові звіти про надходження та використання всіх отриманих у звітному році коштів, у тому числі благодійної допомоги та коштів, які надійшли з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
 • Інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості.
 • Щоквартально здійснювати оновлення інформації
 1.  Інформувати управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради про виконання Закону щодо прозорості та інформаційної відкритості дошкільного закладу.
 2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

                  Завідувач КЗО ДНЗ №139                     Н.В.Голенко

 

 

 

 Наказ №

по КЗО ДНЗ №139 від 17 травня 2017р

«Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб»


Відповідно до ст. 53 Конституції України,» законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», Бюджетного та Цивільного кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року № 1222 (зі змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 року № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» та від 09.04.2012 року № 1/9-272 «Щодо благодійних внесків», листів Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 №1/9-608 «Щодо благодійних внесків» та від 28.11.2013 №1/9-848 «Про організацію діяльності благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах», рішення Дніпровської міської ради від 28.09.2016 № 22/14 «Про посилення контролю за отриманням благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних і фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 10.05.2017 року №123 « Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб» та з метою дотримання в дошкільному закладі вимог законодавства щодо ефективності та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків, попередження зловживань службовим становищем  працівниками навчального закладу, забезпечення доступності, безоплатності освіти
НАКАЗУЮ:

1.Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства всіма учасниками навчально-виховного процесу щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.
        2.Заборонити збір коштів та матеріальних цінностей працівниками дошкільного закладу.
        3.Постійно проводити відповідну роз’яснювальну роботу середпрацівниківдошкільного закладу щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.
        4.Тримати на контролі питання щодо створення педагогічною радою, батьківським комітетом (радою) навчального закладу благодійного рахунку у казначействі відповідно до чинного законодавства.
        5.Здійснювати отримання внесків (благодійних, спонсорських тощо) від фізичних та юридичних осіб відповідно до Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року № 1222 (зі змінами).
       6.Довести до відома громадськості та батьків реквізити благодійного розрахункового рахунку (для зручності, у разі бажання, надання добровільної допомоги навчальному закладу).
                Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
                р/р 31559385195804
                МФО 805012
                ЄДРПОУ 40506248
               В ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області
       7.Своєчасно проводити оприбуткування товарів, робіт і послуг, наданих навчальному закладу як благодійна допомога.
       8.Проводити  постійне ( не рідше одного разу на квартал) інформування педагогічної та батьківської громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті навчального закладу, на інформаційних стендах.
       9.Систематично, не рідше одного разу на півріччя, проводити звітування про використання бюджетних та благодійних коштів перед педагогічним колективом, радою навчального закладу, батьківською громадськістю.
10.Відповідальному за роботу сайту постійно оновлювати інформацію у розділі «Фінансова діяльність», розміщувати на сайті звіти про використання коштів.
11.Даний наказ розмістити на сайті навчального закладу у розділі «Фінансова діяльність».
12.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


           Завідувач КЗО ДНЗ №139                  Голенко Н.В.

 

 

У 2015-2016 навчальному році за рахунок бюджетних коштів в закладі проведено наступні роботи та придбано:

 

№ з/п

Назва предмета закупівлі товарів, робіт, послуг

Кількість

Вартість

Примітка

1

Поточний ремонт

тепло-водо лічильника

 

 

2969.00

 

Підвальне приміщення

2

Поточний ремонт обладнання харчоблоку

 

 

4286.00

 

Харчоблок

3

Демонтаж, поточний ремонт, монтаж та наладка теплового

лічильника

 

 

13752.00

 

Підвальне приміщення

4

Поточний ремонт трубопроводів холодного водопостачання

 

 

11592.00

 

Підвальне приміщення

5.

Капітальний ремонт покрівлі

766,4 м. кв.

 

222245.00

 

 

6.

Придбано контейнер сталевий оцинкований для твердих побутових відходів з колесами та кришкою

1 шт.

6000.00

Подвіря

7.

Придбання лічильника

холодної води

1шт.

2062.00

Підвальне приміщення

8.

Придбано ковдри

130 шт.

18850.00

Групи

9.

Матраци

25 шт.

4550.00

Група «Білочка»

10.

Наматрацники

25 шт.

4039.00

Група «Білочка»

11.

Подушки

30 шт.

2010.00

Групи раннього віку

12.

Ліжка

25 шт.

