КЗДО (ясла-садок) № 139"Дніпровської міської ради

  

звіт керівника закладу перед громадкістю

          Звіт директора Комунального закладу дошкільної освіти

 (ясла-садок) № 139»

Дніпровської міської ради

перед педагогічним колективом і громадськістю за 2020 - 2021 навчальний рік з питань статутної діяльності.

 

          Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305 (зі змінами) керівник дошкільного закладу щороку звітує про свою діяльність.

 Даний звіт зроблений відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2005 р. № 55 « Про запровадження  звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів » з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним  освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

       Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2.  Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

       Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, директор  Голенко Надія Володимирівна,  згідно з Статутом.

       Дошкільний навчальний заклад розрахований на 110 місць, а в 2020 – 2021 н.р виховувалося 132 дитини. Укомплектованість груп проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. У закладі функціонує 2 групи раннього віку та 4 дошкільного віку.

Режим роботи дошкільного закладу – 10 годин 30 хвилин, з 07.00 до 17.30. чергова група – до 19.00 (не працює – карантин)

       Набір, облік та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до дошкільного закладу проводиться згідно Положення про порядок набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до дошкільних навчальних закладів міста (розпорядження міського голови від 15.02.2016 №60-р.)

       Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється  згідно з електронною реєстрацією дітей упродовж періоду комплектації груп (серпень – вересень) на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, копії  свідоцтва про народження дитини.

        Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня    (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад повністю укомплектовано педагогічним та обслуговуючим персоналом відповідно до штатного розпису. Велику увагу приділяємо комплектуванню груп вихователями та помічниками вихователів за психологічною сумісністю. Це дозволяє створити сприятливий мікроклімат в кожній групі.  

 У 2020-2021 н.р. освітній процес у ДНЗ забезпечували 14 педагоів, з них, за результатами атестації,  3 педагоги мають вищу категорію, 1- педагог першу категорію , 2 педагоги мають педагогічне звання «вихователь-методист» , 8 мають одинадцятий тарифний розряд, 2 – десятий тарифний розряд, бо не має спеціальної педагогічної освіти. Медична сестра закладу має медичну освіту, стаж медичної роботи 19 років.

Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,   власним  Статутом, іншими нормативно-правовими документами.

       Головною метою дошкільного закладу  є забезпечення права дитини на здобуття дошкільної освіти; забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти; створення безпечних та нешкідливих  умов розвитку, виховання та навчання дітей, режиму роботи, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання; формування необхідних життєвих навичок дитини та її готовності продовжувати освіту.

Пріоритетними напрямками діяльності ДНЗ у 2020 – 2021    навчальному році були:                                                                                                                                  

1. Удосконалення культури українського мовлення дошкільників, як основи формування національно-патріотичних почуттів.

2. Виховання моральних якостей у дітей на засадах курсу «Дошкільнятам –освіта для сталого розвитку».

3.  Продовження впровадження педагогіки партнерства шляхом забезпечення плідної співпраці з дітьми та батьками на засадах взаємодовіри та поваги. Впроваджувати дистанційні форми комунікації з батьками на онлайн-платформах та використовувати мобільні додатки.

       Облаштування та утримання будівель, приміщень дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до санітарно-гігієнічних  вимог, визначених законами України «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення», Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, іншими нормативними документами.

Стан всіх групових та адміністративних приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам, естетиці побуту, сучасним вимогам дизайну. Усі приміщення дошкільного закладу використовуються за призначенням і раціонально.

Працюючи над реалізацією концептуальних положень Базового компоненту дошкільної освіти педагоги закладу вирішують проблему створення умов для повноцінного цілісного розвитку особистості дитини, формування її компетентності як інтегральної характеристики. Для збалансування та відновлення ресурсів дитини потрібне забезпечене емоційно-розвивальне середовище в освітньому просторі дошкільного закладу. Батьки, педагоги закладу постійно дбають про навчально-матеріальне та методичне забезпечення закладу, про створення сприятливих умов, повноцінного розвитку дітей, організації сучасного розвивального простору в групах.

Предметне середовище оснащується відповідно до «Типового переліку обов’ язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в ДНЗ» та  методичних рекомендацій. Розуміючи значущість середовища у становленні та оздоровлені особистості дитини, педагоги закладу дотримуються певних вимог – середовище повинно надавати дитині свободу, впливати на світосприймання, самопочуття, здоров’я, бути доцільним, зручним, інформативним, налаштовувати на емоційний лад, забезпечувати гармонійні відносини між дитиною та навколишнім світом. Усі приміщення шести вікових груп оснащені всім необхідним для повноцінного, різнобічного розвитку дитини, виховання творчої активної особистості. Дякуючи батькам в усіх групах нові сучасні меблі, розміщуючи які враховували принцип універсальності, що дає змогу міняти, трансформувати предметне середовище відповідно до певного виду діяльності чи гри. В кожній групі створено гармонійну в колірному і просторовому рішенні обстановку. Формуючи предметне середовище ми враховуємо вікові та індивідуальні особливості дітей.

   В дошкільному закладі створені умови для розвитку дітей у музичній діяльності. Музична зала світла, зручна, простора. Інтер’єр залу змінюється відповідно до пір року. Достатньо атрибутів та костюмів для проведення театралізованих дійств, святкових ранків. Батьки постійно дбають про поповнення костюмів для театралізованих виступів дітей , спільно з педагогами закладу підготовлено оформлення  для прикрашення музичної зали на осінню, новорічно-зимову, літню та весняну  тематику, .

Формуючи предметне розвивальне середовище педагоги дошкільного закладу використовують системний підхід до придбання іграшок. Оцінюючи іграшку, розрізняють поняття «безпечність» і «якість». Наявність сертифікату відповідності гарантує захист дітей від небезпечних для їхнього життя та здоров’я іграшок. Тому колектив закладу виважено ставиться до підбору та придбання іграшок.

В групах в достатній кількості і вільному доступі для дітей є необхідні матеріали для образотворчої діяльності ( папір різних видів,форматів і кольорів, пластилін, пензлі, олівці та інше).

          Добре що дошкільний заклад в такій складній епідемічній ситуації працював у звичному режимі. Вся робота дошкільного закладу  регламентувалась листом Міністерства освіти і науки від 23 квітня 2020 року №1/9 – 219 «Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти в умовах карантину» та додатком до зазначеного листа,  наказом Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 р. № 406 « Про організаційні заходи для запобігання поширення короновірусу COVID – 19» (із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2020 р. № 458) та листа МОН України № 1/9-276 від 25.03.2020 р. щодо особливостей організації освітнього процесу під час карантину», матеріалах ЮНІСЕФ «Рекомендації щодо відновлення роботи закладів дошкільної світи після КОВІД 19». Працівники дошкільного закладу створювали максимально безпечні умови для вихованців та працівників. Проводилась робота щодо заохочення всіх учасників освітнього процесу до дотримання гігієнічних навичок, соціальної дистанції у приміщенні та на території ЗДО з метою забезпечення виконання профілактичних і протиепідемічних заходів. З метою дотримання соціальної дистанції в приміщенні, під час перебування дітей у груповому приміщенні ми намагалися  організувати простір групової кімнати як окремі осередки діяльності, що дало нам можливість уникнути скупчення. Розроблено адаптивний режим дня.

        Забезпечення змісту дошкільної освіти в дошкільному закладі здійснювалось відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та реалізовувалось згідно освітньої програми «Стежинки у всесвіт» та парціальних програм «Про себе треба знати, про себе треба дбати», «Вчимося жити пазом», «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку», «Дитяча хореографія», «Казкова фізкультура».

       Організація життєдіяльності дітей включала в себе спеціально організовані заняття, прогулянки, гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності.   

       Вихователями всіх груп та музичним керівником були підготовлені свята – «Українські малюки йдуть в садочок залюбки», «Осінні подарунки», «Посмішка Леді Осені», «Новорічні дива», «Щедрий вечір», «У світі все починається з мами», «Великодні дзвони», «Прощавай, дитячий садок».

        Окрім свят дітям запам’яталися і не менш цікаві розваги «Дружно в коло всі вставайте», «Талановиті художники», «Ми охайні малюки », «Вітаміни – наші друзі», «Здорова сім’я – здорова держава», «Весняна спартакіада», «Пригоди у місті Світлофорчиків».

          Протягом року в закладі працювали такі гуртки: «Юні друзі природи», «Чарівні кульки», «Паперова казка», «Казкова мозаїка» та хореографічний гурток «Промінчик».  

Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колективу закладу загалом. За результатами діагностики дошкільників із засвоєння програми зроблено висновки щодо загальної компетентності дошкільників, які свідчать про те, що протягом року загальний рівень компетентності дітей постійно зростає та на кінець року спостерігаються найбільш високі результати, що відображається у значному збільшення кількості дітей, які мають високий та достатній рівень компетентності.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягти успіху, правильно будувати своє життя. Практичний психолог на чолі з завідувачем організовує вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання.  З метою  вивчення стану готовності дітей до майбутнього навчання в школі в травні 2021 року практичним психологом було обстежено  56 старших груп. Складовими компонентами психологічної готовності дошкільників до школи є інтелектуальна, особистісна та вольова готовність. Протягом року показники інтелектуального розвитку мали позитивну динаміку – з 10% на початку року до 8% на кінець року. Показники рівня тривожності знизились з17 % на початку року до 10% в кінці року. Рівень емоційної готовності складає 55% - високий, 35 – середній, 6% - низький. Стан розвитку функціональної готовності дітей до шкільного навчання характеризується перевагою у дітей середнього її рівня ( 66%), в той час високий рівень мають 24%, а низький – 10  %. Таким чином, діти старших груп дошкільного закладу №139 переважно готові до майбутнього навчання в школі, що підтверджують результати психологічних досліджень.

Систематично і планомірно в закладі проводиться робота з охорони життя і здоров’я дітей. Слід відмітити, що випадків травмувань дітей під час навчально-виховного процесу не зареєстровано. А от випадки травмувань дітей в побуті мають місце, основною причиною яких є недогляд батьків.

   Дошкільний заклад приділяє значну увагу соціальному захисту дітей пільгових категорій. В 2020 – 2021 навчальному році у закладі на обліку було 22 дитини пільгових категорій;  з них:  10  дітей з багатодітних сімей, 2 дитини-інваліда, 4 дитини з малозабезпечених сімей, 5 дітей батьки яких є учасниками АТО; одна дитина з числа внутрішньопереміщених осіб. Діти з малозабезпечених сімей, діти учасників АТО, діти-інваліди та діти з числа внутрішньо переміщених осіб отримують безкоштовне харчування, а діти з багатодітних сімей сплачують 50% вартості харчування.

        Харчування в закладі забезпечується компанією ТОВ  «Контракт Продрезерв-5» на підставі договору від 18.01.2021 №139Д, укладеного за результатами проведення департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради процедури закупівлі послуг з організації харчування у закладах освіти.

         У 2021 році харчування вихованців організовано відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» та Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298/227, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.05.2006 за №523/12397, з дотриманням орієнтовного меню, погодженого Головним управлінням Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області .

         За умовами договору ТОВ «Контракт Продрезерв 5» забезпечує продуктами, якість яких підтверджується   відповідними сертифікатами якості. Дошкільний заклад контролює якість продуктів харчування та готових страв, їх відповідність щоденному меню. За півгодини до видачі їжі на групи відповідно до переліку страв медична сестра старша визначає фактичний вихід страв, їх температуру, смакові якості, консистенцію. Результати зняття проби заносяться до Журналу бракеражу готової продукції і тільки після цього їжа видається на групи.

         Скарг батьків з приводу неякісного дитячого харчування в дошкільному закладі не надходило.

          Вартість одного дня харчування у 2021році згідно Специфікації до додаткової угоди №2 до договору №139Д від 18.01.2021р. становить:

     -     на одну дитину раннього віку 41грн.65коп. з них: 41% - 17грн.07коп. сплачують батьки і 59%- 24грн.58коп. оплачується за рахунок бюджетних коштів;

 • на одну дитину дошкільного віку 63грн.20коп. з них: 41% - 25грн.91коп. сплачують батьки і 59%- 37грн.29коп. оплачується за рахунок бюджетних коштів.

       В нашому дошкільному закладі діти одержують 3-х разове харчування. Раціон харчування збалансований згідно потреб організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.  

 

Медичне обслуговування дітей в ДНЗ здійснюється згідно з наказом МОЗ та МОН України №432/496 від 30.08.2005р. «Про удосконалення медичного обслуговування дітей в ДНЗ», Положеннням про медичний кабінет ДНЗ, Положенням про ізолятор ДНЗ, Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб №1645-111 від 06.04.2000, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей в ДНЗ» №826 від 14.06.2002р., Порядку медичного обслуговування дітей в ДНЗ.

В закладі працює медична сестра старша.

Робота дошкільного закладу направлена на забезпечення оптимальних умов щодо створення освітнього середовища вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації, надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу.

Відповідно до листа МОН України від 29.01.2019 року №1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування  норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018р. № 2657-8 в закладі розроблено порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу, реагування на них та відповідальність осіб, причепних до булінгу. Наказом керівника призначена відповідальна особа, до функції якої відноситься прийом та реєстрація заяв, повідомлення керівника закладу. В разі потреби я створюю комісію для розгляду випадку булінгу. Розроблено План заходів по дошкільному закладу щодо запобігання та протидії булінгу. Робота проводиться з усіма учасниками освітнього процесу. На протязі навчального року таких заяв не надходило.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 року, Указу Президента України №700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства в дошкільному навчальному закладі проводиться відповідна робота, зокрема: на видному місці вивішено графік прийому громадян завідувачем, заведено Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян. За минулий рік кількість усних звернень склала 32, з них 5 щодо працевлаштування, 5 – щодо видачі довідок, останні щодо оформлення дітей в дошкільний заклад. Всі порушені питання розглянуті, надані відповіді.

 Хочу подякувати батьківському комітету та усім батькам за увагу, розуміння проблем дитячого садка, нагадати, що двічі на тиждень -  по вівторкам  з 9-00 до 11-00 та четвергам з 11-00 по 15-00 я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо.                                          

           Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед дошкільним закладом, є партнерська взаємодія з сім’єю. Взаємодія з сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом.

          Колектив закладу працює в тісному контакті з батьками, бо саме сім’я закладає основи культури, уміння спілкуватись, оцінювати свої та чужі вчинки. Під впливом сім’ї діти перебувають від моменту народження та здобувають інформацію про світ, батьки беруть активну участь в житті дошкільного закладу. З радістю і натхненням батьки беруть участь у проведенні свят і розваг, які дуже полюбляють діти. Підготовка до свят, розучування віршів, естетичне оформлення зали, оригінальні костюми, музика, різноманітні ігри та змагання поєднують спільними переживаннями, дарують відчуття перемоги, позитивно впливають на загальний фізичний розвиток, пробуджують почуття краси. Активна  співучасть батьків у виховному процесі сприяє кращому розумінню своєї дитини.

          Заслуговує на увагу впровадження дистанційних форм спілкування з батьками, особливо в дні, коли з тих чи інших причин  дитина відсутня в дошкільному закладі. Вихователі застосовують мобільні додатки Viber, Facebok  в межах робочого часу.

         

          Дошкільний заклад є комунальним закладом, тому основну частину фінансування становлять бюджетні кошти. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради. 

 

      За рахунок бюджетних коштів  проведено:                                                      

  - оплата комунальних послуг та енергоносіїв, зокрема: теплопостачання, водопостачання та водовідведення, оплата                  електроенергії;                                              

- технічне обслуговування системи доочистки питної води;                                   

  -  вивіз сміття та побутових відходів;                                                                        

  -  промивка та продувка системи опалення;                                                                    

-  послуги з дератизації та дезінсекції;                                                                         

 -  лабораторні дослідження води, піску, повітря та освітлення;                               

- відновлено вуличне освітлення, встановлено 14 прожекторів по периметру всієї будівлі;                                                        - замінено останні 91метр квадратний старих дерев’яних вікон на металопластикові;                                                                - придбано прилад обліку теплової енергії – теплолічильник СОНІКС;                              

- встановлено протипожежні двері в електрощитовій;                                                               

- придбано медикаменти;                                                                                                           

- проведено технічне обслуговування вогнегасників;                                                           

- придбано  паперові рушники, засіб для миття посуду, рідке мило, туалетний папір, антисептики для рук, дезинфікуючі засоби, серветки для прибирання, рукавички, губки господарські.

