КЗДО № 139 Дніпровської міської ради

  

звіт керівника закладу перед громадкістю

   Звіт директора Комунального закладу дошкільної освіти

 (ясла-садок) № 139

Дніпровської міської ради

перед педагогічним колективом і громадськістю за 2022 - 2023 навчальний рік з питань статутної діяльності.

 

         Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305 (зі змінами) керівник дошкільного закладу щороку звітує про свою діяльність.

      Даний звіт зроблений відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2005 р. № 55 « Про запровадження  звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів » з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним  освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

       Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2.  Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

       Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, директор  Голенко Надія Володимирівна,  згідно з Статутом.

     Дошкільний навчальний заклад розрахований на 110 місць, а в 2022 – 2023 н.р виховувалося 105 дітей. Укомплектованість груп проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. У закладі функціонує 2 групи раннього віку та 4 дошкільного віку.

    Набір, облік та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до дошкільного закладу проводиться згідно Положення про порядок електронної реєстрації дітей для зарахування  до комунальних закладів дошкільної освіти міста Дніпра (Розпорядження міського голови від 12.08.2021 № 5-12/8-р.)

   Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється  згідно з електронною реєстрацією дітей упродовж періоду комплектації груп (серпень –

вересень) на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, копії  свідоцтва про народження дитини.

  З урахуванням реалій сьогодення та дії правового режиму воєнного стану, питання щодо створення безпечного, комфортного, інклюзивного середовища для всіх учасників освітнього процесу й підвищення якості освітньої діяльності закладів дошкільної освіти залишалися пріоритетними і в 2022/2023 навчальному році. Окрім того, особлива увага приділяється роботі з батьками й налагодженню тісної комунікації між усіма учасниками освітнього процесу та формуванню соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку.

     Питання підготовки ЗДО до початку 2022/2023 навчального року, створення безпечних умов перебування в них дітей і працівників з урахуванням збройної агресії Російської Федерації (далі – РФ) – одні з ключових і перебувають постійно на контролі.

    Організація освітнього процесу в ЗДО  здійснюється відповідно до законів України «Про освіту»«Про дошкільну освіту»«Про охорону дитинства»Положення про ЗДОСанітарного регламенту ЗДО. відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (2021) (далі – Стандарт) та враховувати під час взаємодії з дітьми «Методичні рекомендації до оновленого Базового компонента дошкільної освіти»

      Питання організаційних аспектів діяльності ЗДО в умовах воєнного стану регулюються Законом України № 2136-IX від 15.03.2022 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», а також зазначені в листах Міністерства освіти і науки України (далі – МОН) від 02.04.2022 №1/3845-22 «Про рекомендації для працівників ЗДО на період дії воєнного стану в Україні», від 17.03.2022 № 1/3475-22 «Про зарахування до ЗДО дітей із числа внутрішньо переміщених осіб», від 22.06.2022 № 1/6887-22 «Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та захисту прав їх працівників».

Відповідно до Постанови КМУ від 24.06.2022 р. №711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні», Рішення Дніпровської міської ради від 17.08.2022р. № 55/26 «Про організацію освітнього процесу в закладах освіти, підпорядкованих департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради», листа МОН від 27.07.2022р. №1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів освіти у 2022-2023 навчальному році», наказу по ЗДО від 30.08.2022р №. 56, рішення педагогічної ради закладу освітній процес в КЗДО № 139 ДМР організовано в дистанційній формі навчання з 01.09.2022р.

Пріоритетними напрямками діяльності ДНЗ у 2022 – 2023    навчальному році були:

 1. Створення безпечного, комфортного середовища для всіх учасників освітнього процесу. Формування навичок основ безпеки під час воєнного стану.
 2. Формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку шляхом зміцнення національної ідентичності дітей.
 3. Активізація роботи з усіма учасниками освітнього процесу щодо зміцнення статусу української мови як державної.   

      В зв’язку з введенням в Україні військового стану одним з важливих пріоритетів в діяльності закладу дошкільної освіти є забезпечення безпеки всіх учасників освітнього процесу. Тому в першу чергу були переглянуті та доопрацьовані інструкції з безпеки життєдіяльності відповідно до умов, проведені позапланові інструктажі, виробничі наради, навчання, тренінги.

    Відповідно до акту оцінки об’єкта (підвального приміщення) закладу освіти щодо можливості його використання як найпростішого укриття Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради було проведено процедуру закупівлі: «Поточний ремонт споруд ЦЗ (найпростішого укриття). З 12.06.2023 року було розпочато ремонтні роботи ТОВ Міленіум ФЛО і в кінці липня ремонтні  роботи були завершені. Згідно Листа ДСНС від 14.06.2022 №03-1870/162-2 «Рекомендації щодо організації укриття в об’єктах фонду захисних споруд ЦЗ персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти» в закладі проводяться подальші роботи щодо обладнання укриття щодо подальшого використання його за призначенням.