21500.00

Група «Білочка»

13.

Проведено повірка лічильника води

1 шт.

168.00

Підвальне приміщення

14.

Атестація робочих місць

 

3200.00

Кухарів, підсобного робітника, машиніста з прання білизни

15.

Перезарядка вогнегасників

8 шт.

654.00

 

16.

Страхування добровільної пожежної дружини

3 чол.

658.00

 

17.

Промивка, продувка системи опалення

 

 

підвальне

18. Капітальний ремонт харчоблоку      
19. Капітальний ремонт пральної кімнати       
20. Косметичний ремонт комори та підсобного приміщення       
21. Придбано холодильник , витяжний зонт , набори для прибирання , відра, миски , розноси.      

 

Благодійна допомога, яка надається батьками, є корисною, благородною справою, адже часом лише завдяки їй з’являється можливість поліпшити умови перебування дітей та вдосконалити освітній процес в дошкільному закладі. Так в 2015-2016 навчальному році батьками надана така допомога:

 

№ з/п

Назва предмета закупівлі товарів, робіт, послуг

Кількість

Вартість

Примітка

1

Металопластикові вікна

2 шт.

6312.00

Сходові клітини

2

Металопластикове  вікно

1 шт.

3500.00

Група «Капітошка»

3.

Сукня дитяча «Ялинка»

8 шт.

960.00

Для виступів дітей

4.

Костюм «Лисичка», для дорослого

1шт.

180.00

Для виступів дітей

5

Костюм «Кухарята » дитячий

5 шт.

35.00

Для виступів дітей

6.

Сукня «Весна» для дорослого

1шт.

200.00

Для свят та розваг

7.

Костюм «Зима» дитячий.

8 шт.

1520.00

Для виступів дітей

8.

Штора з сітки

1 шт.

655.00

Музична зала

9.

Гардина

1 шт.

2500.00

Група «Бджілка»

10.

Занавіс на стіну (6х2.8)

1 шт.

   400.00

Музична зала

11.

Гардина (5х2.8)

1 шт.

200.00

Музична зала

12.

Гардина  (3х3.0)

1 шт.

180.00

Музична зала

13.

Гардинаи (4х2.8)

1 шт.

220.00

Музична зала

14.

Наматрацники

24 шт.

720.00

Група «Сонечко»

15.

Халати медичні

4 шт.

380.00

Групи, кабінети

16.

Халати білі

7 шт.

805.00

Групи, кабінети

17.

Наволочки кольорові

 

106 шт.

2862.00

Групи

18.

Рушники вафельні

23 шт.

69.00

Група «Курчатко»

19.

Рушник дитячий махровий

29 шт.

     290.00

Група

20.

Куртка кухара

1 шт.

57.00

Харчоблок

21.

Передник

6 шт.

180.00

Харчоблок, групи

22.

Килимок (40х60)

12 шт.

360.00

Група «Капітошка»

23.

Жалюзі

2 шт.

700.00

Методичний кабінет

24.

Карнизи пластмасові

8 шт.

240.00

Музична зала

25.

Люстра

2 шт.

160.00

Медичний кабінет

26.

Люстра

1 шт.

40.00

Група «Колобок»

27.

Ваги електрон. настільні

1 шт.

400.00

харчоблок

28.

Опромінювач бактерицидний

1 шт.

1050.00

Група «Колобок»

29.

Принтер «Samsung»

1 шт.

600.00

Кабінет завідувача

30.

Принтер «Epson»

1шт.

   799.00

Методичний кабінет

31.

Холодильник «Днєпр -2» б /у

1шт.

100.00

Кладова

32.

Холодильник б/у

1 шт.

100.00

Харчоблок

33.

Каструлі різні

5 шт.

375.00

Групи

34.

Дошка обробна

5 шт.

75.00

Групи

35.

Відро пластмасове

6 шт.

120.00

Групи

36.

Сушарка для чашок

12 шт.

360.00

Групи

37.

Судочки

13 шт.

130.00

Групи

38.

Миска

17 шт.

    374.00

Групи, харчоблок

39.

Чайник

3 шт.

150.00

Групи

40.

Ніж кухонний

10 шт.

120.00

Харчоблок

41.

Бак емальований

1 шт.

80.00

Харчоблок

42.

Стіл журнальний б/у

2 шт.

10.00

Харчоблок

43.

