КЗО "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 139 Самарської в місті Днеіпротетровську ради

  

Річний звіт про діяльність закладу освіти

   Звіт директора Комунального закладу дошкільної освіти

 (ясла-садок) № 139

Дніпровської міської ради

перед педагогічним колективом і громадськістю за 2022 - 2023 навчальний рік з питань статутної діяльності.

 

         Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305 (зі змінами) керівник дошкільного закладу щороку звітує про свою діяльність.

      Даний звіт зроблений відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2005 р. № 55 « Про запровадження  звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів » з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним  освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

       Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2.  Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

       Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, директор  Голенко Надія Володимирівна,  згідно з Статутом.

     Дошкільний навчальний заклад розрахований на 110 місць, а в 2022 – 2023 н.р виховувалося 105 дітей. Укомплектованість груп проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. У закладі функціонує 2 групи раннього віку та 4 дошкільного віку.

    Набір, облік та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до дошкільного закладу проводиться згідно Положення про порядок електронної реєстрації дітей для зарахування  до комунальних закладів дошкільної освіти міста Дніпра (Розпорядження міського голови від 12.08.2021 № 5-12/8-р.)

   Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється  згідно з електронною реєстрацією дітей упродовж періоду комплектації груп (серпень –

вересень) на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, копії  свідоцтва про народження дитини.

  З урахуванням реалій сьогодення та дії правового режиму воєнного стану, питання щодо створення безпечного, комфортного, інклюзивного середовища для всіх учасників освітнього процесу й підвищення якості освітньої діяльності закладів дошкільної освіти залишалися пріоритетними і в 2022/2023 навчальному році. Окрім того, особлива увага приділяється роботі з батьками й налагодженню тісної комунікації між усіма учасниками освітнього процесу та формуванню соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку.

     Питання підготовки ЗДО до початку 2022/2023 навчального року, створення безпечних умов перебування в них дітей і працівників з урахуванням збройної агресії Російської Федерації (далі – РФ) – одні з ключових і перебувають постійно на контролі.

    Організація освітнього процесу в ЗДО  здійснюється відповідно до законів України «Про освіту»«Про дошкільну освіту»«Про охорону дитинства»Положення про ЗДОСанітарного регламенту ЗДО. відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (2021) (далі – Стандарт) та враховувати під час взаємодії з дітьми «Методичні рекомендації до оновленого Базового компонента дошкільної освіти»

      Питання організаційних аспектів діяльності ЗДО в умовах воєнного стану регулюються Законом України № 2136-IX від 15.03.2022 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», а також зазначені в листах Міністерства освіти і науки України (далі – МОН) від 02.04.2022 №1/3845-22 «Про рекомендації для працівників ЗДО на період дії воєнного стану в Україні», від 17.03.2022 № 1/3475-22 «Про зарахування до ЗДО дітей із числа внутрішньо переміщених осіб», від 22.06.2022 № 1/6887-22 «Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та захисту прав їх працівників».

Відповідно до Постанови КМУ від 24.06.2022 р. №711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні», Рішення Дніпровської міської ради від 17.08.2022р. № 55/26 «Про організацію освітнього процесу в закладах освіти, підпорядкованих департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради», листа МОН від 27.07.2022р. №1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів освіти у 2022-2023 навчальному році», наказу по ЗДО від 30.08.2022р №. 56, рішення педагогічної ради закладу освітній процес в КЗДО № 139 ДМР організовано в дистанційній формі навчання з 01.09.2022р.

Пріоритетними напрямками діяльності ДНЗ у 2022 – 2023    навчальному році були:

  1. Створення безпечного, комфортного середовища для всіх учасників освітнього процесу. Формування навичок основ безпеки під час воєнного стану.
  2. Формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку шляхом зміцнення національної ідентичності дітей.
  3. Активізація роботи з усіма учасниками освітнього процесу щодо зміцнення статусу української мови як державної.   

      В зв’язку з введенням в Україні військового стану одним з важливих пріоритетів в діяльності закладу дошкільної освіти є забезпечення безпеки всіх учасників освітнього процесу. Тому в першу чергу були переглянуті та доопрацьовані інструкції з безпеки життєдіяльності відповідно до умов, проведені позапланові інструктажі, виробничі наради, навчання, тренінги.

    Відповідно до акту оцінки об’єкта (підвального приміщення) закладу освіти щодо можливості його використання як найпростішого укриття Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради було проведено процедуру закупівлі: «Поточний ремонт споруд ЦЗ (найпростішого укриття). З 12.06.2023 року було розпочато ремонтні роботи ТОВ Міленіум ФЛО і в кінці липня ремонтні  роботи були завершені. Згідно Листа ДСНС від 14.06.2022 №03-1870/162-2 «Рекомендації щодо організації укриття в об’єктах фонду захисних споруд ЦЗ персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти» в закладі проводяться подальші роботи щодо обладнання укриття щодо подальшого використання його за призначенням.