 

          В 2022 -2023 навчальному році особлива увага приділялась перш за все роботі з кадрами.                     

 За звітний період були проведені:  

 • загальні збори колективу на тему «Створення безпечних умов під час               

          воєнного стану»;

 • виробничі наради – «Організація безпечного освітнього середовища в ЗДО під час воєнного стану», «Про особливості організації освітнього процесу в умовах воєнного стану»;
 • на педагогічній раді розглядалось питання «Навчання основ безпеки під час воєнного стану» та « Як підготувати дітей до можливих надзвичайних ситуацій
 • коучинг – «Дії працівників закладу під час сигналу «Повітряна тривога»; 
 • практикум «Як створити безпечний соціально-освітній простір для всіх учасників освітнього процесу»;
 • майстер-клас «Підозрілі та вибухонебезпечні предмети. Дії після знаходження».

     Своєчасно видавались накази по КЗДО, що регламентують організацію роботи в умовах сьогодення. З усіма наказами співробітники вчасно ознайомлювались.

    На виробничих нарадах ознайомлювали всіх працівників закладу з основними положеннями законів України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 №2136-IХ, « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 01.07.2022 № 2352-IХ, інших нормативно-правових документів. За потреби проводились індивідуальні консультації.

      Вся робота з вихователями була направлена на надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладу з питання використання технологій дистанційного навчання для забезпечення виконання Базового компоненту дошкільної освіти та освітніх програм. Вивчались основні нормативні документи, методичні рекомендації. Всі педагоги прийняли участь в освітній толоці «Дошкілля – Educatsom – weeks». В закладі проведено:

майстер-класи «Google Classroom» та «Ресурс для відеоконференцій Zoom» , «Неповторна , єдина – моя солов’їна»;                                                                                                                                                                  

методичний аукціон «Медіа освіта для дошкільників та педагогів»;

вебінар «Як підвищити ефективність дистанційної роботи»;

засідання клубу емоційної підтримки педагогів «Шлях до себе»;

на педагогічній раді розглядали питання «Організація комунікації дітей та їхніх батьків в умовах військових дій»;

на педагогічних годинах обговорювались та вивчались методичні рекомендації МОН України.

      Згідно рішення педагогічної ради закладу освіти освітня діяльність здійснюється відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти, програми «Стежинки у Всесвіт» та парціальних програм. Вихователі ведуть перспективно-календарне планування роботи згідно затвердженого розкладу занять та графіка проведення онлайн занять на платформі Google Meet – синхронні та Classroom – асинхронні (відповідно до вимог п.8 розділу 12 Санітарного регламенту для ЗДО, затвердженого наказом МОН від 24.03.2016 №234 ).

     Педагоги напередодні здійснюють підготовку навчальних та  розвивальних відео матеріалів за темами занять, розробляють творчі завдання у вигляді презентацій, складають добірки ігор, руханок тощо, надають інтернет посилання, перелік інтернет джерел та сторінок, використовують навчальні мультфільми, відео заняття. Педагоги закладу активно використовують платформу розвитку дошкільнят НУМО, так з рубрики «Досліднико-пошукова діяльність» були запропоновані для дітей старшої групи наступні досліди: створення штучного снігу; пророщування квасолі; малювання на молоці тощо. Часто з рубрики « Сучасне дошкілля під крилами захисту» використовують матеріали від LEGO FOUNDATION ігрової онлайн-взаємодії для дошкільнят, наприклад: ігри з олівцями , «Їжачок Фуфирчик». Мультсеріал «Пригоди лісових друзів» використовують при навчанні дітей основам з безпеки життєдіяльності.                                  

          Вихователі діляться  з колегами досвідом підготовки відео занять, так вихователь Довбах О.П. показала заняття «Ігри в укритті», Поліщук О.М.- «Ведмедик хоче спати», Курбацька Л.І. – «Світлофор», Мусаєва С.А. – «Українські розписи». Вихователь Прачик Т.М. провела майстер-клас «Вибухонебезпечні та підозрілі предмети. Дії після знаходження» тощо

Вихователі Божко І.В., Мусаєва С.А., Поліщук О.М. приймали активну участь в підготовці відео занять, які виставлялись в групі SMART освіта.  Були підготовлені та виставлені заняття: досліди з водою «Крокуюча вода», комплексне заняття для дітей середньої групи «Їжачок-хитрячок», творче заняття «Квітуча гілочка», розвиваючі ігри з піском для дітей раннього віку, заняття з конструювання «Голуб миру» та інші.