Тумба під телевізор б/у

1 шт.

10.00

Група «Курчатко»

44.

Стілець напівм’який б/у

3 шт.

15.00

Кабінет

45.

Поличка для книг пластик.

1 шт.

150.00

Група «Сонечко»

46.

Годинник настінний

1 шт.

70.00

Група «Капітошка»

47.

Дитячий куточок (стіл + 2 стільчики)

1 шт.

350.00

Група «Бджілка»

48.

Дитячий куточок (стіл + 1 стільчик)

1 шт.

200.00

Група «Бджілка»

49.

Відра пластмасові

11 шт.

209.00

Групи, харчоблок, підсобне приміщення

50.

Відра пластмасові

27 шт.

378.00

Групи, харчоблок, кабінети

51.

Миска пластмасова

8 шт.

96.00

Групи

52.

Корзина для сміття пластмасова

12 шт.

240.00

Групи, кабінети

53.

Відро для сміття пластмасове

6 шт.

540.00

Групи, кабінети

54.

Судочки пластмасові

24 шт.

288.00

Групи, харчоблок

 

          Крім того силами батьків проведено ремонт прінтера, вивезено сміття, в приміщеннях, де замінено вікна, облаштовано відкоси, замінено шифер на двох погулянкових майданчиках.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт» від 17.08.1998 №1295 в дошкільному закладі розроблено «Порядок отримання благодійної допомоги», видано наказ «Про створення комісії для прийняття благодійної допомоги у вигляді товарів та послуг». Комісією від батьківського комітету актом приймання-передачі матеріальні цінності передаються комісії дошкільного закладу для оприбуткування  на баланс матеріально відповідальній особі.

Матеріальні цінності оприбутковуються   відповідно до вимог нормативно - правових актів та беруться на облік централізованою бухгалтерією.

 

 

            ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 2016-2017 Н.Р.

 

 

В 2016-2017 навчальному році  за рахунок бюджетних коштів в закладі проведено наступні роботи та придбано:

  

№ з/п

Назва предмета закупівлі товарів, робіт, послуг

Кількість

Вартість

Примітка

1

Капітальний ремонт харчоблоку

 

 

 

 

Замінено вікна , двері, труби холодного та гарячого водопостачання, каналізації, електричні кабеля , електросвітильники, облицьовано стіни та підлогу кахлями, встановлено нову вентиляційну систему, замінено сантехприлади.

2

Капітальний ремонт пральної кімнати

 

 

 

 

Замінено вікна, двері, електропроводку, облицьовано стіни та підлогу кахлями, замінено санітарно-технічні вироби, встановлено водонагрівач, витяжну систему

3

Електроплита

1шт.

 

18022.50

 

Харчоблок

4

Кастрюля 20л

1шт.

 

340.80

 

Харчоблок

 

5.

Котел 30л

1шт.

 

760.60

 

Харчоблок

 

6.

 Посуд

 

1462.00

Харчоблок, групи

 

7.

Господарчий інвентар

 

3018.60

Харчоблок, групи

 

8.

Холодильник побутовий

1шт.

.

9580.00

Комора

9.

Медикаменти та медичне обладнання

 

 

Медичний кабінет

10. Технічне обслуговування системи доочищення питної води      
11. збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використання       
12.  Послуги з дератизації та дезинсекції      
13. Промивка та продувка системи опалення      

 

В 2017- 2018 навчальному році за рахунок бюджетних коштів придбано:

 

1. Медикаменти - 503 ,65 грн.

2. Мило туалетне - 26,18 грн.

3. миючий засіб для посуду - 64,50 грн.

4. деззасіб "Біопагдез" - 240,00 грн.

5. Пральний порошок - 787, 32 грн.

6. Встановлено 25 металопластикових вікон - 250013, 00 грн.

7. Прведена промивка та продувка системи опалення 

 

 

 

              Звіт батьківського комітету

              КЗО ДНЗ № 139 ДМР

             про отримання і використання благодійних внесків

                     за 2016 – 2017 навчальний рік

 

№ з/п

Придбання та види робіт

Сума

1.

Придбання мийних та дезінфікуючих засобів.

2160.00 

     2.

Придбання спецодягу для кухарів

 1120.00

3.

Придбання двох письмових столів.

 710.00

4.

Ремонт бойлера в підвальному приміщенні.