 

           Зазвичай бюджетних коштів бракує і дошкільний заклад потребує благодійної допомоги.

 Благодійна допомога, яка надається батьками, є корисною, благородною справою, адже часом лише завдяки їй з’являється можливість поліпшити умови перебування дітей та вдосконалити освітній процес в дошкільному закладі.

 

Так, в 2020-2021 навчальному році батьками надана така благодійна  допомога:

 

 • Проведено косметичні ремонти в спальнях другої молодшої та старшої груп.
 • Замінено світильники в груповому приміщенні старшої групи.
 • Замінено вхідні двері в ясельній групі «Б»
 • Завезено пісок в пісочниці.
 • Придбано водонагрівач в другу молодшу групу.
 • Відремонтовано водонагрівачі в пральній кімнаті, середній групі.
 • Пофарбовано ігрове обладнання та бордюри на прогулянкових майданчиках.
 • Придбано килим у старшу групу «А».
 • Придбано стіл письмовий та пенал для зберігання методичних посібників в ясельну групу «Б».
 • Придбано чайник та чашки в середню групу.
 • Оплачуються послуги інтернете та проводиться заправка катриджів.
 • Придбано іграшки, наочні та дидактичні посібники, канцелярські товари в усі групи.
 • Придбано нові атрибути та костюми до свят у музичну залу.
 • Проведено профілактичний ремонт пральної машини.
 • Забезпечено господарчими товарами (граблями, шлангами для поливу мітлами, електролампочками, швабрами і т. і.).
 • Для забезпечення навчально-виховного процесу в кожній віковій групі батьками придбано для дітей альбоми з аплікації та малювання, робочі зошити, кольорові олівці, фарби.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт» від 17.08.1998 №1295 в дошкільному закладі розроблено «Порядок отримання благодійної допомоги», видано наказ «Про створення комісії для прийняття благодійної допомоги у вигляді товарів та послуг». Комісією від батьківського комітету актом приймання-передачі матеріальні цінності передаються комісії дошкільного закладу для оприбуткування  на баланс матеріально відповідальній особі.

Матеріальні цінності оприбутковуються   відповідно до вимог нормативно - правових актів та беруться на облік централізованою бухгалтерією.  

        Виношу подяку батькам вихованців, які небайдужі до життя дошкільного закладу та завжди приймають активну участь у різноманітних заходах щодо його покращення, за спільну роботу, розуміння, підтримку, можливість реалізації спільних ідей. Колектив закладу налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.

 

 

 

   

     Звіт керівника Комунального закладу освіти

 

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 139» Дніпровської міської

ради

перед педагогічним колективом і громадськістю за 2019 - 2020 навчальний рік з питань статутної діяльності.

 

         Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305 (зі змінами) керівник дошкільного закладу щороку звітує про свою діяльність.

 Даний звіт зроблений відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2005 р. № 55 « Про запровадження  звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів » з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним  освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

       Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2.  Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

       Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, завідувач  Голенко Надія Володимирівна,  згідно з Статутом.

       Дошкільний навчальний заклад розрахований на 110 місць, а в 2019 – 2020 н.р виховувалося 142 дитини. Укомплектованість груп проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. У закладі функціонує 2 групи раннього віку та 4 дошкільного віку.

Режим роботи дошкільного закладу – 10 годин 30 хвилин, з 07.00 до 17.30. чергова група – до 19.00

       Набір, облік та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до дошкільного закладу проводиться згідно Положення про порядок набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до дошкільних навчальних закладів міста (розпорядження міського голови від 15.02.2016 №60-р.)

       Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється  згідно з електронною реєстрацією дітей упродовж періоду комплектації груп (серпень – вересень) на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, копії  свідоцтва про народження дитини.

        Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня    (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

       Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  власним  Статутом, іншими нормативно-правовими документами.

       Головною метою дошкільного закладу  є задоволення потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти; забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти; створення безпечних та нешкідливих  умов розвитку, виховання та навчання дітей, режиму роботи, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання.

       Упродовж 2019-2020 навчального року педагогічний колектив закладу розв’язував безліч творчих та буденних проблем, що були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік  та вдосконалення навчально-виховного процесу.

Діяльність закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

1.Створення належних  умов для отримання дітьми дошкільної освіти. Організація сучасного середовища дошкільного закладу, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

2. Забезпечення всебічно гармонійного розвитку самодостатньої, ініціативної компетентної особистості

3. Максимальне врахування прав дитини, її здібностей, потреб та інтересів.

4. Реалізація на практиці принципів дитиноцентризму.

         5. Використання класичних та інноваційних технологій, методів і прийомів, які позитивно зарекомендували себе в сучасній дидактиці.

6.Удосконалення професійної компетентності педагогів, запровадження новітньої організаційно-функціональної системи їх творчої самореалізації.

7.Тісна співпраця з батьківською громадськістю, спрямована на підвищення психолого-педагогічної культури родин.

8. Забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою в умовах реформування Нової української школи, з цією метою: створення і реалізація єдиної динамічної, перспективної системи конструктивних дій. Спільних для управлінців, педагогів і батьків, спрямованих на розвиток, виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів.

9. Узгодження дій психологічної служби.

 

 

 

Пріоритетними напрямками діяльності ДНЗ у 2019 – 2020    навчальному році були:

                                                                                                                                 

 • Робота над науково-методичною проблемою (п’ятий етап) «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»
 • Впровадження педагогіки партнерства шляхом забезпечення плідної співпраці з дітьми та батьками на засадах взаємодовіри і поваги.

 

 • Забезпечення системної організації художньо-творчої діяльності дітей дошкільного віку засобами мистецтва в інтегрованому просторі закладу дошкільної освіти

 

Дошкільний заклад повністю укомплектовано педагогічним та обслуговуючим персоналом відповідно до штатного розпису. Велику увагу приділяємо комплектуванню груп вихователями та помічниками вихователів за психологічною сумісністю. Це дозволяє створити сприятливий мікроклімат в кожній групі. За результатами атестації педагогічних працівників вищу категорію мають 3 педагоги, першу категорію – 1 педагог,  8 мають одинадцятий тарифний розряд, і один – десятий тарифний розряд, бо не має спеціальної педагогічної освіти.

Медична сестра закладу має медичну освіту, стаж медичної роботи 18 років, друга кваліфікаційна категорія.

       Облаштування та утримання будівель, приміщень дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до санітарно-гігієнічних  вимог, визначених законами України «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення», Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, іншими нормативними документами.

Стан всіх групових та адміністративних приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам, естетиці побуту, сучасним вимогам дизайну. Усі приміщення дошкільного закладу використовуються за призначенням і раціонально.

У закладі за проектом облаштована  універсальна зала для музичних занять та занять фізичною культурою, медичний та методичний кабінети.

Цікаво, пізнавально і компетентно – це те що привертає  увагу дітей. Саме тому середовище   

Працюючи над реалізацією концептуальних положень Базового компоненту дошкільної освіти педагоги закладу вирішують проблему створення умов для повноцінного цілісного розвитку особистості дитини, формування її компетентності як інтегральної характеристики. Для збалансування та відновлення ресурсів дитини потрібне забезпечене емоційно-розвивальне середовище в освітньому просторі дошкільного закладу. Батьки, педагоги закладу постійно дбають про навчально-матеріальне та методичне забезпечення закладу, про створення сприятливих умов, повноцінного розвитку дітей, організації сучасного розвивального простору в групах.

Предметне середовище оснащується відповідно до «Типового переліку обов’ язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в ДНЗ» та  методичних рекомендацій. Розуміючи значущість середовища у становленні та оздоровлені особистості дитини, педагоги закладу дотримуються певних вимог – середовище повинно надавати дитині свободу, впливати на світосприймання, самопочуття, здоров’я, бути доцільним, зручним, інформативним, налаштовувати на емоційний лад, забезпечувати гармонійні відносини між дитиною та навколишнім світом. Усі приміщення шести вікових груп оснащені всім необхідним для повноцінного, різнобічного розвитку дитини, виховання творчої активної особистості. Дякуючи батькам в усіх групах нові сучасні меблі, розміщуючи які враховували принцип універсальності, що дає змогу міняти, трансформувати предметне середовище відповідно до певного виду діяльності чи гри. В кожній групі створено гармонійну в колірному і просторовому рішенні обстановку. Формуючи предметне середовище ми враховуємо вікові та індивідуальні особливості дітей.

Працівники нашого дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня.

   В дошкільному закладі створені умови для розвитку дітей у музичній діяльності. Музична зала світла, зручна, простора. Інтер’єр залу змінюється відповідно до пір року. Достатньо атрибутів та костюмів для проведення театралізованих дійств, святкових ранків. Батьки постійно дбають про поповнення костюмів для театралізованих виступів дітей , спільно з педагогами закладу підготовлено оформлення  для прикрашення музичної зали на осінню, новорічно-зимову, літню та весняну  тематику.

Формуючи предметне розвивальне середовище педагоги дошкільного закладу використовують системний підхід до придбання іграшок. Оцінюючи іграшку, розрізняють поняття «безпечність» і «якість». Наявність сертифікату відповідності гарантує захист дітей від небезпечних для їхнього життя та здоров’я іграшок. Тому колектив закладу виважено ставиться до підбору та придбання іграшок.

В групах в достатній кількості і вільному доступі для дітей є необхідні матеріали для образотворчої діяльності ( папір різних видів,форматів і кольорів, пластилін, пензлі, олівці та інше).

Для забезпечення програмно-методичного супроводу дошкільної освіти керуємось листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, переліком навчальних видань, рекомендованих МОН України. Методичний кабінет, вихователі забезпечені в необхідній кількості методичною літературою, посібниками, демонстраційним та роздатковим матеріалом.

      Планування роботи ДНЗ № 139 здійснюється відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах». Саме річним планом регламентується організація методичної роботи дошкільного закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в дошкільному закладі функціонує методичний кабінет,який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2019-2020 н.р.  кабінет також поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою, іграшками, атрибутами, аудіо записами.. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, на жаль за браком коштів в цьому навчальному році не зроблено підписку на періодичні педагогічні видання .

        Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів садка, міста.

        Підвищують свій професійний рівень педагоги закладу відвідуючи курси підвищення кваліфікації, методичні об’єднання, семінари, семінари-практикуми, ділові ігри та інші форми роботи.

              Навчально – виховних процес у дошкільному закладі здійснювався  відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, регіональної програми «Дитина в дошкільні роки».

       Організація життєдіяльності дітей включала в себе спеціально організовані заняття, прогулянки, гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності. На жаль корективи  в нашу роботу вніс загально-національний карантин.  

На виконання постанови «Про запобіганню поширенню на території України короновірусу COVID – 19», відповідно до листа МОН України від 11.03.2020 р № 1/9-154, постанови КМ України від 11.03. 2020 № 211.  З  12.03. 2020 р. , відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» , наказом по закладу від 12.03.202022 та з метою запобігання поширенню короновірусу COVID – 19 в КЗО ДНЗ ДМР № 139 було запроваджено карантин з 12.03.2020 по 03.04.2020 р. Надані карантинні заходи подовжувались, відповідно до постанов КМУ.

 В умовах пандемії дошкільний навчальний заклад виконуючи розпорядження уряду України, місцевої влади перейшов на дистанційну форму роботи. З метою забезпечення освітньої та просвітницької діяльності дошкільного навчального закладу педагогічний колектив ДНЗ був ознайомлений з рекомендаціями МОН України щодо організації форми навчання в період карантину он-лайн-режимі. Педагоги закладу на час карантину проводили дистанційну роботу, було розроблено систему дистанційного навчання.

Вся робота дошкільного закладу під  час карантину  регламентувалась листом Міністерства освіти і науки від 23 квітня 2020 року №1/9 – 219 «Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти в умовах карантину» та додатком до зазначеного листа, керувались  постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. №211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19 , спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2” (із змінами, внесеними 16 та 25 березня 2020 року), наказом Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 р. № 406 « Про організаційні заходи для запобігання поширення короновірусу COVID – 19» (із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2020 р. № 458) та листа МОН України № 1/9-276 від 25.03.2020 р. щодо особливостей організації освітнього процесу під час карантину»

Першочергове і надважливе завдання, яке реалізувала адміністрація ДНЗ - інформування працівників, вихованців та їхніх батьків щодо того, як запобігти поширенню хвороби та дій у випадку захворювання.

Систематизовані інформаційні матеріали МОН і МОЗ України, ознайомлені з ними члени трудового колективу, поширені для дітей та батьків за допомогою вайбер-спільнот, соціальних мереж.

Карантин, як і будь-яка криза, привід почати робити те, що ніколи не робили. Це, в тому числі, й про організацію педагогічної зайнятості вихователів в умовах карантину.

Нажаль, в реалізацію Річного плану роботи закладу довелося вносити корективи. Обмежувальні заходи стосувалися  і проведення засідань педагогічних рад, відкритих показів , роботи з батьками та інше.

Перед педагогами нашого закладу постало багато питань щодо забезпечення освітнього процесу під час карантину. Слід зазначити, що заклади дошкільної освіти дуже рідко закриваються на карантин, тому напрацьованих порад , рекомендацій та досвіду досить не багато. У вирішенні цих питань в нагоді стали «Методичні акценти від професора Катерини Крутій щодо організації дистантної освіти дошкільників». Опрацювавши зазначені матеріали  педагоги закладу провели дистанційно круглий стіл « Який зміст вкладаємо в поняття «дистантна освіта» та «дистанційне навчання дошкільнят?». Це дало  змогу педагогам визначитись в якому напрямку рухатись далі, які пріоритети розставити, на чому акцентувати увагу.

Окрім того, карантин це чудова нагода для  підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Для цього вихователь - методист розробила «Заходи щодо організації професійної діяльності педагогічних працівників на час запровадження карантину»,  склала методичний порадник та  орієнтовний перелік вебінарів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників ДНЗ у період карантину, організувала дистанційну роботу за планом  відповідно до річних завдань.

Всі педагоги склали індивідуальні плани роботи на час карантину, де  відображали  свою щоденну самоосвітню, методичну, організаційно-дидактичну діяльність.

Згідно графіку вихователі - Мусаєва С.А. та  Поліщук О.М. пройшли дистанційні курси при КЗВО ДАНО ДОР.

Адміністрацією закладу було  створено групу в Viber для обміну інформацією. Також установлено програму Zoom (для проведення онлайн нарад при завідуючій, педагогічних рад, педагогічних годин, семінарів – практикуму, робота з документацією).

Робота з педагогами велась через надсилання завдань до спільної групи в мережі Viber «Вихователі ДНЗ». Надсилалися документи для ознайомлення та опрацювання. Постійно надавалися індивідуальні консультації для педагогів, як організувати дистанційне навчання вихованців, посилання на інформування про посилення  змін умов дотримання карантину. В соціальній мережі Facebook для педагогів, батьків та дітей опубліковано відеоматеріали для опрацювання.  Відеоматеріали розміщено тематично, підібрані мультфільми, які роз’яснюють дітям про важливість карантину та небезпеку коронавірусу.

Вихователі поповнили новинками дидактичні матеріали, оформили матеріали для роботи з дошкільниками щодо освіти для сталого розвитку, упорядкували папки «Співпраця з батьками», виготовили атрибути до рухливих, дидактичних, сюжетно – рольових ігор, ознайомлювались з новинками фахових видань, листами МОН, виготовили Лепбуки , оновили картотеки дидактичних та рухливих ігор, спостережень, ранкових привітань з різних освітній ліній БКДО.

