КЗДО (ясла-садок) № 139"Дніпровської міської ради

  

Освіта для сталого розвитку

 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК - це такий розвиток, який дає змогу людям задовольняти власні потреби сьогодні, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольнити свої потреби. 

 

       У березні 2005 року Україна стала однією з 55 країн, які підписали документ ООН "Стратегія освіти для сталого розвитку. Ідучи в ногу зі світовим співтовариством, наша держава задекларувала свою орієнтацію на стратегію сталого розвитку.

      Від початку цей напрям освіти розвивається як такий, основним завданням якого є формування моделей поведінки , звичок, стилю життя, що відповідають потребам сталого розвитку людства. Це освіта не ПРО сталий розвиток, а ДЛЯ  сталого розвитку.Тож діти мають не лише ЗНАТИ , а й мати звичку відповідно ДІЯТИ. Розвиток освіти для сталого розвитку потребує нових педагогічних моделей, нової педагогічної культури та мислення, нового педагогічного змісту.

     

        Для надання теоретичної та практичної допомоги педагогічним працівникам у впровадженні та використанні сучасних технологій у питаннях сталого розвитку в 2015- 2016 навчальному році КЗО ДНЗ № 139 є опорним з проблеми "Дошкільнятам - освіта для сталого розвитку" та об'єднує навчальні заклади : КЗО ДНЗ № 66 ДМР та КЗО НВК № 70 ДМР.

      

 

ПЛАН

роботи опорного Комунального закладу освіти 

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 139»

Дніпровської міської ради

на 2019 -2020 навчальний рік

з проблеми : « Дошкільнятам - освіта для сталого розвитку»

 

I. ПРОБЛЕМА НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄМО:

 

Удосконалення системного підходу педагогів , який дозволяє моделювати, прогнозувати та обирати різні варіанти напрямків розвитку дітей дошкільного віку, підвищення рівня активності, творчості , мотивації до створення нової моделі освіти.

 

II . Мета:  

 

  • Надання теоретичної та практичної допомоги педагогічним працівникам у впровадженні та використанні сучасних технологій у питаннях сталого розвитку;
  • виховання соціально адаптованої, відповідальної та стратегічно мислячої особистості, здатної приймати нестандартні рішення;
  • підвищити рівень активності, творчої мотивації, до створення нової моделі освіти;
  • використання інтерактивних методів навчання, активне залучення дітей, батьків до практичної реалізації принципів сталого розвитку  в умовах освітнього закладу.

 

III. На реалізацію визначеної  мети спрямовані 

                      основні напрямки роботи опорного ДНЗ:

 

  • Забезпечення оптимальних умов  для формування у дітей, педагогів та батьків надзвичайно важливих навичок екологічно, економічно соціально-доцільної поведінки дошкільників у контексті освіти для сталого розвитку;
  • Консультування та надання методичної допомоги педагогічним працівникам з даної проблеми;
  • Обмін досвідом роботи;
  • Підготовка та залучення батьків до впровадження ідей сталого розвитку.

 

 

 

 

№ з/п

Зміст роботи

Форма проведення

Термін виконання

Відповідальний

Засідання  1

 

1.

 

Завдання та складові концепції сталого розвитку.

 

Інформаційний прес-центр

 

Вересень

 

 

 

 

Вихователь-методист

2.

 

Вдосконалення моделі організації освіти для сталого розвитку.

 

 

Міні-лекція

 

Вихователь-методист

 

3.

 

 

Шляхи вирішення завдань щодо змісту програми «Дошкільнятам освіта для сталого розвитку» на рівні дошкільних закладів.

 

Методичні рекомендації

Творча група

4.

 

Організувати роботу творчої групи з теми: «Формування в усіх учасників навчального процесу моделей поведінки, стилю життя, навиків, що відповідають ідеям сталого розвитку»

 

Круглий стіл

Творча група

Засідання  2

 1.

«Здорова дитина-багата Україна».

Презентація з досвіду роботи

 

Січень

Вихователь-методист

 2.

Здоров’язберігаючі освітні технології в системі освіти для сталого розвитку.

Інформаційний прес-центр

Вихователь-методист

 

3.

 

Формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку засобами здоров’язбережувальних технологій.

Інформація з досвіду роботи

Вихователь-методист

 

4

Самоосвіта для особистісного та професійного зростання педагогів.

Анкетування

Творча група

Засідання  3

1.

Особливості реалізації «Освіти для сталого розвитку в ЗДО»

Інтерактивне спілкування зі слухачем

Березень

Вихователь-методист

2.

«Освіта для сталого розвитку: досягнення та перспективи»

Презентація

Вихователь-методист

3.

Узагальнення матеріалів роботи.

Відео-дайджест.

Творча група

4.

Зміст роботи опорного закладу на наступний навчальний рік

Ярмарок ідей.

Вихователь-методист