        Педагоги закладу надавали освітні послуги в центрі, де перебували діти ВПО. З ними проведено майстер-класи «Фабрика солодощів», «Тістопластика», конструювання з паперу.

В щоденних звітах про свою роботу педагоги аналізують виконання програмних вимог, роботу з дітьми та батьками, кількість дітей, які виходили на зв’язок, відображають зворотній зв’язок, самоосвіта педагогів. Ведеться щоденний облік дітей, залучених до дистанційного навчання.

     В закладі розроблено механізм контролю та моніторингу якості дистанційного навчання. Це, по-перше, відстеження на платформі Classroom адміністрацією закладу занять, їх змісту, матеріалів для занять з метою спостереження за освітнім процесом. Проводиться аналіз планування роботи, виконання планів, планування роботи з батьками, стан цієї роботи, зворотній зв’язок. Результати контролю фіксуються в Щоденнику контролю, схемах, таблицях тощо. Результати моніторингу обговорюються на нарадах, педагогічних годинах, оформляються довідки.

В умовах запровадження дистанційної форми організації освітнього процесу батьки стали партнерами педагогічних працівників. Тобто перша робота  здійснюється саме з ними, а вже далі з їхніми дітьми.  На початку  навчального року було проведено анкетування, онлайн опитування, через телефонний зв’язок щодо можливості використання освітніх платформ, мессенджерів. Проведено моніторинг отриманих результатів. В кожній віковій групі створені спільноти батьків та вихователів в соціальних мережах Telegram, Viber, з використанням електронних платформ Classroom, Zoom, Google-Meet.                                                   

     На початку навчального року батькам та дітям були запропоновані відео сюжети, презентації груп, наприклад: «Група «Білочка». Будьмо знайомі» - групи раннього та молодшого віку; «Раді зустрічі з вами» - групи дошкільного віку. На офіційному сайті закладу створено розділ «Дистанційне навчання».

Вивчаються потреби та запити батьків щодо надання освітніх послуг для подальшого планування роботи. Батькам надається консультативна та методична допомога з різноманітних питань виховання дітей, за потреби – індивідуальні консультації, наприклад: « Підозрілі предмети», «Казко терапія в сім’ї», «Роль сім’ї в національно-патріотичному вихованні дітей дошкільного віку», «Як допомогти дітям дошкільного віку пережити травматичні події», «Ознаки нестачі батьківської уваги у дітей» та інші. Постійно до уваги батьків пам’ятки «Як заспокоїти дитину під час війни», «Як батькам підтримати дитину в укритті», «Психологічна турбота про дітей»; різноманітні поради батькам, наприклад: «Дитяче харчування під час війни», «10 причин обіймати своїх дітей»; різноманітні відео презентації, тощо.

      Напередодні Новорічних свят була проведена підготовча робота з батьками, щодо організації сюрпризних моментів для дітей. Педагоги підготували відео привітання з Новим роком для дітей, всіх запросили на танок-хоровод, разом заспівали пісню, показали лялькову виставу «Я веселий сніговик» головний герой якої показав дітям фокуси, а кульмінацією було знаходження дітьми вдома подарунків ( це було попередньо погоджено з батьками).

Вихователі виставляють варіанти ігор для відстеження батьками особистих досягнень дітей ( згідно вимог БКДО). Батьки надсилають фото звіти виконаних дітьми робіт. А вихователі організовують флешмоби, наприклад: «Привітання моїм друзям», «Моя прогулянка»; виставки дитячих робіт за темами занять.

     Зворотній зв’язок з батьками здійснюється через сайт закладу, електронну пошту, засоби зв’язку, соціальні мережі. Вихователі щоденно ведуть облік дітей, батьки яких виходять на зв’язок. Постійно підтримується зв’язок з вихователями щодо місця перебування та стану здоров’я дітей. Щомісяця проводиться моніторинг зворотнього зв’язку по кожній віковій групі.

15  дітей перебувають за межами України, 7 з них залучені до освітнього процесу.

       Щиро вдячні тим батькам, які постійно на зв’язку з педагогами закладу.

За звітний період благодійних внесків та допомоги до закладу дошкільної освіти не надходило.