В зв’язку з введенням карантину  по COVID-19 для батьків були розроблені та виготовлені санбюлетні на тему: «Скільки часу живе вірус», «Як знизити ризик інфікування коронавірусом», «Коронавірус: профілактика інфікування і поширення», «Симптоми як не захворіти кому потрібна медична маска». Розроблення та виготовлення  інформаційних пам’яток: « Безпека харчових продуктів, стандартна методика обробки кистей рук антисептиком», «Правила прийому дітей до дитячого садка в умовах карантину».

Робота з батьками проводилася через Viber - групи «Взаємодія з батьками», мережі Facebook та сайт закладу.

Педагоги створили групи у Viber «Взаємодія з батьками». У якій висвітлювалось:

- інформаційно – просвітницька робота серед батьків;

- відео поради для малюків;

- електронні варіанти дидактичних, рухливих ігор;

- пам’ятки, брошурки, листівки, інформаційні буклети для батьків;

- підказки з виготовлення цікавих поробок.

 

На сайті дитячого садочка розміщено інформацію для батьків:

 

1.Інформація для дистанційного навчання дітей дошкільників вдома.

2. Інформація про «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» 

3. Консультації «Що потрібно знати батькам про корона вірусну інфекцію COVID-19?»

4. Інформація для батьків про безпеку дітей під час карантину.

 

З 1 червня 2020 року наш садочок знову відкрив свої двері для дітей. Освітній процес здійснювався з дотриманням протиепідемічних заходів відповідно до рекомендацій МОН та МОЗ України, спрямованих на запобігання поширення короновірусної хвороби.

Систематично і планомірно в закладі проводиться робота з охорони життя і здоров’я дітей. Слід відмітити, що випадків травмувань дітей під час навчально-виховного процесу не зареєстровано. А от випадки травмувань дітей в побуті мають місце, основною причиною яких є недогляд батьків.

   Дошкільний заклад приділяє значну увагу соціальному захисту дітей пільгових категорій. В 2019 – 2020 навчальному році у закладі на обліку було 31 дитина пільгових категорій;  з них:  13  дітей з багатодітних сімей, 3 дитини-інваліда, 8 дітей з малозабезпечених сімей, 7 дітей батьки яких є учасниками АТО. Діти, які знаходяться під опікою та з малозабезпечених сімей, діти учасників АТО отримують безкоштовне харчування, а діти з багатодітних сімей сплачують 50% вартості харчування.

З 5 березня 2018 року відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 21.06.2017 року № 62/22 «Про запровадження змін в організації харчування дітей у навчальних закладах» надання послуг з організації харчування в дошкільному закладі відповідно до договорів здійснює ТОВ «Контракт Продрезерв 5».

В нашому дошкільному закладі діти одержують 3-х разове харчування. Раціон харчування збалансований згідно потреб організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.  

       Під час організації харчування, ми дотримуємося гігієнічних вимог до приготування, перенесення та роздачі їжі, не допускаючи  порушень режиму дня, щоб не було зниження апетиту та поганого засвоєння їжі.

Медичне обслуговування дітей в ДНЗ здійснюється згідно з наказом МОЗ та МОН України №432/496 від 30.08.2005р. «Про удосконалення медичного обслуговування дітей в ДНЗ», Положеннням про медичний кабінет ДНЗ, Положенням про ізолятор ДНЗ, Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб №1645-111 від 06.04.2000, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей в ДНЗ» №826 від 14.06.2002р., Порядку медичного обслуговування дітей в ДНЗ.

Медичне обслуговування дітей включає в себе проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, які здійснюються згідно з календарем щеплень у встановленому МОЗ порядку ,медичним працівником    дошкільного навчального закладу та лікарем. Дітям, які потребують дообстеження, видаються направлення на поглиблений огляд до сімейного лікаря, де вони отримують рекомендації щодо лікування та оздоровлення. Дані про результати медичного обслуговування дітей фіксуються в медичній картці дитини  та обов’язково доводяться до батьків.    Проводилися   огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого віку, антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам нашого регіону. Спостерігається стійке зниження захворюваності, зменшення кількості випадків простудних захворювань та покращення індексу здоров’я дітей ДНЗ, що свідчить про ефективність комплексу оздоровчих та профілактичних засобів, які були проведені у  2019 – 2020 навчальному році. Статистичні дані свідчать про позитивну динаміку зниження захворюваності на одну дитину. Намітилась позитивна тенденція щодо зменшення показників простудної  захворюваності. Важливо відмітити, що завдяки професійній діяльності медичної служби та чіткому виконанню санітарних інструкцій у закладі значно зменшено кількість інфекційних захворювань, попереджено їх розповсюдження. Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів і свят. ЇЇ рівень досить значний.

В процесі роботи вивчався стан здоров’я дітей з метою розробки рекомендацій щодо організації та проведення медико-педагогічних заходів, спрямованих на оптимізацію виховної та навчальної діяльності.  

           Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед дошкільним закладом, є взаємодія з сім’єю. Взаємодія з сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом.

         Колектив закладу працює в тісному контакті з батьками, бо саме сім’я закладає основи культури, уміння спілкуватись, оцінювати свої та чужі вчинки. Під впливом сім’ї діти перебувають від моменту народження та здобувають інформацію про світ, батьки беруть активну участь в житті дошкільного закладу. З радістю і натхненням батьки беруть участь у проведенні свят і розваг, які дуже полюбляють діти. Підготовка до свят, розучування віршів, естетичне оформлення зали, оригінальні костюми, музика, різноманітні ігри та змагання поєднують спільними переживаннями, дарують відчуття перемоги, позитивно впливають на загальний фізичний розвиток, пробуджують почуття краси. Активна  співучасть батьків у виховному процесі сприяє кращому розумінню своєї дитини.

         Більшість батьків вихованців (78%) відзначає, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому у гарному настрої; батькам подобається стиль спілкування педагогів і їх ставлення до дітей (75%); 90% членів сімей вихованців із задоволенням та зацікавленням спілкуються з педагогами, а умови, створені для розвитку, навчання й виховання дітей, оцінюють позитивно.

         Дошкільний заклад є комунальним закладом, тому основну частину фінансування становлять бюджетні кошти. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради. 

      За рахунок бюджетних коштів  проводиться оплата комунальних послуг та енергоносіїв, зокрема: теплопостачання, водопостачання та водовідведення, оплата електроенергії; технічне обслуговування системи доочистки питної води; вивіз сміття та побутових відходів; промивка та продувка системи опалення; послуги з дератизації та дезінсекції; лабораторні дослідження води, піску, повітря та освітлення; придбання медикаментів; обрізка, оновлення та видалення дерев на території закладу; технічне обслуговування вогнегасників, придбано ноутбук, картоплечистку, 2 безконтактних термометра, паперові рушники, засіб для миття посуду, рідке мило, туалетний папір, антисептики для рук, дезінфікуючі засоби, серветки для прибирання, рукавички, губки господарські.

           Зазвичай бюджетних коштів бракує і дошкільний заклад потребує благодійної допомоги.

 Благодійна допомога, яка надається батьками, є корисною, благородною справою, адже часом лише завдяки їй з’являється можливість поліпшити умови перебування дітей та вдосконалити освітній процес в дошкільному закладі. Так в 2019-2020 навчальному році батьками надана така благодійна  допомога:

 

 

№ з/п

Назва предмета закупівлі товарів, робіт, послуг

Примітка

1

Придбано килимові доріжки в спальну кімнату

Ясельна група «Б»

2

Придбано дві дерев’яні пісочниці

Молодша та середня групи

3.

Придбано три бактерицидні лампи

Середня група , старші групи

4.

Завезено пісок в пісочниці

На прогулянкові майданчики

5.

Заправка катриджів за потреби

 

6.

Оплата послуг Інтернету

 

7.

Придбання канцелярських товарів

 

8.

Миючі засоби

Пральня, коридори

9.

Придбання іграшок

Всі групи

10.

Придбання електричних лампочок

групи

11.

Замінено подушки

Молодша група

12.

Придбано два безконтактних термометри

Молодша та старша групи

13.

Придбання санітарно-технічних виробів (бачки для унітазів , змішувачі, запасні частини, піддон для миття ніг )

Заміна зношених у групах

14.

Придбання чайників, відер, судочків

Групи

15.

Придбання тарілок, чашок

Групи

16.

Вивезено опале листя

Подвір’я

17.

Придбано штори для спальної кімнати

Старша група «А»

18.

Придбання  фарби.

Фарбування дверей в групових приміщеннях, обладнання майданчиків, пожежні сходи

19.

Оформлення в музичну залу, пошив костюмів до свят.

Музична зала

 

20.

Проведено косметичний ремонт медичного кабінету.

Медичний кабінет

 

21.

Проведено косметичний ремонт спальні, групового приміщення та туалетної кімнати.

 

Ясельна група «Б»

 

22.

Проведено косметичний ремонт туалетної кімнати .

Ясельна група «А»

 

23.

Проведено косметичний ремонт групового приміщення

Старша група «Б»

24.

Придбано полицю для квітів

Ясельна група «Б»

        

   Для забезпечення навчально-виховного процесу в кожній віковій групі батьками придбано для дітей альбоми з аплікації та малювання, робочі зошити, кольорові олівці, фарби, пластилін, наочні посібники та інше в кожну вікову групу .

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт» від 17.08.1998 №1295 в дошкільному закладі розроблено «Порядок отримання благодійної допомоги», видано наказ «Про створення комісії для прийняття благодійної допомоги у вигляді товарів та послуг». Комісією від батьківського комітету актом приймання-передачі матеріальні цінності передаються комісії дошкільного закладу для оприбуткування  на баланс матеріально відповідальній особі.

Матеріальні цінності оприбутковуються   відповідно до вимог нормативно - правових актів та беруться на облік централізованою бухгалтерією.  

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 року, Указу Президента України №700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства в дошкільному навчальному закладі проводиться відповідна робота, зокрема: на видному місці вивішено графік прийому громадян завідувачем, заведено Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян. За минулий рік кількість усних звернень склала 32, з них 5 щодо працевлаштування, 5 – щодо видачі довідок, останні щодо оформлення дітей в дошкільний заклад. Всі порушені питання розглянуті, надані відповіді.

 Хочу подякувати батьківському комітету та усім батькам за увагу, розуміння проблем дитячого садка, нагадати, що двічі на тиждень -  по вівторкам  з 9-00 до 11-00 та четвергам з 11-00 по 15-00 я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо.

 

     Звіт

керівника Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 139» Дніпровської міської ради

перед педагогічним колективом і громадськістю за 2018 - 2019 навчальний рік

з питань статутної діяльності.

 

         Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305 (зі змінами) керівник дошкільного закладу щороку звітує про свою діяльність.

 Даний звіт зроблений відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2005 р. № 55 « Про запровадження  звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів » з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним  освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

       Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2.  Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

       Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, завідувач  Голенко Надія Володимирівна,  згідно з Статутом.

       Дошкільний навчальний заклад розрахований на 110 місць, а в 2018 – 2019 н.р виховувалося 148 дітей дошкільного віку. Укомплектованість груп проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. У закладі функціонує 2 групи раннього віку та 4 дошкільного віку.

Режим роботи дошкільного закладу – 10 годин 30 хвилин, з 07.00 до 17.30. чергова група – до 19.00

       Набір, облік та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до дошкільного закладу проводиться згідно Положення про порядок набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до дошкільних навчальних закладів міста (розпорядження міського голови від 15.02.2016 №60-р.)

       Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється  згідно з електронною реєстрацією дітей упродовж періоду комплектації груп (серпень – вересень) на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, копії  свідоцтва про народження дитини.

        Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня    (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

       Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  власним  Статутом, іншими нормативно-правовими документами.

Відповідно до ст..11 закону України «Про дошкільну освіту» заклад планував свою діяльність та формував стратегію розвитку; формував свою освітню програму; забезпечував добір і розстановку кадрів.

       Головною метою дошкільного закладу  є задоволення потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти; забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти; створення безпечних та нешкідливих  умов розвитку, виховання та навчання дітей, режиму роботи, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання.

       Упродовж 2018-2019 навчального року педагогічний колектив закладу розв’язував безліч творчих та буденних проблем, що були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік  та вдосконалення навчально-виховного процесу.

Діяльність закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

1.Створення належних  умов для отримання дітьми дошкільної освіти. Організація сучасного середовища дошкільного закладу, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

2. Забезпечення всебічно гармонійного розвитку самодостатньої, ініціативної компетентної особистості

3. Максимальне врахування прав дитини, її здібностей, потреб та інтересів.

4. Реалізація на практиці принципів дитиноцентризму.

         5. Використання класичних та інноваційних технологій, методів і прийомів, які позитивно зарекомендували себе в сучасній дидактиці.

6.Удосконалення професійної компетентності педагогів, запровадження новітньої організаційно-функціональної системи їх творчої самореалізації.

7.Тісна співпраця з батьківською громадськістю, спрямована на підвищення психолого-педагогічної культури родин.

8. Забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою в умовах реформування Нової української школи, з цією метою: створення і реалізація єдиної динамічної, перспективної системи конструктивних дій. Спільних для управлінців, педагогів і батьків, спрямованих на розвиток, виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів.

9. Узгодження дій психологічної служби.

 

Пріоритетними напрямками діяльності ДНЗ у 2018 – 2019   навчальному році були:

                                                                                                                                 

 • Формування комунікативних компетентностей дітей дошкільного віку, як складової їх соціалізації.
 • Забезпечення  соціально-економічної компетентності дитини дошкільного віку засобами трудового виховання і просвітницької роботи з батьками.
 •  Національно-патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку її гармонійного розвитку.

 

Дошкільний заклад повністю укомплектовано педагогічним та обслуговуючим персоналом відповідно до штатного розпису. Велику увагу приділяємо комплектуванню груп вихователями та помічниками вихователів за психологічною сумісністю. Це дозволяє створити сприятливий мікроклімат в кожній групі. За результатами атестації педагогічних працівників вищу категорію мають 3 педагоги, першу категорію – 1 педагог,  8 мають одинадцятий тарифний розряд, і один – десятий тарифний розряд, бо не має спеціальної педагогічної освіти.

Медична сестра закладу має медичну освіту, стаж медичної роботи 18 років, друга кваліфікаційна категорія.

       Облаштування та утримання будівель, приміщень дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до санітарно-гігієнічних  вимог, визначених законами України «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення», Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, іншими нормативними документами.

Стан всіх групових та адміністративних приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам, естетиці побуту, сучасним вимогам дизайну. Усі приміщення дошкільного закладу використовуються за призначенням і раціонально.

У закладі за проектом облаштована  універсальна зала для музичних занять та занять фізичною культурою, медичний та методичний кабінети.

Працюючи над реалізацією концептуальних положень Базового компоненту дошкільної освіти педагоги закладу вирішують проблему створення умов для повноцінного цілісного розвитку особистості дитини, формування її компетентності як інтегральної характеристики. Для збалансування та відновлення ресурсів дитини потрібне забезпечене емоційно-розвивальне середовище в освітньому просторі дошкільного закладу. Батьки, педагоги закладу постійно дбають про навчально-матеріальне та методичне забезпечення закладу, про створення сприятливих умов, повноцінного розвитку дітей, організації сучасного розвивального простору в групах.

Предметне середовище оснащується відповідно до «Типового переліку обов’ язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в ДНЗ» та методичних рекомендацій. Розуміючи значущість середовища у становленні та оздоровлені особистості дитини, педагоги закладу дотримуються певних вимог – середовище повинно надавати дитині свободу, впливати на світосприймання, самопочуття, здоров’я, бути доцільним, зручним, інформативним, налаштовувати на емоційний лад, забезпечувати гармонійні відносини між дитиною та навколишнім світом. Усі приміщення шести вікових груп оснащені всім необхідним для повноцінного, різнобічного розвитку дитини, виховання творчої активної особистості. Дякуючи батькам в усіх групах нові сучасні меблі, розміщуючи які враховували принцип універсальності, що дає змогу міняти, трансформувати предметне середовище відповідно до певного виду діяльності чи гри. В кожній групі створено гармонійну в колірному і просторовому рішенні обстановку. Формуючи предметне середовище ми враховуємо вікові та індивідуальні особливості дітей.