 

          В 2022 -2023 навчальному році особлива увага приділялась перш за все роботі з кадрами.                     

 За звітний період були проведені:  

  • загальні збори колективу на тему «Створення безпечних умов під час               

          воєнного стану»;

  • виробничі наради – «Організація безпечного освітнього середовища в ЗДО під час воєнного стану», «Про особливості організації освітнього процесу в умовах воєнного стану»;
  • на педагогічній раді розглядалось питання «Навчання основ безпеки під час воєнного стану» та « Як підготувати дітей до можливих надзвичайних ситуацій
  • коучинг – «Дії працівників закладу під час сигналу «Повітряна тривога»; 
  • практикум «Як створити безпечний соціально-освітній простір для всіх учасників освітнього процесу»;
  • майстер-клас «Підозрілі та вибухонебезпечні предмети. Дії після знаходження».

     Своєчасно видавались накази по КЗДО, що регламентують організацію роботи в умовах сьогодення. З усіма наказами співробітники вчасно ознайомлювались.

    На виробничих нарадах ознайомлювали всіх працівників закладу з основними положеннями законів України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 №2136-IХ, « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 01.07.2022 № 2352-IХ, інших нормативно-правових документів. За потреби проводились індивідуальні консультації.

      Вся робота з вихователями була направлена на надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладу з питання використання технологій дистанційного навчання для забезпечення виконання Базового компоненту дошкільної освіти та освітніх програм. Вивчались основні нормативні документи, методичні рекомендації. Всі педагоги прийняли участь в освітній толоці «Дошкілля – Educatsom – weeks». В закладі проведено:

майстер-класи «Google Classroom» та «Ресурс для відеоконференцій Zoom» , «Неповторна , єдина – моя солов’їна»;                                                                                                                                                                  

методичний аукціон «Медіа освіта для дошкільників та педагогів»;

вебінар «Як підвищити ефективність дистанційної роботи»;

засідання клубу емоційної підтримки педагогів «Шлях до себе»;

на педагогічній раді розглядали питання «Організація комунікації дітей та їхніх батьків в умовах військових дій»;

на педагогічних годинах обговорювались та вивчались методичні рекомендації МОН України.

      Згідно рішення педагогічної ради закладу освіти освітня діяльність здійснюється відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти, програми «Стежинки у Всесвіт» та парціальних програм. Вихователі ведуть перспективно-календарне планування роботи згідно затвердженого розкладу занять та графіка проведення онлайн занять на платформі Google Meet – синхронні та Classroom – асинхронні (відповідно до вимог п.8 розділу 12 Санітарного регламенту для ЗДО, затвердженого наказом МОН від 24.03.2016 №234 ).

     Педагоги напередодні здійснюють підготовку навчальних та  розвивальних відео матеріалів за темами занять, розробляють творчі завдання у вигляді презентацій, складають добірки ігор, руханок тощо, надають інтернет посилання, перелік інтернет джерел та сторінок, використовують навчальні мультфільми, відео заняття. Педагоги закладу активно використовують платформу розвитку дошкільнят НУМО, так з рубрики «Досліднико-пошукова діяльність» були запропоновані для дітей старшої групи наступні досліди: створення штучного снігу; пророщування квасолі; малювання на молоці тощо. Часто з рубрики « Сучасне дошкілля під крилами захисту» використовують матеріали від LEGO FOUNDATION ігрової онлайн-взаємодії для дошкільнят, наприклад: ігри з олівцями , «Їжачок Фуфирчик». Мультсеріал «Пригоди лісових друзів» використовують при навчанні дітей основам з безпеки життєдіяльності.                                  

          Вихователі діляться  з колегами досвідом підготовки відео занять, так вихователь Довбах О.П. показала заняття «Ігри в укритті», Поліщук О.М.- «Ведмедик хоче спати», Курбацька Л.І. – «Світлофор», Мусаєва С.А. – «Українські розписи». Вихователь Прачик Т.М. провела майстер-клас «Вибухонебезпечні та підозрілі предмети. Дії після знаходження» тощо

Вихователі Божко І.В., Мусаєва С.А., Поліщук О.М. приймали активну участь в підготовці відео занять, які виставлялись в групі SMART освіта.  Були підготовлені та виставлені заняття: досліди з водою «Крокуюча вода», комплексне заняття для дітей середньої групи «Їжачок-хитрячок», творче заняття «Квітуча гілочка», розвиваючі ігри з піском для дітей раннього віку, заняття з конструювання «Голуб миру» та інші.

        Педагоги закладу надавали освітні послуги в центрі, де перебували діти ВПО. З ними проведено майстер-класи «Фабрика солодощів», «Тістопластика», конструювання з паперу.

