КЗО "Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок)№ 139"Дніпровської міської ради

  

Моніторинг якості освіти

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 №1283 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти», регіональної моделі моніторингу якості дошкільної освіти у дошкільному закладі проведено моніторинг якості освіти.

 

      Упровадження моніторингових досліджень у діяльності ДНЗ дозволяє результативно організувати та здійснювати навчально-виховний процес, стимулює особистісний розвиток дітей та творче зростання педагогів, дозволяє ефективно розподіляти ресурси закладу, впливає на підвищення його соціального статусу. Оцінювання результатів навчально-виховного процесу здійснювалось педагогами закладу тричі на рік (вересень, січень, травень) за показниками, що використовуються при проведенні державної атестації навчальних закладів.

 

     У якості інструментарію застосовувались карти спостережень, уміщені у збірнику «Науково-методичний супровід організації та проведення державної атестації навчальних закладів: методичні рекомендації / За заг.ред. Л.Д. Покроєвої – 3-тє вид., переробл. І допов. – Харків: ХАНО, 2013. – 224 с.

 

    Оцінка досягнень проводилась за рівнями:

    - Високий – показник проявляється повною мірою, дитина має глибокі системні знання та практичні вміння;

   - Достатній - показник проявляється частково й ситуативно, дитина має достатні, але не глибокі знання, чекає підтримки від дорослого;

   - Середній - показник проявляється вкрай рідко, знання та практичні вміння дуже обмежені та безсистемні;

   - Низький - повна відсутність прояву, відсутність знань та практичних вмінь.

 

     Головна мета такої системи оцінювання досягнень дитини – визначити, чи є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж цілого року. Результати досягнень дітей дали змогу зорієнтувати педагога у сильних і слабких сторонах розвитку кожної дитини, доборі засобів оптимізації цього процесу, шляхів індивідуальної роботи з нею. Результати рівнів засвоєння програмового матеріалу з дітьми всіх вікових груп узагальнені, зроблені відповідні висновки та рекомендації до кожної з них.

Підводячи підсумки освітньо - виховного процесу в ДНЗ за минулий 2016 -2017 рік, можна стверджувати, що педагогічним колективом проведена значна робота щодо вдосконалення освітнього процесу. Проте на основі отриманих результатів можна виділити такі недоліки:

Ø Заняття ще залишається основною формою організації життєдіяльності дітей;

Ø    Недостатній рівень сформованості мовленнєвої компетентності дітей, недостатній активний словниковий запас у дітей, більшість дітей зазнає труднощів у підборі слів при складанні різних видів розповідей;

ØНедостатня  продуктивність мовленнєвої діяльності дітей: розповіді позбавлені творчості, образності та художньої виразності;

 

ØБагато  дітей мають затримку мовлення, порушення у звуковикові і потребують подальшої корекційної роботи фахівця-логопеда.