Працівники нашого дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня.

   В дошкільному закладі створені умови для розвитку дітей у музичній діяльності. Музична зала світла, зручна, простора. Інтер’єр залу змінюється відповідно до пір року. Достатньо атрибутів та костюмів для проведення театралізованих дійств, святкових ранків. Батьки постійно дбають про поповнення костюмів для театралізованих виступів дітей , спільно з педагогами закладу підготовлено оформлення  для прикрашення музичної зали на осінню, новорічно-зимову, літню та весняну  тематику, .

Формуючи предметне розвивальне середовище педагоги дошкільного закладу використовують системний підхід до придбання іграшок. Оцінюючи іграшку, розрізняють поняття «безпечність» і «якість». Наявність сертифікату відповідності гарантує захист дітей від небезпечних для їхнього життя та здоров’я іграшок. Тому колектив закладу виважено ставиться до підбору та придбання іграшок.

В групах в достатній кількості і вільному доступі для дітей є необхідні матеріали для образотворчої діяльності ( папір різних видів,форматів і кольорів, пластилін, пензлі, олівці та інше).

Для забезпечення програмно-методичного супроводу дошкільної освіти керуємось листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, переліком навчальних видань, рекомендованих МОН України. Методичний кабінет, вихователі забезпечені в необхідній кількості методичною літературою, посібниками, демонстраційним та роздатковим матеріалом.

      Планування роботи ДНЗ № 139 здійснюється відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах». Саме річним планом регламентується організація методичної роботи дошкільного закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в дошкільному закладі функціонує методичний кабінет,який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2018-2019 н.р.  кабінет також поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою, іграшками, атрибутами, аудіо записами.. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, на жаль за браком коштів в цьому навчальному році не зроблено підписку на періодичні педагогічні видання .

        Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів садка, міста.

        Підвищують свій професійний рівень педагоги закладу відвідуючи курси підвищення кваліфікації, методичні об’єднання, семінари, семінари-практикуми, ділові ігри та інші форми роботи.

              Навчально – виховних процес у дошкільному закладі здійснювався  відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, регіональної програми «Дитина в дошкільні роки».

       Організація життєдіяльності дітей включала в себе спеціально організовані заняття, прогулянки, гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності.   

       Вихователями всіх груп та музичним керівником були підготовлені свята - «Осінні подарунки», «Посмішка Леді Осені», «Новорічні дива», «Щедрий вечір», «У світі все починається з мами», «Великодні дзвони», «Прощавай, дитячий садок».

        Окрім свят дітям запам’яталися і не менш цікаві розваги «Дружно в коло всі вставайте», «Талановиті художники», «Ми охайні малюки », «Вітаміни – наші друзі», «Здорова сім’я – здорова держава», «Весняна спартакіада», «Пригоди в місті Світлофорчиків».

          Протягом року в закладі працювали такі гуртки: «Пластилінові фантазії», «Школа чеснот юного українця» та хореографічний гурток «Промінчик».  

Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колективу закладу загалом. За результатами діагностики дошкільників із засвоєння програми зроблено висновки щодо загальної компетентності дошкільників, які свідчать про те, що протягом року загальний рівень компетентності дітей постійно зростає та на кінець року спостерігаються найбільш високі результати, що відображається у значному збільшення кількості дітей, які мають високий та достатній рівень компетентності.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягти успіху, правильно будувати своє життя. Практичний психолог на чолі з завідувачем організовує вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання.  З метою  вивчення стану готовності дітей до майбутнього навчання в школі в травні 2019 року практичним психологом було обстежено 32 дитини старших груп. Складовими компонентами психологічної готовності дошкільників до школи є інтелектуальна, особистісна та вольова готовність. Протягом року показники інтелектуального розвитку мали позитивну динаміку – з 10% на початку року до 8% на кінець року. Показники рівня тривожності знизились з17 % на початку року до 10% в кінці року. Рівень емоційної готовності складає 55% - високий, 35 – середній, 6% - низький. Стан розвитку функціональної готовності дітей до шкільного навчання характеризується перевагою у дітей середнього її рівня ( 66%), в той час високий рівень мають 24%, а низький – 10  %. Таким чином, діти старших груп дошкільного закладу №139 переважно готові до майбутнього навчання в школі, що підтверджують результати психологічних досліджень.

Систематично і планомірно в закладі проводиться робота з охорони життя і здоров’я дітей. Слід відмітити, що випадків травмувань дітей під час навчально-виховного процесу не зареєстровано. А от випадки травмувань дітей в побуті мають місце, основною причиною яких є недогляд батьків.

   Дошкільний заклад приділяє значну увагу соціальному захисту дітей пільгових категорій. В 2018 – 2019 навчальному році у закладі на обліку було 34 дітей пільгових категорій;  з них:  14  дітей з багатодітних сімей, 2 дитини-інваліда, 13 дітей з малозабезпечених сімей, 5 дітей батьки яких є учасниками АТО. Діти, які знаходяться під опікою та з малозабезпечених сімей, діти учасників АТО отримують безкоштовне харчування, а діти з багатодітних сімей сплачують 50% вартості харчування.

З 5 березня 2018 року відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 21.06.2017 року № 62/22 «Про запровадження змін в організації харчування дітей у навчальних закладах» надання послуг з організації харчування в дошкільному закладі відповідно до договорів здійснює ТОВ «Контракт Продрезерв 5».           

       В нашому дошкільному закладі діти одержують 3-х разове харчування. Раціон харчування збалансований згідно потреб організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.  

       Під час організації харчування, ми дотримуємося гігієнічних вимог до приготування, перенесення та роздачі їжі, не допускаючи  порушень режиму дня, щоб не було зниження апетиту та поганого засвоєння їжі.

       Вартість харчування однієї дитини ясельного віку 31грн.05 коп., дошкільного віку – 50грн.05коп.

       Батьки сплачують за харчування дітей садових груп 20грн.52коп. за день, ясельних груп – 12грн.73 коп.

       59% харчування дітей сплачується за рахунок бюджету.

Медичне обслуговування дітей в ДНЗ здійснюється згідно з наказом МОЗ та МОН України №432/496 від 30.08.2005р. «Про удосконалення медичного обслуговування дітей в ДНЗ», Положеннням про медичний кабінет ДНЗ, Положенням про ізолятор ДНЗ, Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб №1645-111 від 06.04.2000, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей в ДНЗ» №826 від 14.06.2002р., Порядку медичного обслуговування дітей в ДНЗ.

Медичне обслуговування дітей включає в себе проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, які здійснюються згідно з календарем щеплень у встановленому МОЗ порядку ,медичним працівником    дошкільного навчального закладу та лікарем. Дітям, які потребують дообстеження, видаються направлення на поглиблений огляд до сімейного лікаря, де вони отримують рекомендації щодо лікування та оздоровлення. Дані про результати медичного обслуговування дітей фіксуються в медичній картці дитини  та обов’язково доводяться до батьків.    Проводилися   огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого віку, антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам нашого регіону. Спостерігається стійке зниження захворюваності, зменшення кількості випадків простудних захворювань та покращення індексу здоров’я дітей ДНЗ, що свідчить про ефективність комплексу оздоровчих та профілактичних засобів, які були проведені у  2018 – 2019 навчальному році. Статистичні дані свідчать про позитивну динаміку зниження захворюваності на одну дитину. Намітилась позитивна тенденція щодо зменшення показників простудної  захворюваності. Важливо відмітити, що завдяки професійній діяльності медичної служби та чіткому виконанню санітарних інструкцій у закладі значно зменшено кількість інфекційних захворювань, попереджено їх розповсюдження. Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів і свят. ЇЇ рівень досить значний.

В процесі роботи вивчався стан здоров’я дітей з метою розробки рекомендацій щодо організації та проведення медико-педагогічних заходів, спрямованих на оптимізацію виховної та навчальної діяльності.  

 Порівняльна характеристика показників захворюваності за 2018 – 2019н.р. свідчить про те, що загальна захворюваність ( кількість пропущених днів за хворобою) зменшилась в порівнянні з минулим роком..

 Рівень захворюваності по дошкільному закладу 619, з   них: яслі- 763, сад – 579.                                             

          Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед дошкільним закладом, є взаємодія з сім’єю. Взаємодія з сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом.

         Колектив закладу працює в тісному контакті з батьками, бо саме сім’я закладає основи культури, уміння спілкуватись, оцінювати свої та чужі вчинки. Під впливом сім’ї діти перебувають від моменту народження та здобувають інформацію про світ, батьки беруть активну участь в житті дошкільного закладу. З радістю і натхненням батьки беруть участь у проведенні свят і розваг, які дуже полюбляють діти. Підготовка до свят, розучування віршів, естетичне оформлення зали, оригінальні костюми, музика, різноманітні ігри та змагання поєднують спільними переживаннями, дарують відчуття перемоги, позитивно впливають на загальний фізичний розвиток, пробуджують почуття краси. Активна  співучасть батьків у виховному процесі сприяє кращому розумінню своєї дитини.

         Більшість батьків вихованців (78%) відзначає, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому у гарному настрої; батькам подобається стиль спілкування педагогів і їх ставлення до дітей (75%); 90% членів сімей вихованців із задоволенням та зацікавленням спілкуються з педагогами, а умови, створені для розвитку, навчання й виховання дітей, оцінюють позитивно.

         Дошкільний заклад є комунальним закладом, тому основну частину фінансування становлять бюджетні кошти. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради. 

 

      За рахунок бюджетних коштів  проводиться оплата комунальних послуг та енергоносіїв, зокрема: теплопостачання, водопостачання та водовідведення, оплата електроенергії; технічне обслуговування системи доочистки питної води; вивіз сміття та побутових відходів; промивка та продувка системи опалення; послуги з дератизації та дезінсекції; лабораторні дослідження води, піску, повітря та освітлення; придбання медикаментів; обрізка, оновлення та видалення дерев на території закладу; технічне обслуговування вогнегасників.

 

           Зазвичай бюджетних коштів бракує і дошкільний заклад потребує благодійної допомоги.

 Благодійна допомога, яка надається батьками, є корисною, благородною справою, адже часом лише завдяки їй з’являється можливість поліпшити умови перебування дітей та вдосконалити освітній процес в дошкільному закладі. Так в 2018-2019 навчальному році батьками надана така благодійна  допомога:

 

 

№ з/п

Назва предмета закупівлі товарів, робіт, послуг

Кількість

Вартість

Примітка

1

 

Придбання штор та гардін

 

 

2233.00

 

Молодша «А» та середня групи

2

Повірка манометрів

 

 

106.00

Підвальне приміщення

3.

 

Придбання халатів та фартухів

 

 

637.00

Молодша група «Б» та середня

 

4.

Завезення піску

 

1400.00

 

 

5

Підписка на періодичні видання «Безпека Придніпровя», «Рятувальник»

 

400.0

 

6.

Заправка катриджів

 

920.00

 

7.

Оплата послуг Інтернету

 

953.00

 

8.

Канцелярські товари

 

1685.00

 

9.

 

Миючі засоби

 

1685.00

Пральня, коридори, кабінети

10.

Придбання іграшок

 

2580.00

Групи

11.

 

Придбання кастрюль

5шт.

887.00

групи

12.

Килимові покриття

4 шт.

10690.00

Середня та старша група

13.

Придбання ватно-марлевих пов’язок

100шт.

2370.00

Для дітей

14.

Придбання санітарно-технічних виробів (піддони для миття ніг , змішувачі, запасні частини )

 

4642.00

Заміна зношених

15.

Заміна плафонів на люстрах

 

500.00

Музична зала

16.

Чайники

4 шт.

880.00

Групи

17.

Придбання тарілок

 

 

 

Групи

18.

Чистка каналізаційних люків

 

800.00

 

19.

Господарчі потреби, придбання господарських товарів

 

 

4064.00

 

Двірник

Завгосп

РОТРБ

 

20.

Придбання будівельних матеріалів, фарби, обої

 

11118.00

Проведення ремонтних робіт в коридорах дошкільного закладу.

Друга молодша гр. «Б»

21.

Оформлення в музичну залу

 

 

3060

 

Музична зала

 

22.

Костюми для театралізованої діяльності

 

 

1570

 

 

Для виступів дітей

23.

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

        

  Крім того силами батьків    виготовлено пісочницю,  висаджено квіти на території закладу, встановлено водонагрівач у старшій групі, проведено косметичний ремонт ігрової та туалетної кімнати молодшої групи Б». Для забезпечення навчально-виховного процесу в кожній віковій групі батьками придбано для дітей альбоми з аплікації та малювання, робочі зошити, кольорові олівці, фарби.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт» від 17.08.1998 №1295 в дошкільному закладі розроблено «Порядок отримання благодійної допомоги», видано наказ «Про створення комісії для прийняття благодійної допомоги у вигляді товарів та послуг». Комісією від батьківського комітету актом приймання-передачі матеріальні цінності передаються комісії дошкільного закладу для оприбуткування  на баланс матеріально відповідальній особі.

Матеріальні цінності оприбутковуються   відповідно до вимог нормативно - правових актів та беруться на облік централізованою бухгалтерією.  

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 року, Указу Президента України №700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства в дошкільному навчальному закладі проводиться відповідна робота, зокрема: на видному місці вивішено графік прийому громадян завідувачем, заведено Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян. За минулий рік кількість усних звернень склала 43, з них 8 щодо працевлаштування, 11 – щодо видачі довідок, останні щодо оформлення дітей в дошкільний заклад. Всі порушені питання розглянуті, надані відповіді.

 Хочу подякувати батьківському комітету та усім батькам за увагу, розуміння проблем дитячого садка, нагадати, що двічі на тиждень -  по вівторкам  з 9-00 до 11-00 та четвергам з 11-00 по 15-00 я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення.

 

 

Звіт керівника Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 139» Дніпровської міської ради

перед педагогічним колективом і громадськістю за 2017 - 2018 навчальний рік з питань статутної діяльності.

 

         Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305 (зі змінами) керівник дошкільного закладу щороку звітує про свою діяльність.

 Даний звіт зроблений відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2005 р. № 55 « Про запровадження  звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів » з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним  освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

       Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2.  Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

       Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, завідувач  Голенко Надія Володимирівна,  згідно з Статутом.

       Дошкільний навчальний заклад розрахований на 110 місць, а в 2017 – 2018 н.р виховувалися 163 дітей дошкільного віку. Укомплектованість груп проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. У закладі функціонує 2 групи раннього віку та 4 дошкільного віку.

Режим роботи дошкільного закладу – 10 годин 30 хвилин, з 07.00 до 17.30. чергова група – до 19.00

       Набір, облік та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до дошкільного закладу проводиться згідно Положення про порядок набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до дошкільних навчальних закладів міста (розпорядження міського голови від 15.02.2016 №60-р.)

       Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється  згідно з електронною реєстрацією дітей упродовж періоду комплектації груп (серпень – вересень) на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, копії  свідоцтва про народження дитини.

        Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня    (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

       Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, власним  Статутом, іншими нормативно-правовими документами.

       Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, своєчасне становлення і всебічний розвиток життєво компетентної особистості дитини, формуванню її фізичної і психологічної готовності до нової соціальної ролі.

       Упродовж 2017-2018 навчального року педагогічний колектив закладу розв’язував безліч творчих та буденних проблем, що були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік  та вдосконалення навчально-виховного процесу.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

1.Створення належних  умов для отримання дітьми дошкільної освіти. Організація сучасного середовища дошкільного закладу, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

2. Забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу.

3.Впровавження в освітній процес новітніх технологій виховання та навчання.

4.Удосконалення професійної компетентності педагогів, запровадження новітньої організаційно-функціональної системи їх творчої самореалізації.

5.Тісна співпраця з батьківською громадськістю, спрямована на підвищення психолого-педагогічної культури родин.