 500.00

     5.

Настройка піаніно.

 350.00

     6.

Демонтаж старої та монтаж нової електроплити на харчоблоці.

 640.00

     7.

Придбання праски в пральню.

 900.00

     8.

Вивезення сміття.

 1000.00

     9.

Проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду ( заміри опору ізоляції та заземлення)

 500.00

   10.

Оплата послуг Інтернету

 606.00

   11.

Придбання канцелярських товарів

 1851.00

   12.

Господарчі потреби ( придбання електроламп, мітл, фарби, змішувачів, запчастин, будівельних матеріалів, шпалер, рукавичок та і нше )

 7044.00

   13.  

Заправка картриджів для принтера.

 1100.00

   14.

Ремонт комп’ютера.

 500.00

   15.

Ремонт каналізаційної системи

 3782.00

   16.

Чистка каналізаційних люків.

 400.00

   17.

Придбання кронштейнів для харчоблоку .

 462.00

   18.

Аналіз води біохімічний, піску на яйця глистів.

 900.00

   19.

Підписка на періодичні видання «Безпека Придніпров’я», «Рятівник»

 356.00

 

 

                                Голова батьківського комітету КЗО ДНЗ №139      Мішкінець Е.В.                                          

 

 

                               Звіт батьківського комітету

                              КЗО ДНЗ № 139 ДМР

                      про отримання і використання благодійних внесків

                                 за 2017 – 2018 навчальний рік

                                   (вересень- травень)

 

 

№ з/п

Назва предмета закупівлі товарів, робіт, послуг

Кількість

Вартість

Примітка

1

Заміна вікон на металопластикові

5.34м2

5801.52

Друга молодша група

2

Заміна кухонних меблів

2

7583.00

Ясельні групи «А» і «Б»

3.

Придбання світильників для вулиці з лампами

2

447.95

Над вхідними дверима

 

4.

Придбання самоклеючих вказівних табличок, кошми

 

677.38

Приміщення

5

Підписка на періодичні видання «Наше місто», «Безпека Придніпровя», «Рятувальник»

 

533.34

 

6.

Заправка катриджів

 

990.00

 

7.

Оплата послуг Інтернету

 

504.00

 

8.

Канцелярські товари

 

2983.00

 

9.

Лампи розжарювання

 

506.25

 

10.

Лабораторні дослідження питної води

 

630.91

 

11.

Мітли для двірника

 

140.00

 

12.

Миючі засоби

 

1926.25

 

13.

Технічне обслуговування та дозарядка вогнегасників

 

295.00

 

14.

Виготовлення адресної таблички

 

90.00

 

15.

Придбання кастрюль

5шт.

955.00

 

Групи

16.

Чайники

2 шт.

460.00

Групи

17.

Придбання тарілок

111 шт.

2473.00

Групи

18.

Чистка каналізаційних люків

 

200.00

 

19.

Ремонт пральної машини

 

450.00

Пральна кімната

20.

Ремонт електроплити

 

160.00

Харчоблок

21.

Заміна автоматів

 

190.00

В щитках

22.

Заміна плафонів на люстрах

 

390.00

Музична зала

23.

Придбання будівельних матеріалів, фарби

 

992.00

Проведення ремонтних робіт

24.

Придбання санітарно-технічних виробів

 

729.00

Заміна зношених

25.

Придбання господарських товарів

 

587.00

Для потреб закладу

26.

Придбання ватно-марлевих пов’язок

100шт.

2100.00

Для дітей

27.

Килимові покриття

4 шт.

4757.00

Друга молодша група

28.

Ляльковий театр

 

660.00

Групи

29.

Прикраси в музичну залу

 

1800.00

Музична зала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Крім того силами батьків  завезено пісок на прогулянкові майданчики,  виготовлено пісочницю,  висаджено квіти на території закладу, проведено косметичний ремонт ігрової та спальної кімнат  старшої групи «А», косметичний ремонт туалетної кімнати старшої групи «Б», кімнат для миття посуду ясельних груп «А» і «Б». Для забезпечення навчально-виховного процесу в кожній віковій групі батьками придбано для дітей альбоми з аплікації та малювання, робочі зошити, кольорові олівці, фарби.

 

Голова батьківського комітету КЗО ДНЗ №139 ДМР                     Заєць Г.А.

    Казначей                                        Бузаєва Н.В.