     В закладі дошкільної освіти розроблена стратегія створення безпечного освітнього середовища відповідно до Концепції безпеки закладів освіти на 2023-2025 роки та Програми безпечного освітнього середовища в місті Дніпро на 2023-2027 роки та нормативних документів, зокрема листа Міністерства освіти і науки України від 20.06.2023 №1/8820 «Про організацію безпечного освітнього простору в закладах дошкільної освіти та обладнання укриттів». Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради було проведено процедуру закупівлі: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти (ясла-садок) № 139 Дніпровської міської ради (підвального приміщення та вимощення)». Відповідно до договору проведені ремонтні роботи ТОВ Міленіум ФЛО. Продовжується оснащення укриття відповідно до вимог за рахунок бюджетних коштів.

 

Директор          Надія ГОЛЕНКО

 

 

 

 Звіт директора Комунального закладу дошкільної освіти

 (ясла-садок) № 139»

Дніпровської міської ради

перед педагогічним колективом і громадськістю за 2021 - 2022 навчальний рік з питань статутної діяльності.

 

          Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305 (зі змінами) керівник дошкільного закладу щороку звітує про свою діяльність.

 Даний звіт зроблений відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2005 р. № 55 « Про запровадження  звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів » з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним  освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

       Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2.  Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

       Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, директор  Голенко Надія Володимирівна,  згідно з Статутом.

       Дошкільний навчальний заклад розрахований на 110 місць, а в 2021 – 2022 н.р виховувалося 105 дітей. Укомплектованість груп проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. У закладі функціонує 2 групи раннього віку та 4 дошкільного віку.

Режим роботи дошкільного закладу – 10 годин 30 хвилин, з 07.00 до 17.30. чергова група – до 19.00 (не працювала – карантин)

       Набір, облік та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до дошкільного закладу проводиться згідно Положення про порядок електронної реєстрації дітей для зарахування  до комунальних закладів дошкільної освіти міста Дніпра (Розпорядження міського голови від 12.08.2021 № 5-12/8-р.)

       Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється  згідно з електронною реєстрацією дітей упродовж періоду комплектації груп (серпень –

вересень) на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, копії  свідоцтва про народження дитини.

        Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня    (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад повністю укомплектовано педагогічним та обслуговуючим персоналом відповідно до штатного розпису. Велику увагу приділяємо комплектуванню груп вихователями та помічниками вихователів за психологічною сумісністю. Це дозволяє створити сприятливий мікроклімат в кожній групі.  

 У 2021-2022 н.р. освітній процес у ДНЗ забезпечували 14 педагоів, з них, за результатами атестації,  3 педагоги мають вищу категорію, 1- педагог першу категорію , 2 педагоги мають педагогічне звання «вихователь-методист» , 8 мають одинадцятий тарифний розряд, 2 – десятий тарифний розряд, бо не має спеціальної педагогічної освіти. Медична сестра закладу має медичну освіту, стаж медичної роботи 19 років.

Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,   власним  Статутом, іншими нормативно-правовими документами.

       Головною метою дошкільного закладу  є забезпечення права дитини на здобуття дошкільної освіти; забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам оновленого Базового компонента дошкільної освіти; створення безпечних та нешкідливих  умов розвитку, виховання та навчання дітей, режиму роботи, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання; формування необхідних життєвих навичок дитини та її готовності продовжувати освіту.

Пріоритетними напрямками діяльності ДНЗ у 2021 – 2022    навчальному році були:                                                                                                                                  

1. Активізація просвітницької роботи з батьками вихованців щодо зміцнення статусу української мови як державної.

2. Впроваджувати нову систему внутрішнього забезпечення якості освіти з метою підвищення якості освітньої діяльності та управлінських процесів.

3.  Удосконалення роботи з дітьми щодо безпечної взаємодії з довкіллям (природного, предметного, соціального) методами казкотерапії.

                  З метою постійного та послідовного підвищення якості освіти в ЗДО в 2021 році була створена та почала функціонувати Внутрішня система забезпечення якості освіти, яка дасть змогу розвивати заклад, забезпечити і налаштувати процеси його освітньої діяльності. Розроблено та затверджено Положення про ВСЗЯО в нашому закладі відповідно до нормативних документів та рекомендацій. Переглядаємо вебінари на сайті МОН України по впровадженні методики ЕСЕRS.

 

       Облаштування та утримання будівель, приміщень дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до санітарно-гігієнічних  вимог, визначених законами України «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення», Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, іншими нормативними документами.

Стан всіх групових та адміністративних приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам, естетиці побуту, сучасним вимогам дизайну. Усі приміщення дошкільного закладу використовуються за призначенням і раціонально.