 

Пріоритетними напрямками діяльності ДНЗ у 2017 – 2018 навчальному році були:

                                                                                                                                 

 • Формування комунікативних компетентностей дітей дошкільного віку, як складової їх соціалізації.
 • Забезпечення  соціально-економічної компетентності дитини дошкільного віку засобами трудового виховання і просвітницької роботи з батьками.
 •  Національно-патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку її гармонійного розвитку.

 

Дошкільний заклад повністю укомплектовано педагогічним та обслуговуючим персоналом відповідно до штатного розпису. Велику увагу приділяємо комплектуванню груп вихователями та помічниками вихователів за психологічною сумісністю. Це дозволяє створити сприятливий мікроклімат в кожній групі. За результатами атестації педагогічних працівників вищу категорію мають 2 педагоги, першу категорію – 1 педагог, другу категорію – 1 педагог,  8 мають дев’ятий тарифний розряд, і один – восьмий тарифний розряд, бо не має спеціальної педагогічної освіти.

Медична сестра закладу має медичну освіту, стаж медичної роботи 18 років.

       Облаштування та утримання будівель, приміщень дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до санітарно-гігієнічних  вимог, визначених законами України «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення», Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, іншими нормативними документами.

Стан всіх групових та адміністративних приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам, естетиці побуту, сучасним вимогам дизайну. Усі приміщення дошкільного закладу використовуються за призначенням і раціонально.

У закладі за проектом облаштована  універсальна зала для музичних занять та занять фізичною культурою, медичний та методичний кабінети.

Працюючи над реалізацією концептуальних положень Базового компоненту дошкільної освіти педагоги закладу вирішують проблему створення умов для повноцінного цілісного розвитку особистості дитини, формування її компетентності як інтегральної характеристики. Для збалансування та відновлення ресурсів дитини потрібне забезпечене емоційно-розвивальне середовище в освітньому просторі дошкільного закладу. Батьки, педагоги закладу постійно дбають про навчально-матеріальне та методичне забезпечення закладу, про створення сприятливих умов, повноцінного розвитку дітей, організації сучасного розвивального простору в групах.

Предметне середовище оснащується відповідно до «Типового переліку обов’ язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в ДНЗ» та методичних рекомендацій. Розуміючи значущість середовища у становленні та оздоровлені особистості дитини, педагоги закладу дотримуються певних вимог – середовище повинно надавати дитині свободу, впливати на світосприймання, самопочуття, здоров’я, бути доцільним, зручним, інформативним, налаштовувати на емоційний лад, забезпечувати гармонійні відносини між дитиною та навколишнім світом. Усі приміщення шести вікових груп оснащені всім необхідним для повноцінного, різнобічного розвитку дитини, виховання творчої активної особистості. Дякуючи батькам в усіх групах нові сучасні меблі, розміщуючи які враховували принцип універсальності, що дає змогу міняти, трансформувати предметне середовище відповідно до певного виду діяльності чи гри. В кожній групі створено гармонійну в колірному і просторовому рішенні обстановку. Формуючи предметне середовище ми враховуємо вікові та індивідуальні особливості дітей.

Працівники нашого дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня.

   В дошкільному закладі створені умови для розвитку дітей у музичній діяльності. Музична зала світла, зручна, простора. Інтер’єр залу змінюється відповідно до пір року. Достатньо атрибутів та костюмів для проведення театралізованих дійств, святкових ранків. Батьки постійно дбають про поповнення костюмів для театралізованих виступів дітей,  в цьому році також батьками подаровані костюми для , спільно з педагогами закладу оформлено штору для прикрашення центральної стіни на новорічну, літню та весняну  тематику, .

Формуючи предметне розвивальне середовище педагоги дошкільного закладу використовують системний підхід до придбання іграшок. Оцінюючи іграшку, розрізняють поняття «безпечність» і «якість». Наявність сертифікату відповідності гарантує захист дітей від небезпечних для їхнього життя та здоров’я іграшок. Тому колектив закладу виважено ставиться до підбору та придбання іграшок.

В групах в достатній кількості і вільному доступі для дітей є необхідні матеріали для образотворчої діяльності ( папір різних видів,форматів і кольорів, пластилін, пензлі, олівці та інше).

Для забезпечення програмно-методичного супроводу дошкільної освіти керуємось листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, переліком навчальних видань, рекомендованих МОН України. Методичний кабінет, вихователі забезпечені в необхідній кількості методичною літературою, посібниками, демонстраційним та роздатковим матеріалом.

      Планування роботи ДНЗ № 139 здійснюється відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах». Саме річним планом регламентується організація методичної роботи дошкільного закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в дошкільному закладі функціонує методичний кабінет,який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2017-2018 н.р.  кабінет також поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою, іграшками, атрибутами, аудіо записами.. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, на жаль за браком коштів в цьому навчальному році не зроблено підписку на періодичні педагогічні видання .

        Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів садка, міста.

        Підвищують свій професійний рівень педагоги закладу відвідуючи курси підвищення кваліфікації, методичні об’єднання, семінари, семінари-практикуми, ділові ігри та інші форми роботи.

              Навчально – виховних процес у дошкільному закладі здійснювався  відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, регіональної програми «Дитина в дошкільні роки».

       Організація життєдіяльності дітей включала в себе спеціально організовані заняття, прогулянки, гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності.   

       Вихователями всіх груп та музичним керівником були підготовлені свята - «Осінні подарунки», «Посмішка Леді Осені», «Новорічні дива», «Щедрий вечір», «У світі все починається з мами», «Великодні дзвони», «Прощавай, дитячий садок».

        Окрім свят дітям запам’яталися і не менш цікаві розваги «Зустріч з чарівними вітамінами», « Осінь-казкарка», «В гостях у королеви чистоти», «Вітаміни – наші друзі», «Здорова дитина – щаслива родина», «Чарівний кошик бабусі Доброти», «Пригоди в місті Світлофорчиків».

          Протягом року в закладі працювали такі гуртки: «Пластилінові фантазії», «Школа чеснот юного українця» та хореографічний гурток «Промінчик».  

Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колективу закладу загалом. За результатами діагностики дошкільників із засвоєння програми зроблено висновки щодо загальної компетентності дошкільників, які свідчать про те, що протягом року загальний рівень компетентності дітей постійно зростає та на кінець року спостерігаються найбільш високі результати, що відображається у значному збільшення кількості дітей, які мають високий та достатній рівень компетентності.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягти успіху, правильно будувати своє життя. Практичний психолог на чолі з завідувачем організовує вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання.  З метою  вивчення стану готовності дітей до майбутнього навчання в школі в травні 2018 року практичним психологом було обстежено 52 дитини старших груп. Складовими компонентами психологічної готовності дошкільників до школи є інтелектуальна, особистісна та вольова готовність. Протягом року показники інтелектуального розвитку мали позитивну динаміку – з 12% на початку року до 10% на кінець року. Показники рівня тривожності знизились з19 % на початку року до 11% в кінці року. Рівень емоційної готовності складає 59% - високий, 35 – середній, 6% - низький. Стан розвитку функціональної готовності дітей до шкільного навчання характеризується перевагою у дітей середнього її рівня ( 66%), в той час високий рівень мають 24%, а низький – 10  %. Таким чином, діти старших груп дошкільного закладу №139 переважно готові до майбутнього навчання в школі, що підтверджують результати психологічних досліджень.

Систематично і планомірно в закладі проводиться робота з охорони життя і здоров’я дітей. Слід відмітити, що випадків травмувань дітей під час навчально-виховного процесу не зареєстровано. А от випадки травмувань дітей в побуті мають місце, основною причиною яких є недогляд батьків.

   Дошкільний заклад приділяє значну увагу соціальному захисту дітей пільгових категорій. В 2017 – 2018 навчальному році у закладі на обліку було 32 дітей пільгових категорій;  з них: одна дитина знаходиться під опікою, 15  дітей з багатодітних сімей, 2 дитини-інваліда, 8 дітей з малозабезпечених сімей, 6 дітей батьки яких є учасниками АТО. Діти, які знаходяться під опікою та з малозабезпечених сімей, діти учасників АТО отримують безкоштовне харчування, а діти з багатодітних сімей сплачують 50% вартості харчування.

З 5 березня 2018 року відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 21.06.2017 року № 62/22 «Про запровадження змін в організації харчування дітей у навчальних закладах» надання послуг з організації харчування в дошкільному закладі відповідно до договорів здійснює ТОВ «Контракт Продрезерв 5».           

       В нашому дошкільному закладі діти одержують 3-х разове харчування. Раціон харчування збалансований згідно потреб організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.  

       Під час організації харчування, ми дотримуємося гігієнічних вимог до приготування, перенесення та роздачі їжі, не допускаючи  порушень режиму дня, щоб не було зниження апетиту та поганого засвоєння їжі

Становить 44 грн.30 коп. в день

       Вартість харчування дітей садових груп становить 44 грн.30 коп. в день, дітей ясельних груп – 27грн.92 коп. Батьки сплачують 40% цієї вартості.

 

       За цей навчальний рік за результатами перевірок СЕС грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування не виявлено.      

Медичне обслуговування дітей в ДНЗ здійснюється згідно з наказом МОЗ та МОН України №432/496 від 30.08.2005р. «Про удосконалення медичного обслуговування дітей в ДНЗ», Положеннням про медичний кабінет ДНЗ, Положенням про ізолятор ДНЗ, Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб №1645-111 від 06.04.2000, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей в ДНЗ» №826 від 14.06.2002р., Порядку медичного обслуговування дітей в ДНЗ.

Медичне обслуговування дітей включає в себе проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, які здійснюються згідно з календарем щеплень у встановленому МОЗ порядку ,медичним працівником    дошкільного навчального закладу та лікарем-педіатром. Дітям, які потребують дообстеження, видаються направлення на поглиблений огляд у дитячу поліклініку, де вони отримують рекомендації щодо лікування та оздоровлення. Дані про результати медичного обслуговування дітей фіксуються в медичній картці дитини  та обов’язково доводяться до батьків.    Проводилися   огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого віку, антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам нашого регіону. Спостерігається стійке зниження захворюваності, зменшення кількості випадків простудних захворювань та покращення індексу здоров’я дітей ДНЗ, що свідчить про ефективність комплексу оздоровчих та профілактичних засобів, які були проведені у  2017 – 2018 навчальному році. Статистичні дані свідчать про позитивну динаміку зниження захворюваності на одну дитину. Намітилась позитивна тенденція щодо зменшення показників простудної  захворюваності. Важливо відмітити, що завдяки професійній діяльності медичної служби та чіткому виконанню санітарних інструкцій у закладі значно зменшено кількість інфекційних захворювань, попереджено їх розповсюдження. Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів і свят. ЇЇ рівень досить значний.

В процесі роботи вивчався стан здоров’я дітей з метою розробки рекомендацій щодо організації та проведення медико-педагогічних заходів, спрямованих на оптимізацію виховної та навчальної діяльності. Джерелом одержаної інформації були поглиблені медичні огляди.

 Всього оглянуто 150 дітей, виявлено захворювань 34, вперше виявлено 14, виявлено хірургічних патологій – 4, лор патологій – 9, зору – 6, слуху – 1, ПОРА – 10, захворювань ССС - 6 , ЦНС – 1, органів дихання – 1, захворювання печінки – 1, захворювання нирок – 2, інші -13.Рівень паталогій в порівнянні з минулим роком дещо зріс.

 Порівняльна характеристика показників захворюваності за 2017 – 2018н.р. свідчить про те, що загальна захворюваність ( кількість пропущених днів за хворобою) збільшилась в зв’язку з захворювання дітей повітряною віспою.

 Рівень захворюваності по дошкільному закладу 1356, з   них: яслі- 1525, сад – 1301.                                              

          Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед дошкільним закладом, є взаємодія з сім’єю. Взаємодія з сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом.

         Колектив закладу працює в тісному контакті з батьками, бо саме сім’я закладає основи культури, уміння спілкуватись, оцінювати свої та чужі вчинки. Під впливом сім’ї діти перебувають від моменту народження та здобувають інформацію про світ, батьки беруть активну участь в житті дошкільного закладу. З радістю і натхненням батьки беруть участь у проведенні свят і розваг, які дуже полюбляють діти. Підготовка до свят, розучування віршів, естетичне оформлення зали, оригінальні костюми, музика, різноманітні ігри та змагання поєднують спільними переживаннями, дарують відчуття перемоги, позитивно впливають на загальний фізичний розвиток, пробуджують почуття краси. Активна  співучасть батьків у виховному процесі сприяє кращому розумінню своєї дитини.

         Більшість батьків вихованців (80%) відзначає, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому у гарному настрої; батькам подобається стиль спілкування педагогів і їх ставлення до дітей (75%); 90% членів сімей вихованців із задоволенням та зацікавленням спілкуються з педагогами, а умови, створені для розвитку, навчання й виховання дітей, оцінюють позитивно.

         Дошкільний заклад є комунальним закладом, тому основну частину фінансування становлять бюджетні кошти. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради. 

 

        В цьому навчальному році за рахунок бюджетних коштів в закладі проведено наступні роботи та придбано:

   

№ з/п

Назва предмета закупівлі товарів, робіт, послуг

Кількість

Вартість

Примітка

1

Замінено  вікна на металопластикові

25шт.

 

250013.00

 

В п’яти групових приміщеннях

2

Медикаменти

 

 

503.65

 

Для надання невідкладної медичної допомоги

3

Деззасіб «Біопагдез»

1 кг

 

240.00

 

 

4

Пральний порошок

 

 

787.32

 

 

 

5.

Засіб для миття посуду

 

 

64.50

 

 

 

6.

 Мило туалетне

 

26.18

 

 

7.

Промивка та продувка системи опалення

 

 

 

 

8.

Обстеження зелених насаджень на території закладу

 

 

 

 

 

           Зазвичай бюджетних коштів бракує і дошкільний заклад потребує благодійної допомоги.

 Благодійна допомога, яка надається батьками, є корисною, благородною справою, адже часом лише завдяки їй з’являється можливість поліпшити умови перебування дітей та вдосконалити освітній процес в дошкільному закладі. Так в 2017-2018 навчальному році батьками надана така благодійна  допомога:

 

№ з/п

Назва предмета закупівлі товарів, робіт, послуг

Кількість

Вартість

Примітка

1

Заміна вікон на металопластикові

5.34м2

5801.52

Друга молодша група

2

Заміна кухонних меблів

2

7583.00

Ясельні групи «А» і «Б»

3.

Придбання світильників для вулиці з лампами

2

447.95

Над вхідними дверима

 

4.

Придбання самоклеючих вказівних табличок, кошми

 

677.38

Приміщення

5

Підписка на періодичні видання «Наше місто», «Безпека Придніпровя», «Рятувальник»

 

533.34

 

6.

Заправка катриджів

 

990.00

 

7.

Оплата послуг Інтернету

 

504.00

 

8.

Канцелярські товари

 

2983.00

 

9.

Лампи розжарювання

 

506.25

 

10.

Лабораторні дослідження питної води

 

630.91

 

11.

Мітли для двірника

 

140.00

 

12.

Миючі засоби

 

1926.25

 

13.

Технічне обслуговування та дозарядка вогнегасників

 

295.00

 

14.

Виготовлення адресної таблички

 

90.00

 

15.

Придбання кастрюль

5шт.

955.00

 

Групи

16.

Чайники

2 шт.

460.00

Групи

17.

Придбання тарілок

111 шт.

2473.00

Групи

18.

Чистка каналізаційних люків

 

200.00

 

19.

Ремонт пральної машини

 

450.00

Пральна кімната

20.

Ремонт електроплити

 

160.00

Харчоблок

21.

Заміна автоматів

 

190.00

В щитках

22.

Заміна плафонів на люстрах

 

390.00

Музична зала

23.

Придбання будівельних матеріалів, фарби

 

992.00

Проведення ремонтних робіт

24.

Придбання санітарно-технічних виробів

 

729.00

Заміна зношених

25.

Придбання господарських товарів

 

587.00

Для потреб закладу

26.

Придбання ватно-марлевих пов’язок

100шт.

2100.00

Для дітей

27.

Килимові покриття

4 шт.

4757.00

Друга молодша група

28.

