КЗО "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 139 Самарської в місті Днеіпротетровську ради

  

Нормативные документы

Організація навчально-виховного процесу в 2013-1214 році буде здійснюватися відповідно до:

-         Конституції України

-         Конвенції ООН про  права дитини

 

Законів України:

 

-         «Про освіту»

-          «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р.,№ 26,28-ІІІ

-         « Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної  середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»

-         «Про охорону дитинства»

-         «Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011р.№629 та інших чинних актів вищих органів державної влади»

 

Указів президента :

 

-         Указ № 344/2013 від 25 червня 2013 року «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»

-         Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні

-         Про державну премію України в галузі освіти

 

Актів Кабінету Міністрів України:

 

-         від 8 жовтня 2012 р. № 910 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"

-         від 5 квітня 1994 р. N 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"

-         від 12 березня 2003 р. N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"

-         від 13 квітня 2011 р. N 629 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освітина період до 2017 року"

-         від 14 червня 2002 р. N 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільномунавчальному закладі"

-         від 8 серпня 2007 р. N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"

-         від 5 жовтня 2009 р. N 1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів"

-         від 5 жовтня 2009 р. N 1124 "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини"

-         від 26 серпня 2002 р. N 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів"

-         від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"

 

Наказів  Міністерства:

 

-         Спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 202/165 від 26.02.2013. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.03.2013 за № 440/22972

-         від 01.10.2012 № 1059 "Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах"

-         від 17.04.2006  N 298/227 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

-         від 02.08.2005  N 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних закладах України"

-         від 23 березня 2005р. № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів передпедагогічним колективом та громадськістю"

-         від 20.02.2002 N 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"

-         іід 30 червня  2011 року № 714 "Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,які виховуються в умовах сім’ї"

-         від 30.08.2005 № 432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

-         від 17.02.99 N 27 "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці"

-         від 26 квітня 2011 року № 398 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети  (раду) дошкільного навчального закладу"

-         від 29.07.93 р. N 58 "Про затвердження Інструкції  про  порядок ведення трудових книжок працівників"

-         від 06.10.2010  N 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

-         від 04.11.10. № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

-         від 20.12.93 N 455 "Про  Типові  правила  внутрішнього  трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України"

-         від 25.11. 2011 р. № 1365 "Про посилення контролю   щодо проходження обов’язкових медичних оглядів   працівниками  дошкільних навчальних закладів"

-         від 25.11. 2011 р. № 1368 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу"

-         від 15.05. 2012 р. № 582 "Про затвердження Положення  про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року»"

-         від 21.05. 2012 р. № 604 "Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»"

-         від 22.05. 2012 р. № 615 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)"

-         від14.06.2013р. № 768«Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів»

-         від16 серпня 2013 р. за № 1417/23949 «Про затвердження Змін до Типового положення  про атестацію педагогічних працівників»

-         від 17.06.2013 р.№ 772 «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів»

 

Листів Міністерства:

 

-         Лист Міністерства № 1/9-499 від 17.07.2013 "Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку"

-         Лист Міністерства № 1/9-452 від 25.06.2013 "Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

-         Лист Міністерства № 1/9-446 від 20.06.13 "Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році"

-         Лист Міністерства № 1/9-152 від 28.02.13 "Про розроблення програм для дошкільної освіти"

-         Лист Міністерства № 1/9-839 від 16.11.12 "Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів"

-         Лист Міністерства № 1/9-568 від 13.08.12 "Про чинні програми та посібники для дошкільних навчальних закладів"

-         Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

-         Лист Міністерства № 1/9-290 від 08.05.08 "Щодо збору коштів в окремих навчальних закладах "

-         Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку"

-         Лист Міністерства "Роз’яснення щодо  внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" у частині забезпечення обов'язковості здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку. "

-         Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

-         Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"

-         Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

-         Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"

-         Лист Міністерства № 1/9-101 від 26.02.08 " Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо)."

-         Лист Міністерства № 1/9-764 від 26.11.08 "Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп"

-         Лист Міністерства № 1/9-811 від 17.12.08 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"

-         Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"

-         Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.10 "Методичні рекомендації «Фізичний розвиток  дітей в умовах дошкільного  навчального  закладу»."

-         Лист Міністерства № 1/9-369 від 27.05.10 "Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів"

-         Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 "Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"

-         Лист Міністерства № 1/9-6 від 06.01.11 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

-         Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

-         Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"

-         Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

-         Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 "Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах"

-         Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні рекомендації  «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»"

-         Лист Міністерства № 1/9-644 від 25.08.11 "Про новітні комп’ютерні технології при веденні документації по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

-         Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація  роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»

-         Лист Міністерства від 22.03.2012 № 1/9-213 "Про забезпечення в штатних розписах управлінь (відділів) освіти відділів (секторів) з питань дошкільної освіти"

-         Лист Міністерства від 25.04.2012 № 1/9-317  "Про  підготовку та проведення Всеукраїнського Дня дошкілля"

-         Лист Міністерства від 15.05.2012 № 1/9-363 "Щодо проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів"

-         Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-396 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

-         Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-413  "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"

-         Лист Міністерства від 25.07. 2013 № 14.1/10-2574 «Щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в дошкільних, загальноосвітніх
та професійно-технічних навчальних закладах»

 

Накази інших Міністерств:

 

-         Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів

-         Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей

-         Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007 N 742  "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"

-         Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

-         Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів

 

Листи інших Міністерств:

 

-         Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские ясли-сады)

-         Лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 27. 01.2012 № 03.05/77