Працюючи над реалізацією концептуальних положень оновленого Базового компоненту дошкільної освіти педагоги закладу вирішують проблему створення умов для повноцінного цілісного розвитку особистості дитини, формування її компетентності як інтегральної характеристики. Для збалансування та відновлення ресурсів дитини потрібне забезпечене емоційно-розвивальне середовище в освітньому просторі дошкільного закладу. Батьки, педагоги закладу постійно дбають про навчально-матеріальне та методичне забезпечення закладу, про створення сприятливих умов, повноцінного розвитку дітей, організації сучасного розвивального простору в групах.

Предметне середовище оснащується відповідно до «Типового переліку обов’ язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в ДНЗ» та  методичних рекомендацій. Розуміючи значущість середовища у становленні та оздоровлені особистості дитини, педагоги закладу дотримуються певних вимог – середовище повинно надавати дитині свободу, впливати на світосприймання, самопочуття, здоров’я, бути доцільним, зручним, інформативним, налаштовувати на емоційний лад, забезпечувати гармонійні відносини між дитиною та навколишнім світом. Усі приміщення шести вікових груп оснащені всім необхідним для повноцінного, різнобічного розвитку дитини, виховання творчої активної особистості. Дякуючи батькам в усіх групах нові сучасні меблі, розміщуючи які враховували принцип універсальності, що дає змогу міняти, трансформувати предметне середовище відповідно до певного виду діяльності чи гри. В кожній групі створено гармонійну в колірному і просторовому рішенні обстановку. Формуючи предметне середовище ми враховуємо вікові та індивідуальні особливості дітей.

   В дошкільному закладі створені умови для розвитку дітей у музичній діяльності. Музична зала світла, зручна, простора. Інтер’єр залу змінюється відповідно до пір року. Достатньо атрибутів та костюмів для проведення театралізованих дійств, святкових ранків. Батьки постійно дбають про поповнення костюмів для театралізованих виступів дітей , спільно з педагогами закладу підготовлено оформлення  для прикрашення музичної зали на осінню, новорічно-зимову, літню та весняну  тематику, .

Формуючи предметне розвивальне середовище педагоги дошкільного закладу використовують системний підхід до придбання іграшок. Оцінюючи іграшку, розрізняють поняття «безпечність» і «якість». Наявність сертифікату відповідності гарантує захист дітей від небезпечних для їхнього життя та здоров’я іграшок. Тому колектив закладу виважено ставиться до підбору та придбання іграшок.

В групах в достатній кількості і вільному доступі для дітей є необхідні матеріали для образотворчої діяльності ( папір різних видів, форматів і кольорів, пластилін, пензлі, олівці та інше).

          Добре що дошкільний заклад в такій складній епідемічній ситуації працював у звичному режимі. Вся робота дошкільного закладу  регламентувалась листом Міністерства освіти і науки від 23 квітня 2020 року №1/9 – 219 «Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти в умовах карантину» та додатком до зазначеного листа,  наказом Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 р. № 406 « Про організаційні заходи для запобігання поширення короновірусу COVID – 19» (із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2020 р. № 458) та листа МОН України № 1/9-276 від 25.03.2020 р. щодо особливостей організації освітнього процесу під час карантину», матеріалах ЮНІСЕФ «Рекомендації щодо відновлення роботи закладів дошкільної світи після КОВІД 19». Працівники дошкільного закладу створювали максимально безпечні умови для вихованців та працівників. Проводилась робота щодо заохочення всіх учасників освітнього процесу до дотримання гігієнічних навичок, соціальної дистанції у приміщенні та на території ЗДО з метою забезпечення виконання профілактичних і протиепідемічних заходів. З метою дотримання соціальної дистанції в приміщенні, під час перебування дітей у груповому приміщенні ми намагалися  організувати простір групової кімнати як окремі осередки діяльності, що дало нам можливість уникнути скупчення. Розроблено адаптивний режим дня.

              Забезпечення змісту дошкільної освіти в  закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до оновленого Базового компонента дошкільної освіти та реалізовується згідно освітньої програми «Стежинки у всесвіт» та парціальних програм «Про себе треба знати, про себе треба дбати», «Вчимося жити разом», «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку», «Дитяча хореографія», «Казкова фізкультура».

       Організація життєдіяльності дітей включає в себе спеціально організовані заняття, прогулянки, гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності.  

         В закладі працюють такі гуртки: «Юні друзі природи», «Чарівні кульки», «Паперова казка», «Казкова мозаїка» та хореографічний гурток «Промінчик». 