Ляльковий театр

 

660.00

Групи

29.

Прикраси в музичну залу

 

1800.00

Музична зала

 

 

 

 

 

        

  Крім того силами батьків  завезено пісок на прогулянкові майданчики,  виготовлено пісочницю,  висаджено квіти на території закладу, проведено косметичний ремонт ігрової та спальної кімнат  старшої групи «А», косметичний ремонт туалетної кімнати старшої групи «Б», кімнат для миття посуду ясельних груп «А» і «Б». Для забезпечення навчально-виховного процесу в кожній віковій групі батьками придбано для дітей альбоми з аплікації та малювання, робочі зошити, кольорові олівці, фарби.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт» від 17.08.1998 №1295 в дошкільному закладі розроблено «Порядок отримання благодійної допомоги», видано наказ «Про створення комісії для прийняття благодійної допомоги у вигляді товарів та послуг». Комісією від батьківського комітету актом приймання-передачі матеріальні цінності передаються комісії дошкільного закладу для оприбуткування  на баланс матеріально відповідальній особі.

Матеріальні цінності оприбутковуються   відповідно до вимог нормативно - правових актів та беруться на облік централізованою бухгалтерією.  

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 року, Указу Президента України №700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства в дошкільному навчальному закладі проводиться відповідна робота, зокрема: на видному місці вивішено графік прийому громадян завідувачем, заведено Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян. За минулий рік кількість усних звернень склала 43, з них 8 щодо працевлаштування, 11 – щодо видачі довідок, останні щодо оформлення дітей в дошкільний заклад. Всі порушені питання розглянуті, надані відповіді.

 Хочу подякувати батьківському комітету та усім батькам за увагу, розуміння проблем дитячого садка, нагадати, що двічі на тиждень -  по вівторкам  з 9-00 до 11-00 та четвергам з 11-00 по 15-00 я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення.

 

 

   

Звіт керівника

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 139» Дніпровської міської ради

перед педагогічним колективом і громадськістю за 2016 -2017 навчальний рік з питань статутної діяльності

 

     Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305 (зі змінами) керівник дошкільного закладу щороку звітує про свою діяльність.

Даний звіт зроблений відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2005 р. № 55 « Про запровадження  звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів » з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним  освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2.  Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

   Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, завідувач Голенко Надія Володимирівна,  згідно з Статутом.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на110 місць, а в 2016 – 2017 н.р виховувалися156дітей дошкільного віку. Укомплектованість груп проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. У закладі функціонує 2 групи раннього віку та 4 дошкільного віку.

Режим роботи дошкільного закладу – 10 годин 30 хвилин, з 07.00 до 17.30, чергова група – до 19.00

      Набір, облік та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до дошкільного закладу проводиться згідно Положення про порядок набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до дошкільних навчальних закладів міста (розпорядження міського голови від 15.02.2016 №60-р.)

      Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється  згідно з електронною реєстрацією дітей упродовж періоду комплектації груп (серпень – вересень) на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, копії  свідоцтва про народження дитини.

     Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня   (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, власним  Статутом, іншими нормативно-правовими документами.

      Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

      Упродовж 2016-2017 навчального року педагогічний колектив закладу розвязував безліч творчих та буденних проблем, що були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік  та вдосконалення навчально-виховного процесу.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

1.Створення умов, що сприяють формуванню, укріпленню та збереженню фізичного і психічного здоров’я дітей. Актуалізація питань безпеки життєдіяльності.

2.Формування особистості дитини, розвиток її творчих та природних здібностей саморозвитку, самовираження в різних видах діяльності.

3.Впровавження в освітній процес новітніх технологій виховання та навчання.

4.Удосконалення професійної компетентності педагогів, запровадження новітньої організаційно-функціональної системи їх творчої самореалізації.

5.Тісна співпраця з батьківською громадськістю, спрямована на підвищення психолого-педагогічної культури родин.

 

Пріоритетними напрямками діяльності ДНЗ у 2016 – 2017 навчальному році були:

 • Забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище.

 • Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

 • Комунікативно-мовленєвий розвиток дошкільників.

 • Формування основ здорового способу.

 

У 2016 – 2017 навчальному році колектив закладу спрямовував свою діяльність на вирішення таких завдань:

1.Здійснював завдання національно- патріотичного виховання через поєднання різни х форм організації дитячої життєдіяльності.

2.Продовжили роботу над другим організаційно-моделюючим  етапом обласної науково-методичної проблеми (проекту) «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

3.Формували у дітей, педагогів та батьків навички екологічної, економічної та соціально-доцільної поведінки в контексті освіти для сталого розвитку.

 

Дошкільний заклад повністю укомплектовано педагогічним та обслуговуючим персоналом відповідно до штатного розпису. Велику увагу приділяємо комплектуванню груп вихователями та помічниками вихователів за психологічною сумісністю. Це дозволяє створити сприятливий мікроклімат в кожній групі. За результатами атестації педагогічних працівників вищу категорію мають 2 педагоги, першу категорію – 1 педагог, другу категорію – 1 педагог,  8 мають дев’ятий тарифний розряд, і один – восьмий тарифний розряд, бо не має спеціальної педагогічної освіти.

Медична сестра закладу має медичну освіту, стаж медичної роботи 17 років.

      Облаштування та утримання будівель, приміщень дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до санітарно-гігієнічних  вимог, визначених законами України «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення», Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, іншими нормативними документами.

Стан всіх групових та адміністративних приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам, естетиці побуту, сучасним вимогам дизайну. Усі приміщення дошкільного закладу використовуються за призначенням і раціонально.

У закладі за проектом облаштована універсальна зала для музичних занять та занять фізичною культурою, медичний та методичний кабінети.

Працюючи над реалізацією концептуальних положень Базового компоненту дошкільної освіти педагоги закладу вирішують проблему створення умов для повноцінного цілісного розвитку особистості дитини, формування її компетентності як інтегральної характеристики. Для збалансування та відновлення ресурсів дитини потрібне забезпечене емоційно-розвивальне середовище в освітньому просторі дошкільного закладу. Батьки, педагоги закладу постійно дбають про навчально-матеріальне та методичне забезпечення закладу, про створення сприятливих умов, повноцінного розвитку дітей, організації сучасного розвивального простору в групах.

Предметне середовище оснащується відповідно до «Типового переліку обов язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в ДНЗ» та методичних рекомендацій. Розуміючи значущість середовища у становленні та оздоровлені особистості дитини, педагоги закладу дотримуються певних вимог – середовище повинно надавати дитині свободу, впливати на світосприймання, самопочуття, здоров’я, бути доцільним, зручним, інформативним, налаштовувати на емоційний лад, забезпечувати гармонійні відносини між дитиною та навколишнім світом. Усі приміщення шести вікових груп оснащені всім необхідним для повноцінного, різнобічного розвитку дитини, виховання творчої активної особистості. Дякуючи батькам в усіх групах нові сучасні меблі, розміщуючи які враховували принцип універсальності, що дає змогу міняти, трансформувати предметне середовище відповідно до певного виду діяльності чи гри. В кожній групі створено гармонійну в колірному і просторовому рішенні обстановку. Формуючи предметне середовище ми враховуємо вікові та індивідуальні особливості дітей.

Працівники нашого дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня.

  В дошкільному закладі створені умови для розвитку дітей у музичній діяльності. Музична зала світла, зручна, простора. Інтер’єр залу змінюється відповідно до пір року. Достатньо атрибутів та костюмів для проведення театралізованих дійств, святкових ранків. Батьки постійно дбають про поповнення костюмів для театралізованих виступів дітей,  в цьому році також батьками подаровані костюми для , спільно з педагогами закладу оформлено штору для прикрашення центральної стіни на новорічну, літню та весняну  тематику, .

Формуючи предметне розвивальне середовище педагоги дошкільного закладу використовують системний підхід до придбання іграшок. Оцінюючи іграшку, розрізняють поняття «безпечність» і «якість». Наявність сертифікату відповідності гарантує захист дітей від небезпечних для їхнього життя та здоров’я іграшок. Тому колектив закладу виважено ставиться до підбору та придбання іграшок.

В групах в достатній кількості і вільному доступі для дітей є необхідні матеріали для образотворчої діяльності ( папір різних видів,форматів і кольорів, пластилін, пензлі, олівці та інше).

Для забезпечення програмно-методичного супроводу дошкільної освіти керуємось листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, переліком навчальних видань, рекомендованих МОН України. Методичний кабінет, вихователі забезпечені в необхідній кількості методичною літературою, посібниками, демонстраційним та роздатковим матеріалом. В ДНЗ передплачуються фахові видання України.

     Планування роботи ДНЗ № 139 здійснюється відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах». Саме річним планом регламентується організація методичної роботи дошкільного закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в дошкільному закладі функціонує методичний кабінет,який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2016-2017 н.р. кабінет також поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою, іграшками, атрибутами, аудіо записами.. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів,на жаль за браком коштів в цьому навчальному році не зроблено підписку на періодичні педагогічні видання .

       Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів садка, міста.

Підвищують свій професійний рівень педагоги закладу відвідуючи курси підвищення кваліфікації, методичні об’єднання, семінари, семінари-практикуми, ділові ігри та інші форми роботи.

Навчально – виховних процес у дошкільному закладі здійснювавсявідповідно доБазового компонента дошкільної освіти,регіональної програми «Дитина в дошкільні роки».

      Організація життєдіяльності дітей включала в себе спеціально організовані заняття, прогулянки, гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності.

Вихователями всіх груп та музичним керівником були підготовлені свята - «Осінні фарби», «Новорічні дива», «Щедрий вечір», «У світі все починається з мами», «Великодні дзвони», «Прощавай, дитячий садок».

Окрім свят дітям запам’яталися і не менш цікаві розваги « Осінь-казкарка», «В гостях у королеви чистоти», «Вітаміни – наші друзі», «Здорова дитина – щаслива родина», «Чарівний кошик бабусі Доброти».

      Протягом року в закладі працювали такі гуртки: «Пластилінові фантазії», «Школа чеснот юного українця» та хореографічний гурток «Промінчик».

Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колективу закладу загалом. За результатами діагностики дошкільників із засвоєння програми зроблено висновки щодо загальної компетентності дошкільників, які свідчать про те, що протягом року загальний рівень компетентності дітей постійно зростає та на кінець року спостерігаються найбільш високі результати, що відображається у значному збільшення кількості дітей, які мають високий та достатній рівень компетентності.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягти успіху, правильно будувати своє життя. Практичний психолог на чолі з завідувачем організовує вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання.  З метою  вивчення стану готовності дітей до майбутнього навчання в школі в травні 2017 року практичним психологом було обстежено 27 дітей старшої групи. Складовими компонентами психологічної готовності дошкільників до школи є інтелектуальна, особистісна та вольова готовність. Протягом року показники інтелектуального розвитку мали позитивну динаміку – з 15% на початку року до 9% на кінець року. Показники рівня тривожності знизились з17 % на початку року до 12% в кінці року. Рівень емоційної готовності складає 61% - високий, 32 – середній, 7% - низький. Стан розвитку функціональної готовності дітей до шкільного навчання характеризується перевагою у дітей середнього її рівня ( 66%), в той час високий рівень мають 24%, а низький – 10  %. Таким чином, діти старших груп дошкільного закладу №139 переважно готові до майбутнього навчання в школі, що підтверджують результати психологічних досліджень.

Систематично і планомірно в закладі проводиться робота з охорони життя і здоровя дітей. Слід відмітити, що випадків травмувань дітей під час навчально-виховного процесу не зареєстровано. А от випадки травмувань дітей в побуті мають місце, основною причиною яких є недогляд батьків.

  Дошкільний заклад приділяє значну увагу соціальному захисту дітей пільгових категорій. В 2016 – 2017 навчальному році у закладі на обліку було 36 дітей пільгових категорій;  з них: одна дитина знаходиться під опікою, 22  дітей з багатодітних сімей, 1 дитина-інвалід, 11 дітей з малозабезпечених сімей, дві дитини батьки яких є учасниками АТО. Діти, які знаходяться під опікою та з малозабезпечених сімей, діти учасників АТО отримують безкоштовне харчування, а діти з багатодітних сімей сплачують 50% вартості харчування.

Організація харчування в дошкільному навчальному закладі здійснюється на підставі Законів України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», « Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2001 № 1519 року «Про затвердження норм харчування  в начальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298\227 (зі змінами і доповненнями).

Розмір оплати за харчування установлює засновник закладу освіти один раз на рік відповідно дост.. 35 Закону України «Про дошкільну освіту». З огляду на зміни, внесені до частини п’ятої ст.. 35 з 01.01.2015 року батьки вносять плату за харчування в розмірі не менше 60% від вартості харчування на день. Тепер вартість харчування однієї дитини ясельного віку в день  складає 17грн.83коп. з них: 10грн.70 коп. сплачують батьки.  Вартість харчування однієї дитини дошкільного віку в день становить 28грн. 28коп., батьки сплачують 16грн.97коп. З січня 2017 року батьки сплачують фактичну вартість харчування.

      В нашому дошкільному закладі діти одержують 3-х разове харчування. Раціон харчування збалансований згідно потреб організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.Норми харчування в нашому дошкільному закладі виконуються на 86 – 95% .

      Під час організації харчування, ми дотримуємося гігієнічних вимог до приготування, перенесення та роздачі їжі, не допускаючи  порушень режиму дня, щоб не було зниження апетиту та поганого засвоєння їжі. Продукти харчування та продовольча сировина постачаються в заклад централізовано з баз постачальників, які визначаються рішенням тендерного комітету департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Продукти харчування мають сертифікати якості та відповідності.

      Комірник веде чіткий облік продуктів харчування.Продукти реєструються у журналі,де вказується останній термін реалізації, дотримуються норми їх використання.

      Старша медична сестра контролює роботу персоналу харчоблоку, дотримання санітарно-гігієнічних умов під час приготування та видачі їжі, закладу продуктів до котла, вихід готових страв, періодично перевіряє організацію харчування дітей.Добові страви відбираються щоденно кухарями у присутності медсестри.

Старшою медсестрою складається меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток, погоджених міськоюДержпродспоживслужбою..

      За цей навчальний рік за результатами перевірок СЕС грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування не виявлено.

Медичне обслуговування дітей в ДНЗ здійснюється згідно з наказом МОЗ та МОН України №432/496 від 30.08.2005р. «Про удосконалення медичного обслуговування дітей в ДНЗ», Положеннням про медичний кабінет ДНЗ, Положенням про ізолятор ДНЗ, Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб №1645-111 від 06.04.2000, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей в ДНЗ» №826 від 14.06.2002р., Порядку медичного обслуговування дітей в ДНЗ.

Медичне обслуговування дітей включає в себе проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, які здійснюються згідно з календарем щеплень у встановленому МОЗ порядку ,медичним працівником    дошкільного навчального закладу та лікарем-педіатромДітям ,які потребують дообстеження, видаються направлення на поглиблений огляд у дитячу поліклініку, де вони отримують рекомендації щодо лікування та оздоровлення. Дані про результати медичного обслуговування дітей фіксуються в медичній картці дитини  та обов’язково доводяться до батьків.    Проводилися   огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого віку, антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам нашого регіону.Спостерігається стійке зниження захворюваності, зменшення кількості випадків простудних захворювань та покращення індексу здоров’я дітей ДНЗ, що свідчить про ефективність комплексу оздоровчих та профілактичних засобів, які були проведені у  2016 – 2017 навчальному році. Статистичні дані свідчать про позитивну динаміку зниження захворюваності на одну дитину. Намітилась позитивна тенденція щодо зменшення показників простудної  захворюваності. Важливо відмітити, що завдяки професійній діяльності медичної служби та чіткому виконанню санітарних інструкцій у закладі значно зменшено кількість інфекційних захворювань, попереджено їх розповсюдження. Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів і свят. ЇЇ рівень досить значний.

В процесі роботи вивчався стан здоров’я дітей з метою розробки рекомендацій щодо організації та проведення медико-педагогічних заходів, спрямованих на оптимізацію виховної та навчальної діяльності. Джерелом одержаної інформації були поглиблені медичні огляди.

