КЗО "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 139 Самарської в місті Днеіпротетровську ради

  

Правила прийому до закладу освіти

  •  Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється згідно загальноміської електронної реєстрації дітей до вступу в дошкільний заклад. Загальний міський реєстр дітей до вступу у ЗДО -  єдина комп’ютерна база даних, створена для обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до дошкільних навчальних закладів міста Дніпра.
  •  Наявність у реєстрі інформації про дітей, які відвідуватимуть ЗДО, є обов’ язковою умовою зарахування дітей до ЗДО. Подавати заявку можна лише в один ЗДО.
  •   Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється завідувачем відповідно до списків, сформованих базою даних, упродовж періоду комплектації груп раннього та молодшого віку (серпень) поточного року та протягом року – для інших вікових груп. 
  •   У випадку недоукомплектування груп завідувач ЗДО здійснює прийом дітей впродовж календарного року відповідно до списків, сформованих базою даних.

Прийом дітей проводиться на основі поданих документів:

- Заяву від батьків або осіб, які їх замінюють;
- Медичну довідку про стан здоров'я дитини;
- медичну довідку про епідеміологічне оточення;
- Ксерокопію свідоцтва про народження дитини;
- Для пільгових категорій копії документів, які посвідчують дану пільгу.

 

                     Пільгами користуються:
- Діти, які мають статус потерпілих від аварії на ЧАЕС, діти - сироти.
-Сім’ї військовослужбовців приймаються без надання прописки (згідно довідки командира військової частини).
- Стосовно дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, додатково подається висновок психологомедико - педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу, направлення місцевого органу управління освітою;
- стосовно дітей-інвалідів – індивідуальна програма реабілітації.
   
За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).
 
Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:
- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
- на підставі медичного висновку про стан здоровя дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;
- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2 місяців.
   Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини два тижні.