          З метою постійного та послідовного підвищення якості освіти в ЗДО в 2021 році була створена та почала функціонувати Внутрішня система забезпечення якості освіти, яка дасть змогу розвивати заклад, забезпечити і налаштувати процеси його освітньої діяльності. Розроблено та затверджено Положення про ВСЗЯО в нашому закладі відповідно до нормативних документів та рекомендацій. Переглядаємо вебінари на сайті МОН України по впровадженні методики ЕСЕRS.

Систематично і планомірно в закладі проводиться робота з охорони життя і здоров’я дітей. Слід відмітити, що випадків травмувань дітей під час навчально-виховного процесу не зареєстровано. А от випадки травмувань дітей в побуті мають місце, основною причиною яких є недогляд батьків. Особливу увагу приділяємо цій роботі в умовах воєнного стану.

   Дошкільний заклад приділяє значну увагу соціальному захисту дітей пільгових категорій. В 2021 – 2022 навчальному році у закладі на обліку було 19 дітей пільгових категорій;  з них:  5  дітей з багатодітних сімей, 1дитина-інвалід, 5 дітей з малозабезпечених сімей, 3 дитини батьки яких є учасниками АТО; чотири дитини  з числа внутрішньо-переміщених осіб. Діти з малозабезпечених сімей, діти учасників АТО, діти-інваліди та діти з числа внутрішньо переміщених осіб отримують безкоштовне харчування, а діти з багатодітних сімей сплачують 50% вартості харчування

          Організації харчування дітей – питання, яке завжди цікавить батьків. У зв’язку з введенням в дію Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 № 87 велась роз’яснювальна робота  з батьками щодо основних змін в харчуванні дітей, порівнювали норми харчування, розповідали про калорійність сніданку, обіду та вечері, про добову потребу в рідині для дітей різних вікових груп. Закликали батьків вносити зміни в організацію харчування дітей вдома відповідно до нових вимог. Створена комісія з бракеражу готової продукції до складу якої включено (за згодою) представника батьківської громадськості закладу дошкільної освіти.

        Харчування в закладі забезпечується компанією ТОВ  «Контракт Продрезерв-5» на підставі договору від 18.01.2021 №139Д та від 03.01.2022 №139б укладеного за результатами проведення департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради процедури закупівлі послуг з організації харчування у закладах освіти.

         За умовами договору ТОВ «Контракт Продрезерв 5» забезпечує продуктами, якість яких підтверджується   відповідними сертифікатами якості. Дошкільний заклад контролює якість продуктів харчування та готових страв, їх відповідність щоденному меню. За півгодини до видачі їжі на групи відповідно до переліку страв медична сестра старша визначає фактичний вихід страв, їх температуру, смакові якості, консистенцію. Результати зняття проби заносяться до Журналу бракеражу готової продукції і тільки після цього їжа видається на групи.

       В нашому дошкільному закладі діти одержують 3-х разове харчування. Раціон харчування збалансований згідно потреб організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.  

 

         Організовано презентацію для батьків « Харчуємось по-новому». Щоденно в вайбер групах для батьків виставлядося меню та відповідно до сніданку, обіду та вечері виставляються фотографії порцій.

          Проведена роз’яснювальна робота з  батьківською громадськістю з питань оплати харчування дітей. Наголошено, що відповідно до рішення міської ради від 28.07.2021 №17/9 «Про затвердження Програми розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021-2025 роки» організація харчування у закладах дошкільної освіти за рахунок коштів бюджету Дніпровської територіальної громади становить 59% вартості харчування дитини на день. Харчування дітей з багатодітних сімей зі знижкою у розмірі 50% від установленої обов’язкової оплати для батьків – таких дітей у закладі 5 осіб. Забезпечено безоплатним харчуванням дітей таких пільгових категорій:

діти-сироти 1 дитина,

діти з інвалідністю – 1 дитина,

діти з малозабезпечених сімей – 5дітей,

діти, батьки яких є учасниками бойових дій під час проведення АТО/ООС  - 3 дитини,

діти з числа внутрішньо переміщених осіб- 4 дитини.

         Обов’язковою умовою для гарантування безпечного харчування є введення системи НАССР в заклади дошкільної освіти. В закладі видано відповідні накази про вивчення та впровадження з 1 січня 2022 року в роботу закладу. Створена робоча група. Впроваджується відповідна документації.                          

        

         Скарг батьків з приводу неякісного дитячого харчування в дошкільний  заклад не надходило.

Медичне обслуговування дітей в ДНЗ здійснюється згідно з наказом МОЗ та МОН України №432/496 від 30.08.2005р. «Про удосконалення медичного обслуговування дітей в ДНЗ», Положеннням про медичний кабінет ДНЗ, Положенням про ізолятор ДНЗ, Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб №1645-111 від 06.04.2000, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей в ДНЗ» №826 від 14.06.2002р., Порядку медичного обслуговування дітей в ДНЗ.

В закладі працює медична сестра старша.

Робота дошкільного закладу направлена на забезпечення оптимальних умов щодо створення освітнього середовища вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації, надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу.

Відповідно до листа МОН України від 29.01.2019 року №1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування  норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018р. № 2657-8 в закладі розроблено порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу, реагування на них та відповідальність осіб, причепних до булінгу. Наказом керівника призначена відповідальна особа, до функції якої відноситься прийом та реєстрація заяв, повідомлення керівника закладу. В разі потреби я створюю комісію для розгляду випадку булінгу. Розроблено План заходів по дошкільному закладу щодо запобігання та протидії булінгу. Робота проводиться з усіма учасниками освітнього процесу. На протязі навчального року таких заяв не надходило.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 року, Указу Президента України №700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства в дошкільному навчальному закладі проводиться відповідна робота, зокрема: на видному місці вивішено графік прийому громадян завідувачем, заведено Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян. За минулий рік кількість усних звернень склала 32, з них 3 щодо працевлаштування,  9– щодо видачі довідок, останні щодо оформлення дітей в дошкільний заклад. Всі порушені питання розглянуті, надані відповіді.

 Хочу подякувати батьківському комітету та усім батькам за увагу, розуміння проблем дитячого садка, нагадати, що двічі на тиждень -  по вівторкам  з 9-00 до 11-00 та четвергам з 11-00 по 15-00 я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо.

З 25.02.2022 в зв’язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, рекомендацій МОН України від 25.02.2022 в закладі дошкільної освіти було призупинено освітній процес. Вихователі в батьківських чатах повідоми батьків, надали відповідні рекомендації.

                У зв’язку з продовженням строку дії воєнного стану в Україні, відповідно до Указу Президента України від 14.03.2022 №133/2022, від 18.04.2022 № 259/2022 та від 17.05.2022 3 341/2022, відповідно  до Листа МОН України № 1/3378-22 від 7.03.2022 «Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час правового режиму воєнного стану», Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ, листа МОН №1/3371- 22 від 06.03.2022 «Про організацію освітнього процесу в умовах військових дій» та Методичних рекомендацій щодо здійснення освітньої діяльності з питань дошкільної освіти на період дії правового режиму воєнного стану, затверджених наказом МОН №1/3845-22 від 02.04.2022, з метою виконання вимог стандарту дошкільної освіти – Базового компоненту дошкільної освіти, налагодження ефективної комунікації учасників освітнього процесу з 11.04.2022 року в КЗДО №139 ДМР відновлено освітній процес  та запроваджено дистанційну форму роботи для педагогічних працівників на період дії правового режиму воєнного стану. Сьогодення внесло корективи в освітянське життя та незмінним лишилося те, що усі ми маємо працювати заради наших дітей. Робота кожного наразі надзвичайно важлива. У стані війни діти дошкільного віку належать до найвразливішої категорії.

      Базовий компонент дошкільної освіти (2021) як стандарт дошкільної освіти, є актуальним у будь-який час. Він утверджує політику держави у галузі дошкільної освіти. Заклад дошкільної освіти має відповідати його вимогам і під час дії воєнного стану.        

Змінилися в зв’язку з цим і завдання закладу дошкільної освіти, зокрема це:

 • Налагодження ефективної комунікації всіх учасників освітнього процесу;
 • Організація освітнього процесу з дітьми раннього та дошкільного віку;
 • Надання різних видів психолого-педагогічної підтримки дітям, батькам;
 • Створення в ЗДО безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу;
 • Створення умов для підвищення фахового рівня педагогічних працівників щодо організації освітнього процесу за дистанційною формою організації освітнього процесу й надання педагогічної підтримки дітям раннього та дошкільного віку, у тому числі з особливими освітніми потребами, їхнім батькам.

Педагогам рекомендовано обрати оптимальні для кожного конкретного завдання канали комунікації задля забезпечення ефективності комунікації з батьками, вихователями й усіма, хто задіяний в освітньому процесі. Створили групи із батьками, вихователями, психологами в соціальній мережі Viber, який допомагає забезпечити оптимальний зворотній зв'язок. Надали батькам перелік сайтів, матеріали яких будуть корисними для батьків та дітей, усіх учасників освітнього процесу. 

 

                                        

           Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед дошкільним закладом, є партнерська взаємодія з сім’єю. Взаємодія з сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом.

          Колектив закладу працює в тісному контакті з батьками, бо саме сім’я закладає основи культури, уміння спілкуватись, оцінювати свої та чужі вчинки. Під впливом сім’ї діти перебувають від моменту народження та здобувають інформацію про світ, батьки беруть активну участь в житті дошкільного закладу. З радістю і натхненням батьки беруть участь у проведенні свят і розваг, які дуже полюбляють діти. Підготовка до свят, розучування віршів, естетичне оформлення зали, оригінальні костюми, музика, різноманітні ігри та змагання поєднують спільними переживаннями, дарують відчуття перемоги, позитивно впливають на загальний фізичний розвиток, пробуджують почуття краси. Активна  співучасть батьків у виховному процесі сприяє кращому розумінню своєї дитини.

          Заслуговує на увагу впровадження дистанційних форм спілкування з батьками, особливо в дні, коли з тих чи інших причин  дитина відсутня в дошкільному закладі. Вихователі застосовують мобільні додатки Viber, Facebok  в межах робочого часу.

         

          Дошкільний заклад є комунальним закладом, тому основну частину фінансування становлять бюджетні кошти. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради. 

 

      За рахунок бюджетних коштів  проведено:                                                       

  - оплата комунальних послуг та енергоносіїв, зокрема: теплопостачання, водопостачання та водовідведення, оплата електроенергії;                                              

- технічне обслуговування системи доочистки питної води;                                    

-  вивіз сміття та побутових відходів;                                                                         

-  промивка та продувка системи опалення;                                                                   

 -  послуги з дератизації та дезінсекції;                                                                       

-  лабораторні дослідження води, піску, повітря та освітлення;                               

-  відновлено вуличне освітлення, встановлено 14 прожекторів по периметру всієї будівлі;                                                                                                                                 

- замінено останні 91метр квадратний старих дерев’яних вікон на металопластикові;                                                                                                         

- придбано прилад обліку теплової енергії – теплолічильник СОНІКС;                             

- встановлено протипожежні двері в електрощитовій;                                                              

- придбано медикаменти;                                                                                                           

- проведено технічне обслуговування вогнегасників;                                                           

- придбано  паперові рушники, засіб для миття посуду, рідке мило, туалетний папір, антисептики для рук, дезинфікуючі засоби, серветки для прибирання, рукавички, губки господарські.

 

           Зазвичай бюджетних коштів бракує і дошкільний заклад потребує благодійної допомоги.

 Благодійна допомога, яка надається батьками, є корисною, благородною справою, адже часом лише завдяки їй з’являється можливість поліпшити умови перебування дітей та вдосконалити освітній процес в дошкільному закладі. Так, в 2021-2022 навчальному році батьками надана така благодійна  допомога:

 • Проведено заміну освітлювальних приладів у ясельних групах.
 • Замінено бойлери у ясельній та старшій групах.
 • Замінено ліноліум у груповому приміщенні середньої групи.
 • Придбано нові ліжка для дітей середньої групи.
 • Для потреб закладу придбано новий принтер.
 • Батьками проводиться оплата послуг інтернету та заправка катриджів.
 • Поповнено іграшки, наочні та дидактичні посібники.
 • Забезпечено господарчими товарами (граблями, шлангами для поливу мітлами, електролампочками, швабрами і т. і.).
 • Для забезпечення навчально-виховного процесу в кожній віковій групі батьками придбано для дітей альбоми з аплікації та малювання, робочі зошити, кольорові олівці, фарби.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт» від 17.08.1998 №1295 в дошкільному закладі розроблено «Порядок отримання благодійної допомоги», видано наказ «Про створення комісії для прийняття благодійної допомоги у вигляді товарів та послуг». Комісією від батьківського комітету актом приймання-передачі матеріальні цінності передаються комісії дошкільного закладу для оприбуткування  на баланс матеріально відповідальній особі.

Матеріальні цінності оприбутковуються   відповідно до вимог нормативно - правових актів та беруться на облік централізованою бухгалтерією. 

Виношу подяку батькам вихованців, які небайдужі до життя дошкільного закладу та завжди приймають активну участь у різноманітних заходах щодо його покращення, за спільну роботу, розуміння, підтримку, можливість реалізації спільних ідей. Ми цінуємо вашу турботу про розвиток дитячого садочку. Завдяки вашій небайдужості, вашій активності, вашому розумінню всіх наших життєвих проблем – ми працюємо. 

Колектив закладу налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.

       Впродовж літнього періоду 2022 року вихованцям та батькам будуть запропоновані дистанційні заняття, поради, консультації та інше. Сподіваємось і в подальшому на нашу комунікацію з вами та ваш зворотній зв’язок. Хочу побажати всім миру та злагоди. До зустрічі в нашому садочку.