В щоденних звітах про свою роботу педагоги аналізують виконання програмних вимог, роботу з дітьми та батьками, кількість дітей, які виходили на зв’язок, відображають зворотній зв’язок, самоосвіта педагогів. Ведеться щоденний облік дітей, залучених до дистанційного навчання.

     В закладі розроблено механізм контролю та моніторингу якості дистанційного навчання. Це, по-перше, відстеження на платформі Classroom адміністрацією закладу занять, їх змісту, матеріалів для занять з метою спостереження за освітнім процесом. Проводиться аналіз планування роботи, виконання планів, планування роботи з батьками, стан цієї роботи, зворотній зв’язок. Результати контролю фіксуються в Щоденнику контролю, схемах, таблицях тощо. Результати моніторингу обговорюються на нарадах, педагогічних годинах, оформляються довідки.

В умовах запровадження дистанційної форми організації освітнього процесу батьки стали партнерами педагогічних працівників. Тобто перша робота  здійснюється саме з ними, а вже далі з їхніми дітьми.  На початку  навчального року було проведено анкетування, онлайн опитування, через телефонний зв’язок щодо можливості використання освітніх платформ, мессенджерів. Проведено моніторинг отриманих результатів. В кожній віковій групі створені спільноти батьків та вихователів в соціальних мережах Telegram, Viber, з використанням електронних платформ Classroom, Zoom, Google-Meet.                                                   

     На початку навчального року батькам та дітям були запропоновані відео сюжети, презентації груп, наприклад: «Група «Білочка». Будьмо знайомі» - групи раннього та молодшого віку; «Раді зустрічі з вами» - групи дошкільного віку. На офіційному сайті закладу створено розділ «Дистанційне навчання».

Вивчаються потреби та запити батьків щодо надання освітніх послуг для подальшого планування роботи. Батькам надається консультативна та методична допомога з різноманітних питань виховання дітей, за потреби – індивідуальні консультації, наприклад: « Підозрілі предмети», «Казко терапія в сім’ї», «Роль сім’ї в національно-патріотичному вихованні дітей дошкільного віку», «Як допомогти дітям дошкільного віку пережити травматичні події», «Ознаки нестачі батьківської уваги у дітей» та інші. Постійно до уваги батьків пам’ятки «Як заспокоїти дитину під час війни», «Як батькам підтримати дитину в укритті», «Психологічна турбота про дітей»; різноманітні поради батькам, наприклад: «Дитяче харчування під час війни», «10 причин обіймати своїх дітей»; різноманітні відео презентації, тощо.

      Напередодні Новорічних свят була проведена підготовча робота з батьками, щодо організації сюрпризних моментів для дітей. Педагоги підготували відео привітання з Новим роком для дітей, всіх запросили на танок-хоровод, разом заспівали пісню, показали лялькову виставу «Я веселий сніговик» головний герой якої показав дітям фокуси, а кульмінацією було знаходження дітьми вдома подарунків ( це було попередньо погоджено з батьками).

Вихователі виставляють варіанти ігор для відстеження батьками особистих досягнень дітей ( згідно вимог БКДО). Батьки надсилають фото звіти виконаних дітьми робіт. А вихователі організовують флешмоби, наприклад: «Привітання моїм друзям», «Моя прогулянка»; виставки дитячих робіт за темами занять.

     Зворотній зв’язок з батьками здійснюється через сайт закладу, електронну пошту, засоби зв’язку, соціальні мережі. Вихователі щоденно ведуть облік дітей, батьки яких виходять на зв’язок. Постійно підтримується зв’язок з вихователями щодо місця перебування та стану здоров’я дітей. Щомісяця проводиться моніторинг зворотнього зв’язку по кожній віковій групі.

15  дітей перебувають за межами України, 7 з них залучені до освітнього процесу.

       Щиро вдячні тим батькам, які постійно на зв’язку з педагогами закладу.

За звітний період благодійних внесків та допомоги до закладу дошкільної освіти не надходило.

     В закладі дошкільної освіти розроблена стратегія створення безпечного освітнього середовища відповідно до Концепції безпеки закладів освіти на 2023-2025 роки та Програми безпечного освітнього середовища в місті Дніпро на 2023-2027 роки та нормативних документів, зокрема листа Міністерства освіти і науки України від 20.06.2023 №1/8820 «Про організацію безпечного освітнього простору в закладах дошкільної освіти та обладнання укриттів». Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради було проведено процедуру закупівлі: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти (ясла-садок) № 139 Дніпровської міської ради (підвального приміщення та вимощення)». Відповідно до договору проведені ремонтні роботи ТОВ Міленіум ФЛО. Продовжується оснащення укриття відповідно до вимог за рахунок бюджетних коштів.

 

Директор          Надія ГОЛЕНКО