Всього оглянуто 157 дітей, виявлено 31 хворих, захворювань 34, вперше виявлено 9, виявлено хірургічних патологій – 10, лор патологій – 9, анемії – , зору – 2, слуху – 1, НОДА – 10, часті ГРВІ - 21 . Рівень паталогій в порівнянні з минулим роком дещо зріс.

Порівняльна характеристика показників захворюваності за 2016 – 2017н.р. свідчить про те, що загальна захворюваність ( кількість пропущених днів за хворобою) зменшилась, покращився індекс здоров’я, що пояснюється позитивним впливом комплексного використання різноманітних здоров’язбережувальних технологій. Рівень захворюваності по дошкільному закладу 299, зних: яслі- 409, сад – 256.

  Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед дошкільним закладом, є взаємодія з сім’єю. Взаємодія з сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом.

Колектив закладу працює в тісному контакті з батьками, бо саме сім’я закладає основи культури, уміння спілкуватись, оцінювати свої та чужі вчинки. Під впливом сім’ї діти перебувають від моменту народження та здобувають інформацію про світ, батьки беруть активну участь в житті дошкільного закладу. З радістю і натхненням батьки беруть участь у проведенні свят і розваг, які дуже полюбляють діти. Підготовка до свят, розучування віршів, естетичне оформлення зали, оригінальні костюми, музика, різноманітні ігри та змагання поєднують спільними переживаннями, дарують відчуття перемоги, позитивно впливають на загальний фізичний розвиток, пробуджують почуття краси. Активна  співучасть батьків у виховному процесі сприяє кращому розумінню своєї дитини.

Більшість батьків вихованців (83%) відзначає, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому у гарному настрої; батькам подобається стиль спілкування педагогів і їх ставлення до дітей (75%); 90% членів сімей вихованців із задоволенням та зацікавленням спілкуються з педагогами, а умови, створені для розвитку, навчання й виховання дітей, оцінюють позитивно.

Дошкільний заклад є комунальним закладом, тому основну частину фінансування становлять бюджетні кошти. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.  Цих коштів зазвичай бракує, дошкільний навчальний заклад часто потребує благодійної допомоги.

В цьому навчальному році за рахунок бюджетних коштів в закладі проведено наступні роботи та придбано:

 

№ з/п

Назва предмета закупівлі товарів, робіт, послуг

Кількість

Вартість

Примітка

1

Капітальний ремонт харчоблоку

 

 

 

 

Замінено вікна , двері, труби холодного та гарячого водопостачання, каналізації, електричні кабеля , електросвітильники, облицьовано стіни та підлогу кахлями, встановлено нову вентиляційну систему, замінено сантехприлади.

 

2

Капітальний ремонт пральної кімнати

 

 

 

 

 

Замінено вікна, двері, електропроводку, облицьовано стіни та підлогу кахлями, замінено санітарно-технічні вироби, встановлено водонагрівач, витяжну систему

 

3

Електроплита

 

1шт.

 

18022.50

 

Харчоблок

 

4

Кастрюля 20л

 

1шт.

 

340.80

 

Харчоблок

 

 

5.

Котел 30л

 

1шт.

 

760.60

 

Харчоблок

 

6.

Посуд

 

 

 

1462.00

 

Харчоблок, групи

 

7.

Господарчий інвентар

 

 

 

3018.60

 

Харчоблок, групи

 

 

8.

Холодильник побутовий

 

1шт.

.

9580.00

 

Комора

 

9.

Медикаменти та медичне обладнання

 

 

 

 

 

Медичний кабінет

 

 

 

Благодійна допомога, яка надається батьками, є корисною, благородною справою, адже часом лише завдяки їй з’являється можливість поліпшити умови перебування дітей та вдосконалити освітній процес в дошкільному закладі. Так в 2016-2017 навчальному році батьками надана така допомога:

 

№ з/п

Назва предмета закупівлі товарів, робіт, послуг

Кількість

Вартість

Примітка

1

Праска

 

1шт.

 

900.00

 

В пральну кімнату

 

2

Спецодяг для кухарів

 

2 комплекти

 

1120.00

 

Для кухарів

 

3.

Письмові столи

 

2 шт.

 

710.00

 

Для комірника та завгоспа

 

4.

Змішувач

 

1шт.

 

400.00

 

Пральна кімната

 

5

Вішалки для рушників

 

3 шт.

 

140.00

 

На харчоблок

 

6.

Ролінг для дощок

 

2шт.

.

322.12

 

На харчоблок

 

7.

Опромінювач

.

1шт.

 

709.00

 

Старша група

 

8.

Ковдри дитячі

 

51 шт.

5167.12

 

Старша та молодша групи

 

9.

Мольберт

 

1 шт.

350.00

 

Середня група

 

10.

Корзини пластикові

 

32 шт.

   332.07

 

Групи

 

11.

Гардіни

 

3 шт.

1432.00

 

Старша група

 

12.

Пилосос

 

1шт.

 

1499.00

 

Музична зала

 

13.

Чайники

 

2шт.

 

440.00

 

Середня група

 

14.

Господарчі товари

 

 

 

4213.00

 

 

 

15.

Канцтовари, папір офісний

 

 

 

3862.00

 

 

 

16.

Миючі засоби

 

 

3419.00

 

 

 

17

Костюми дитячі

 

980.00

Для виступів дітей

18

Покривала атласні

26

2860.00

Середня група

 

          Крім того силами батьків вивезено сміття, завезено пісок на прогулянкові майданчики, проведено демонтаж старої та монтаж нової електроплити на харчоблоці, ремонт комфорок, настройка піаніно, обстеження води та піску, ремонт компютера, заправка катриджів, оплата послуг інтернету, висадка квітів на території.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт» від 17.08.1998 №1295 в дошкільному закладі розроблено «Порядок отримання благодійної допомоги», видано наказ «Про створення комісії для прийняття благодійної допомоги у вигляді товарів та послуг». Комісією від батьківського комітету актом приймання-передачі матеріальні цінності передаються комісії дошкільного закладу для оприбуткування  на баланс матеріально відповідальній особі.

Матеріальні цінності оприбутковуються   відповідно до вимог нормативно - правових актів та беруться на облік централізованою бухгалтерією.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 року, Указу Президента України №700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства в дошкільному навчальному закладі проводиться відповідна робота, зокрема: на видному місці вивішено графік прийому громадян завідувачем, заведено Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян. За минулий рік кількість усних звернень склала 43, з них 8 щодо працевлаштування, 11 – щодо видачі довідок, останні щодо оформлення дітей в дошкільний заклад. Всі порушені питання розглянуті, надані відповіді.

Хочу подякувати батьківському комітету та усім батькам за увагу, розуміння проблем дитячого садка, нагадати, що двічі на тиждень -  по вівторкам  з 9-00 до 11-00 та четвергам з 11-00 по 15-00 я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Звіт керівника

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 139» Дніпропетровської міської ради

перед педагогічним колективом і громадськістю за 2015 -2016 навчальний рік з питань статутної діяльності.

 

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305 (зі змінами) керівник дошкільного закладу щороку звітує про свою діяльність.

Даний звіт зроблений відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2005 р. № 55 « Про запровадження  звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів » з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним  освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2.  Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

      Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, завідувачГоленко Надія Володимирівна,  згідно з Статутом.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на110 місць, а в 2015 – 2016 н.р виховувалися148дітей дошкільного віку. Укомплектованість груп проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. У закладі функціонує 2 групи раннього віку та 4 дошкільного віку.

Режим роботи дошкільного закладу – 10 годин 30 хвилин, з 07.00 до 17.30.чергова група – до 19.00

Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, свідоцтва про народження дитини.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня    (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, власним  Статутом, іншими нормативно-правовими документами.

      Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

      Упродовж 2015-2016 навчального року педагогічний колектив закладу розвязував безліч творчих та буденних проблем, що були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік  та вдосконалення навчально-виховного процесу.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

1.Створення умов, що сприяють формуванню, укріпленню та збереженню фізичного і психічного здоров’я дітей. Актуалізація питань безпеки життєдіяльності.

2.Формування особистості дитини, розвиток її творчих та природних здібностей саморозвитку, самовираження в різних видах діяльності.

3.Впровавження в освітній процес новітніх технологій виховання та навчання.

4.Удосконалення професійної компетентності педагогів, запровадження новітньої організаційно-функціональної системи їх творчої самореалізації.

5.Тісна співпраця з батьківською громадськістю, спрямована на підвищення психолого-педагогічної культури родин.

 

Пріоритетними напрямками діяльності ДНЗ у 2015 – 2016 навчальному році були:

 • Забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище.
 • Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.
 • Комунікативно-мовленєвий розвиток дошкільників.
 • Забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти.

 

У 2015 – 2016 навчальному році колектив закладу спрямовував свою діяльність на вирішення таких завдань:

1.Продовжували роботу над формуванням патріотичних почуттів дітей дошкільного віку через інтерес до найближчого соціального, природного і культурного оточення.

2.Розпочали роботу над першим підготовчим етапом обласної науково-методичної проблеми (проекту) «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

3.Удосконалювали роботу щодо виховання у дошкільників культури спілкування, мовленнєвого етикету; формування самостійної, комунікативно-розвиненої особистості дитини дошкільного віку.

З вересня 2015 року наш заклад працює за програмою «Освіта для сталого розвитку – дошкільникам». Було проведено методичне обєднання для вихователів району. Активними учасниками в підготовці до цього заходу були батьки.

Дошкільнийзаклад повністю укомплектовано педагогічним та обслуговуючим персоналом відповідно до штатного розпису. Велику увагу приділяємо комплектуванню груп вихователями та помічниками вихователів за психологічною сумісністю. Це дозволяє створити сприятливий мікроклімат в кожній групі. За результатами атестації педагогічних працівників вищу категорію мають 2 педагоги, першу категорію – 1 педагог, другу категорію – 1 педагог, вісім мають дев’ятий тарифний розряд, і один – восьмий тарифний розряд, бо не має спеціальної педагогічної освіти.

Медична сестра закладу має медичну освіту, стаж медичної роботи 16 років.

      Облаштування та утримання будівель, приміщень дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до санітарно-гігієнічних  вимог, визначених законами України «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення», Санітарними правилами облаштування та утримання дитячих дошкільних закладів, іншими нормативними документами.

Стан всіх групових та адміністративних приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам, естетиці побуту, сучасним вимогам дизайну. Усі приміщення дошкільного закладу використовуються за призначенням і раціонально.

У закладі за проектом облаштована універсальна зала для музичних занять та занять фізичною культурою, медичний та методичний кабінети.

Працюючи над реалізацією концептуальних положень Базового компоненту дошкільної освіти педагоги закладу вирішують проблему створення умов для повноцінного цілісного розвитку особистості дитини, формування її компетентності як інтегральної характеристики. Для збалансування та відновлення ресурсів дитини потрібне забезпечене емоційно-розвивальне середовище в освітньому просторі дошкільного закладу. Піклувальна рада,батьки, педагоги закладу постійно дбають про навчально-матеріальне та методичне забезпечення в діяльності ДНЗ. Для створення сприятливих умов, повноцінного розвитку дітей, організації сучасного розвивального простору в групи придбано меблі, світильники, гардіни, телевізори, різноманітні іграшки.

Предметне середовище оснащується відповідно до «Типового переліку обов язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в ДНЗ» та методичних рекомендацій. Розуміючи значущість середовища у становленні та оздоровлені особистості дитини, педагоги закладу дотримуються певних вимог – середовище повинно надавати дитині свободу, впливати на світосприймання, самопочуття, здоров’я, бути доцільним, зручним, інформативним, налаштовувати на емоційний лад, забезпечувати гармонійні відносини між дитиною та навколишнім світом. Усі приміщення шести вікових груп оснащені всім необхідним для повноцінного, різнобічного розвитку дитини, виховання творчої активної особистості. Дякуючи батькам в усіх групах нові сучасні меблі, розміщуючи які враховували принцип універсальності, що дає змогу міняти, трансформувати предметне середовище відповідно до певного виду діяльності чи гри. В кожній групі створено гармонійну в колірному і просторовому рішенні обстановку. Формуючи предметне середовище ми враховуємо вікові та індивідуальні особливості дітей.

Працівники нашого дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня.

Соціальна активність дошкільного закладу в цьому навчальному році висока. Наш заклад відвідували слухачі курсів підвищення кваліфікації ДОІППО з метою ознайомлення з досвідом роботи нашого закладу щодо створення сучасного предметно-ігрового середовища.

Вихованці нашого закладу -  вокальний ансамбль «Перлинка» в минулому навчальному році зайняв друге місце у номінації «Вокальні ансамблі»  міського туру обласного конкурсу «Пісенне коло».  А в цьому навчальному році музичний керівник нашого закладу Догадайло Ірина Вікторівна зайняла третє місце в міському етапі конкурсу музичних керівників.

  В дошкільному закладі створені умови для розвитку дітей у музичній діяльності. Музична зала світла, зручна, простора. Інтер’єр залу змінюється відповідно до пір року. Достатньо атрибутів та костюмів для проведення театралізованих дійств, святкових ранків. Батьки постійно дбають про поповнення костюмів для театралізованих виступів дітей, так в цьому році батьками подаровані костюми для Новорічних свят, спільно з педагогами закладу оформлено штору для прикрашення центральної стіни на новорічну тематику.

Формуючи предметне розвивальне середовище педагоги дошкільного закладу використовують системний підхід до придбання іграшок. Оцінюючи іграшку, розрізняють поняття «безпечність» і «якість». Наявність сертифікату відповідності гарантує захист дітей від небезпечних для їхнього життя та здоров’я іграшок. Тому колектив закладу виважено ставиться до підбору та придбання іграшок.

В групах в достатній кількості і вільному доступі для дітей є необхідні матеріали для образотворчої діяльності ( папір різних видів,форматів і кольорів, пластилін, пензлі, олівці та інше).

Для забезпечення програмно-методичного супроводу дошкільної освіти керуємось листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, переліком навчальних видань, рекомендованих МОН України. Методичний кабінет, вихователі забезпечені в необхідній кількості методичною літературою, посібниками, демонстраційним та роздатковим матеріалом. В ДНЗ передплачуються фахові видання України.

     Планування роботи ДНЗ № 139 здійснюється відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах». Саме річним планом регламентується організація методичної роботи дошкільного закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в дошкільному закладі функціонує методичний кабінет,який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків.Протягом 2015-2016 н.р. кабінет також поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою, іграшками, атрибутами, аудіо записами.. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями .

       Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів садка, міста.У всіх вихователів є теми з самоосвіти за якими вони створюють індивідуальний план  та реалізують його протягом року.Підвищують свій професійний рівень педагоги закладу відвідуючи курси підвищення кваліфікації, методичні обєднання, семінари, семінари-практикуми, ділові ігри та інші форми роботи.

Навчально – виховних процес у дошкільному закладі здійснювавсявідповідно доБазового компонента дошкільної освіти,регіональної програми «Дитина в дошкільні роки».

      Організація життєдіяльності дітей включала в себе спеціально організовані заняття, прогулянки, гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності. Проводились тематичні тижні – «Тиждень державності», «Тиждень родинності», тиждень «Безпеки життєдіяльності».

Вихователями всіх груп та музичним керівником були підготовлені свята - «Осінні фарби», «Новорічні вогники», «Щедрий вечір», «Стрітення», «Рідна матусенька», «Великодній віночок», «Випускний бал».

Окрім свят дітям запам’яталися і не менш цікаві розваги « Як нечепура став охайним», «Гра це радість і здоров’я», «Вітаміни – наші друзі», «Свято української книги».

Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колективу закладу загалом. За результатами діагностики дошкільників із засвоєння програми зроблено висновки щодо загальної компетентності дошкільників, які свідчать про те, що протягом року загальний рівень компетентності дітей постійно зростає та на кінець року спостерігаються найбільш високі результати, що відображається у значному збільшення кількості дітей, які мають високий та достатній рівень компетентності.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягти успіху, правильно будувати своє життя. Практичний психолог на чолі з завідувачем організовує вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання.  З метою  вивчення стану готовності дітей до майбутнього навчання в школі в травні 2016 року практичним психологом було обстежено42 дитини старших груп. Складовими компонентами психологічної готовності дошкільників до школи є інтелектуальна, особистісна та вольова готовність. Протягом року показники інтелектуального розвитку мали позитивну динаміку – з 19% на початку року до 11% на кінець року. Показники рівня тривожності знизились з 25% на початку року до 15% в кінці року. Рівень емоційної готовності складає 51% - високий, 38 – середній, 11% - низький. Стан розвитку функціональної готовності дітей до шкільного навчання характеризується перевагою у дітей середнього її рівня ( 64%), в той час високий рівень мають 25%, а низький – 11%. Таким чином, діти старших груп дошкільного закладу №139 переважно готові до майбутнього навчання в школі, що підтверджують результати психологічних досліджень.

Систематично і планомірно в закладі проводиться робота з охорони життя і здоровя дітей. Слід відмітити, що випадків травмувань дітей під час навчально-виховного процесу не зареєстровано. А от випадки травмувань дітей в побуті мають місце, основною причиною яких є недогляд батьків.

  Дошкільний заклад приділяє значну увагу соціальному захисту дітей пільгових категорій. В 2015 – 2016 навчальному році у закладі на обліку було 29 дітей пільгових категорій;  з них: одна дитина знаходиться під опікою, 19  дітей з багатодітних сімей, дві дитини-інваліди, 4 дитини з малозабезпечених сімей, три дитини батьки яких є учасниками АТО. Діти, які знаходяться під опікою та з малозабезпечених сімей, діти учасників АТО отримують безкоштовне харчування, а діти з багатодітних сімей сплачують 50% вартості харчування.

Організація харчування в дошкільному навчальному закладі здійснюється на підставі Законів України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», « Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2001 № 1519 року «Про затвердження норм харчування  в начальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298\227 (зі змінами і доповненнями).

Розмір оплати за харчування установлює засновник закладу освіти один раз на рік відповідно дост.. 35 Закону України «Про дошкільну освіту». З огляду на зміни, внесені до частини пятої ст.. 35 з 01.01.2015 року батьки вносять плату за харчування в розмірі не менше 60% від вартості харчування на день. Тепер вартість харчування однієї дитини ясельного віку в день  складає 16грн.50коп. з них: 9грн.90 коп. сплачують батьки.  Вартість харчування однієї дитини дошкільного віку в день становить 26грн. 15коп., батьки сплачують 15грн.69коп.

      В нашому дошкільному закладі діти одержують 3-х разове харчування. Раціон харчування збалансований згіднопотреб організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.Норми харчування в нашому дошкільному закладі виконуються на 85 – 95% .

 

      Під час організації харчування, ми дотримуємося гігієнічних вимог до приготування, перенесення та роздачі їжі, не допускаючи  порушень режиму дня, щоб не було зниження апетиту та поганого засвоєння їжі. Продукти харчування та продовольча сировина постачаються в заклад централізовано з баз постачальників, які визначаються рішенням тендерного комітету управління освіти Дніпропетровської міської ради. Продукти харчування мають сертифікати якості та відповідності.

      Комірник веде чіткий облік продуктів харчування.Продукти реєструються у журналі,де вказується останній термін реалізації, дотримуються норми їх використання.

      Старша медична сестра контролює роботу персоналу харчоблоку, дотримання санітарно-гігієнічних умов під час приготування та видачі їжі, закладу продуктів до котла, вихід готових страв, періодично перевіряє організацію харчування дітей.Добові страви відбираються щоденно кухарями у присутності медсестри.

Старшою медсестрою складається меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток, погоджених міською СЕС.

      За цей навчальний рік за результатами перевірок СЕС грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування не виявлено.

Медичне обслуговування дітей в ДНЗ здійснюється згідно з наказом МОЗ та МОН України №432/496 від 30.08.2005р. «Про удосконалення медичного обслуговування дітей в ДНЗ», Положеннням про медичний кабінет ДНЗ, Положенням про ізолятор ДНЗ, Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб №1645-111 від 06.04.2000, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей в ДНЗ» №826 від 14.06.2002р., Порядку медичного обслуговування дітей в ДНЗ.

Медичне обслуговування дітей включає в себе проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, які здійснюються згідно з календарем щеплень у встановленому МОЗ порядку ,медичним працівником    дошкільного навчального закладу та лікарем-педіатром.Дітям ,які потребують дообстеження, видаються направлення на поглиблений огляд у дитячу поліклініку, де вони отримують рекомендації щодо лікування та оздоровлення. Дані про результати медичного обслуговування дітей фіксуються в медичній картці дитини  та обов’язково доводяться до батьків.    Проводилися   огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого віку, антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам нашого регіону.Спостерігається стійке зниження захворюваності, зменшення кількості випадків простудних захворювань та покращення індексу здоровя дітей ДНЗ, що свідчить про ефективність комплексу оздоровчих та профілактичних засобів, які були проведені у  2015 – 2016 навчальному році. Статистичні дані свідчать про позитивну динаміку зниження захворюваності на одну дитину. Намітилась позитивна тенденція щодо зменшення показників простудної  захворюваності. Важливо відмітити, що завдяки професійній діяльності медичної служби та чіткому виконанню санітарних інструкцій у закладі значно зменшено кількість інфекційних захворювань, попереджено їх розповсюдження. Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів і свят. ЇЇ рівень досить значний.

В процесі роботи вивчався стан здоров’я дітей з метою розробки рекомендацій щодо організації та проведення медико-педагогічних заходів, спрямованих на оптимізацію виховної та навчальної діяльності. Джерелом одержаної інформації були поглиблені медичні огляди.

Всього оглянуто 156 дитини, виявлено 24 хворих, захворювань 32, вперше виявлено 5.  виявлено хірургічних патологій – 6, лор патологій – 6, анемії – 3, зору – 3, слуху – 2, НОДА – 16, нирок – 1. Рівень паталогій в порівнянні з минулим роком зменшився значно.

Порівняльна характеристика показників захворюваності за 2015 – 2016н.р. свідчить про те, що загальна захворюваність ( кількість пропущених днів за хворобою) зменшилась, покращився індекс здоров’я, що пояснюється позитивним впливом комплексного використання різноманітних здоров’язбережувальних технологій.

  Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед дошкільним закладом, є взаємодія з сім’єю. Взаємодія з сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом.

Колектив закладу працює в тісному контакті з батьками, бо саме сім’я закладає основи культури, уміння спілкуватись, оцінювати свої та чужі вчинки. Під впливом сім’ї діти перебувають від моменту народження та здобувають інформацію про світ, батьки беруть активну участь в житті дошкільного закладу. З радістю і натхненням батьки беруть участь у проведенні свят і розваг, які дуже полюбляють діти. Підготовка до свят, розучування віршів, естетичне оформлення зали, оригінальні костюми, музика, різноманітні ігри та змагання поєднують спільними переживаннями, дарують відчуття перемоги, позитивно впливають на загальний фізичний розвиток, пробуджують почуття краси. Активна  співучасть батьків у виховному процесі сприяє кращому розумінню своєї дитини.

Більшість батьків вихованців (80%) відзначає, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому у гарному настрої; батькам подобається стиль спілкування педагогів і їх ставлення до дітей (79%); 91% членів сімей вихованців із задоволенням та зацікавленням спілкуються з педагогами, а умови, створені для розвитку, навчання й виховання дітей, оцінюють позитивно.

Дошкільний заклад є комунальним закладом, тому основну частину фінансування становлять бюджетні кошти. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим відділом освіти. Фінансові асигнування на 2015-2016 навчальний рік заплановано лише на захищені статті і лише частково на утримання дошкільного закладу, проте зважаючи на той факт, що цих коштів зазвичай бракує, дошкільний навчальний заклад часто потребує благодійної допомоги.Так у цьому навчальному році батьки разом з адміністрацією закладу звернулись до депутата Здесенко А.В. з проханням надати допомогу щодо заміни вікон у середній групі. Він відгукнувся та виділив кошти в сумі 29211грн., замінено вікна в груповому приміщенні та спальні. Батьки, діти та адміністрація йому щиро вдячні.

В цьому році  дошкільний заклад отримав пральну машину ( 15611.00), кошти на яку ще в минулому році були виділені депутатом Загребельним І.М.

В цьому навчальному році за рахунок бюджетних коштів в закладі проведено наступні роботи та придбано:

 

№ з/п

Назва предмета закупівлі товарів, робіт, послуг

Кількість

Вартість

Примітка

1

Поточний ремонт

тепло-водо лічильника

 

 

2969.00

 

Підвальне приміщення

2

Поточний ремонт обладнання харчоблоку

 

 

4286.00

 

Харчоблок

3

Демонтаж, поточний ремонт, монтаж та наладка теплового

лічильника

 

 

13752.00

 

Підвальне приміщення

4

Поточний ремонт трубопроводів холодного водопостачання

 

 

11592.00

 

Підвальне приміщення

5.

Капітальний ремонт покрівлі

766,4 м. кв.

 

222245.00

 

 

6.

Придбано контейнер сталевий оцинкований для твердих побутових відходів з колесами та кришкою

1 шт.

6000.00

Подвіря

7.

Придбання лічильника

холодної води

1шт.

2062.00

Підвальне приміщення

8.

Придбано ковдри

130 шт.

18850.00

Групи

9.

Матраци

25 шт.

4550.00

Група «Білочка»

10.

Наматрацники

25 шт.

4039.00

Група «Білочка»

11.

Подушки

30 шт.

2010.00

Групи раннього віку

12.

Ліжка

25 шт.

21500.00

Група «Білочка»

13.

Проведено повірка лічильника води

1 шт.

168.00

Підвальне приміщення

14.

Атестація робочих місць

 

3200.00

Кухарів, підсобного робітника, машиніста з прання білизни

15.

Перезарядка вогнегасників

8 шт.

654.00

 

16.

Страхування добровільної пожежної дружини

3 чол.

658.00

 

17.

Промивка, продувка системи опалення

 

 

підвальне

 

Благодійна допомога, яка надається батьками, є корисною, благородною справою, адже часом лише завдяки їй з’являється можливість поліпшити умови перебування дітей та вдосконалити освітній процес в дошкільному закладі. Так в 2015-2016 навчальному році батьками надана така допомога:

 

№ з/п

Назва предмета закупівлі товарів, робіт, послуг

Кількість

Вартість

Примітка

1

Металопластикові вікна

2 шт.

6312.00

Сходові клітини

2

Металопластикове  вікно

1 шт.

3500.00

Група «Капітошка»

3.

Сукня дитяча «Ялинка»

8 шт.

960.00

Для виступів дітей

4.

Костюм «Лисичка», для дорослого

1шт.

180.00

Для виступів дітей

5

Костюм «Кухарята » дитячий

5 шт.

35.00

Для виступів дітей

6.

Сукня «Весна» для дорослого

1шт.

200.00

Для свят та розваг

7.

Костюм «Зима» дитячий.

8 шт.

1520.00

Для виступів дітей

8.

Штора з сітки

1 шт.

655.00

Музична зала

9.

Гардина

1 шт.

2500.00

Група «Бджілка»

10.

Занавіс на стіну (6х2.8)

1 шт.

   400.00

Музична зала

11.

Гардина (5х2.8)

1 шт.

200.00

Музична зала

12.

Гардина  (3х3.0)

1 шт.

180.00

Музична зала

13.

Гардинаи (4х2.8)

1 шт.

220.00

Музична зала

14.

Наматрацники

24 шт.

720.00

Група «Сонечко»

15.

Халати медичні

4 шт.

380.00

Групи, кабінети

16.

Халати білі

7 шт.

805.00

Групи, кабінети

17.

Наволочки кольорові

 

106 шт.

2862.00

Групи

18.

Рушники вафельні

23 шт.

69.00

Група «Курчатко»

19.

Рушник дитячий махровий

29 шт.

     290.00

Група

20.

Куртка кухара

1 шт.

57.00

Харчоблок

21.

Передник

6 шт.

180.00

Харчоблок, групи

22.

Килимок (40х60)

12 шт.

360.00

Група «Капітошка»

23.

Жалюзі

2 шт.

700.00

Методичний кабінет

24.

Карнизи пластмасові

8 шт.

240.00

Музична зала

25.

Люстра

2 шт.

160.00

Медичний кабінет

26.

Люстра

1 шт.

40.00

Група «Колобок»

27.

Ваги електрон. настільні

1 шт.

400.00

харчоблок

28.

Опромінювач бактерицидний

1 шт.

1050.00

Група «Колобок»

29.

Принтер «Samsung»

1 шт.

600.00

Кабінет завідувача

30.

Принтер «Epson»

1шт.

   799.00

Методичний кабінет

31.

Холодильник «Днєпр -2» б /у

1шт.

100.00

Кладова

32.

Холодильник б/у

1 шт.

100.00

Харчоблок

33.

Каструлі різні

5 шт.

375.00

Групи

34.

Дошка обробна

5 шт.

75.00

Групи

35.

Відро пластмасове

6 шт.

120.00

Групи

36.

Сушарка для чашок

12 шт.

360.00

Групи

37.

Судочки

13 шт.

130.00

Групи

38.

Миска

17 шт.

    374.00

Групи, харчоблок

39.

Чайник

3 шт.

150.00

Групи

40.

Ніж кухонний

10 шт.

120.00

Харчоблок

41.

Бак емальований

1 шт.

80.00

Харчоблок

42.

Стіл журнальний б/у

2 шт.

10.00

Харчоблок

43.

Тумба під телевізор б/у

1 шт.

10.00

Група «Курчатко»

44.

Стілець напівм’який б/у

3 шт.

15.00

Кабінет

45.

Поличка для книг пластик.

1 шт.

150.00

Група «Сонечко»

46.

Годинник настінний

1 шт.

70.00

Група «Капітошка»

47.

Дитячий куточок (стіл + 2 стільчики)

1 шт.

350.00

Група «Бджілка»

48.

Дитячий куточок (стіл + 1 стільчик)

1 шт.

200.00

Група «Бджілка»

49.

Відра пластмасові

11 шт.

209.00

Групи, харчоблок, підсобне приміщення

50.

Відра пластмасові

27 шт.

378.00

Групи, харчоблок, кабінети

51.

Миска пластмасова

8 шт.

96.00

Групи

52.

Корзина для сміття пластмасова

12 шт.

240.00

Групи, кабінети

53.

Відро для сміття пластмасове

6 шт.

540.00

Групи, кабінети

54.

Судочки пластмасові

24 шт.

288.00

Групи, харчоблок

 

          Крім того силами батьків проведено ремонт прінтера, вивезено сміття, в приміщеннях, де замінено вікна, облаштовано відкоси, замінено шифер на двох погулянкових майданчиках.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт» від 17.08.1998 №1295 в дошкільному закладі розроблено «Порядок отримання благодійної допомоги», видано наказ «Про створення комісії для прийняття благодійної допомоги у вигляді товарів та послуг». Комісією від батьківського комітету актом приймання-передачі матеріальні цінності передаються комісії дошкільного закладу для оприбуткування  на баланс матеріально відповідальній особі.

Матеріальні цінності оприбутковуються   відповідно до вимог нормативно - правових актів та беруться на облік централізованою бухгалтерією.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 року, Указу Президента України №700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства в дошкільному навчальному закладі проводиться відповідна робота, зокрема: на видному місці вивішено графік прийому громадян завідувачем, заведено Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян. За минулий рік кількість усних звернень склала 38, з них 5 щодо працевлаштування, 4 – щодо видачі довідок, останні щодо оформлення дітей в дошкільний заклад. Всі порушені питання розглянуті, надані відповіді.

Хочу подякувати батьківському комітету та усім батькам за увагу, розуміння проблем дитячого садка, нагадати, що двічі на тиждень -  по вівторкам  з 9-00 до 11-00 та четвергам з 11-00 по 15-00 я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення.